Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Cần Thơ năm 2020

Xem thêm: Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Cần Thơ 2021 HOT

Chiều 24/7/2020, Sở GD&ĐT tỉnh Cần Thơ chính thức tổ chức kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 môn tiếng Anh chung. Đề tiếng Anh thi vào 10 Cần Thơ diễn ra trong thời gian 60 phút. Đề thi & Đáp án chính thức môn tiếng Anh thi vào lớp 10 Cần Thơ sẽ được VnDoc.com đăng tải ngay sau khi hết thời gian làm bài.

Lưu ý: Điểm chuẩn, điểm thi vào lớp 10 tỉnh Cần Thơ năm 2020

Các em học sinh gửi đề thi cho Fanpage VnDoc.com tại: VnDoc.com để có đáp án NHANH và CHÍNH XÁC nhất.

I. Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Cần Thơ năm 2020 - 2021

Đáp án kèm hướng dẫn giải chi tiết sẽ được cập nhật liên tục ngay sau khi thời gian làm bài thi kết thúc.

Đáp án Tự luận chung 24 mã đề

1 - badly;

2 - invention;

3 - informative;

4 - improve;

5 - Because Trung has to do a lot of homework, he can't go out with us.

6 - Some new schools have been built in this city

7 - Dave asked Susan why she was so bad.

8 - If you don't work hard, you won't pass the exam.

9 - Peter plays badminton every weekend.

10 - She is afraid of going out alone in the evening

11 - Last month, he intended to buy that house but he did not have enough money.

12 - My father is the person who taught me the first lesson on kindness.

MÃ ĐỀ 923

1 - D; 2 - D; 3 - B; 4 - B; 5 - D;

6 - D; 7 - D; 8 - A; 9 - D; 10 - C:

11 - D: 12 - D; 13 - A; ; 14 - D; 15 - A;

16 - C; 17 - C; 18 - D; 19 - B; 20 - B;

21 - B; 22 - B; 23 - A; 24 - A; 25 - D:

26 - A; 27 - B: 28 - C; 29 - D: 30 - C;

31 - C: 32 - C: 33 - B: 34 - A; 35 - D;

MÃ ĐỀ 917

1 - D; 2 - C; 3 - C; 4 - A; 5 - C;

6 - B: 7 - D; 8 - D; 9 - C; 10 - B;

11 - D: 12 - C; 13 - B: 14 - D: 15 - C;

16 - B; 17 - C; 18 - C; 19 - A: 20 - D;

21 - A; 22 - C; 23 - A: 24 - C: 25 - C;

26 - D; 27 - C; 28 - B; 29 - A: 30 - A

31 - B: 32 - D: 33 - C; 34 - B: 35 - C;

MÃ ĐỀ 903

1 - C; 2 - D; 3 - C: 4 - A; 5 - A;

6 - C; 7 - A; 8 - D; 9 - D; 10 - B;

11 - D; 12 - B: 13 - D; 14 - B: 15 - C:

16 - B; 17 - B; 18 - C: 19 - C; 20 - A;

21 - C; 22 - C; 23 - B; 24 - D; 25 - A;

26 - B: 27 - A; 28 - A; 29 - C; 30 - D:

31 - A; 32 - A; 33 - D;  34 - C; 35 - A;

II. Đề thi vào lớp 10 môn Anh Cần Thơ năm 2020 chính thức

F5 liên tục để cập nhật nhanh nhất.

Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 năm 2020 các môn khác nhau như: ôn thi vào lớp 10 môn Toán, ôn thi vào lớp 10 môn Văn, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 14.563
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm