Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Nội năm 2020

Xem thêm: Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Nội 2021 FULL 24 MÃ ĐỀ

Chiều 17/7/2020, Sở GD&ĐT Thành phố Hà Nội chính thức tổ chức kì thi chung tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 môn Tiếng Anh. Đề thi tiếng Anh vào 10 Hà Nội diễn ra trong thời gian 60 phút. Đề thi & Đáp án sẽ được VnDoc.com đăng tải ngay sau khi hết thời gian làm bài.

Lưu ý: Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm 2020

Các em học sinh gửi đề thi cho Fanpage VnDoc.com tại: VnDoc.com để có đáp án NHANH và CHÍNH XÁC nhất.

I. Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội năm 2020 - 2021

Đáp án kèm hướng dẫn giải chi tiết sẽ được cập nhật liên tục ngay sau khi thời gian làm bài thi kết thúc.

MÃ ĐỀ 001

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Nội năm 2020

MÃ ĐỀ 002

1. B

2. A

3. B

4. C

5. D

6. A

7. A

8. C

9. C

10. B

11. D

12. D

13. B

14. B

15. C

16. C

17. A

18. B

19. B

20. A

21. D

22. B

23. B

24. D

25. A

26. B

27. D

28. B

29. D

30. C

31. D

32. A

33. C

34. C

35. B

36. A

37. A

38. C

39. D

40. A

MÃ ĐỀ 004

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Nội năm 2020

MÃ ĐỀ 008

1. D2. B3. B4. D5. A6. B7. B8. C9 D10. B
11 B12 B13. D14 C15. D16. A17. D18. D19. D20 B
21. D22. A23. B24. A25. C26 B27. D28. C29. A30. A
31. B32. C33. B34. C35. D36. D37. C38. A39. A40. C

MÃ ĐỀ 009

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D11B21B31B
2B12B22B32C
3B13B23A33C
4C14B24C34D
5D15C25A35C
6D16D26D36C
7D17C27C37D
8C18C28D38B
9A19C29A39D
10A20D30D40B

MÃ ĐỀ 010

1. C2. B3. A4. A5. C6. A7. A8. A
9. C10. B11. A12. A13. C14. A15. A16. A
17. C18. B19. C20. B21. C22. B23. B24. C
25. C26. D27. A28. C29. A30. D31. D32. C
33. D34. C35. B36. D37. D38. C39. B40. B

MÃ ĐỀ 015

1 B2 A3 B4 D5 D6 A7. B8. B9. C10. A
11. C12. A13. C14. B15. B16. D17. A18. D19. B20. A
21. B22. C24. D25. C26. D27. D28.27. A29. C30. C
31. C32. D33. A34. D35. D36. A37. C38. B39. A40. B

MÃ ĐỀ 016

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Nội năm 2020

MÃ ĐỀ 017

1 - D;2 - C;3 - A;4 - D;5 - B;6 - A;7 - D;8 - A;9 - C;10 - B;
11 - B;12 - D;13 - C;14 - A;15 - B;16 - D;17 - C;18 - C;19 - D;20 - A;
21 - C;22 - C;23 - A;24 - A;25 - C;26 - D;27 - C;28 - D;29 - B;30 - D;
31 - D;32 - D;33 - D;34 - D;35 - A;36 - C;37 - B;38 - A;39 -B;40 - A;

MÃ ĐỀ 019 

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Nội năm 2020

ĐỀ 022

1 - D;2 - C;3 - C;4 - B;5 - D;6 - B;7 - D;8 - C;9 - C;10 - C;
11 - D;12 - C:13 - C;14 - A;15 - D;16 - D:17 - A;18 - C;19 - B;20 - D;
21 - D;22 - C;23 - D:24 - C;25 - D;26 - D:27 - D;28 - B29 - C:30 - A;
31 - B;32 - B:33 - A;34 - B;35 - A:36 - A:37 - D:38 - A;39 - A;40 - A;

MÃ ĐỀ 024

1. A2. B3. A4. C5. A6. A7. C8. D9. D10. B
11. A12. D13. B14. A15. B16. A17. B18. A19 D20. B
21. B22. A23. C24. D25. C26. D27. D28. A29. C30. B
31. D32. B33. A34. C35. B36. A37. D38. D39. C40. C

Đáp án chung cho các mã đề còn lại

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Nội năm 2020

II. Đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Nội năm 2020 chính thức

F5 liên tục để cập nhật nhanh nhất.

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Nội năm 2020

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Nội năm 2020

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Nội năm 2020

Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 năm 2020 các môn khác nhau như: ôn thi vào lớp 10 môn Toán, ôn thi vào lớp 10 môn Văn, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
20 38.808
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm