Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Nội năm 2020

THUC
C
VA DAO
TAO
xi
rm
ruvrN sINH
LoP to rHPT
NAru
Hec 2ozo
-
zo2r
Kh6a
ngiry
171712020
oAp AN
M6N
thi: TIENG
ANH
_
NNA DE OOl
I
C6u
Drlp rin
Cffu
Drlp rin
I
A
2t
C
2
C
22
A
a
J
A
23
B
4
A
24
A
5
B
25
B
6
D
26
C
7
B
27
C
8
D
28
A
9
C
29
D
l0
A
30
C
ll
A
31
B
t2
C
32
C
r3
C
33
D
t4 C
34
A
l5 C
35
A
l6
D
36
D
t7
D
37
B
l8 C
38
A
t9
D
39
D
20
D
40
A

Chiều 17/7/2020, Sở GD&ĐT Thành phố Hà Nội chính thức tổ chức kì thi chung tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 môn Tiếng Anh. Đề thi tiếng Anh vào 10 Hà Nội diễn ra trong thời gian 60 phút. Đề thi & Đáp án sẽ được VnDoc.com đăng tải ngay sau khi hết thời gian làm bài.

Lưu ý: Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm 2020

Các em học sinh gửi đề thi cho Fanpage VnDoc.com tại: VnDoc.com để có đáp án NHANH và CHÍNH XÁC nhất.

I. Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội năm 2020 - 2021

Đáp án kèm hướng dẫn giải chi tiết sẽ được cập nhật liên tục ngay sau khi thời gian làm bài thi kết thúc.

MÃ ĐỀ 001

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Nội năm 2020

MÃ ĐỀ 002

1. B

2. A

3. B

4. C

5. D

6. A

7. A

8. C

9. C

10. B

11. D

12. D

13. B

14. B

15. C

16. C

17. A

18. B

19. B

20. A

21. D

22. B

23. B

24. D

25. A

26. B

27. D

28. B

29. D

30. C

31. D

32. A

33. C

34. C

35. B

36. A

37. A

38. C

39. D

40. A

MÃ ĐỀ 004

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Nội năm 2020

MÃ ĐỀ 008

1. D 2. B 3. B 4. D 5. A 6. B 7. B 8. C 9 D 10. B
11 B 12 B 13. D 14 C 15. D 16. A 17. D 18. D 19. D 20 B
21. D 22. A 23. B 24. A 25. C 26 B 27. D 28. C 29. A 30. A
31. B 32. C 33. B 34. C 35. D 36. D 37. C 38. A 39. A 40. C

MÃ ĐỀ 009

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 D 11 B 21 B 31 B
2 B 12 B 22 B 32 C
3 B 13 B 23 A 33 C
4 C 14 B 24 C 34 D
5 D 15 C 25 A 35 C
6 D 16 D 26 D 36 C
7 D 17 C 27 C 37 D
8 C 18 C 28 D 38 B
9 A 19 C 29 A 39 D
10 A 20 D 30 D 40 B

MÃ ĐỀ 010

1. C 2. B 3. A 4. A 5. C 6. A 7. A 8. A
9. C 10. B 11. A 12. A 13. C 14. A 15. A 16. A
17. C 18. B 19. C 20. B  21. C 22. B 23. B 24. C
25. C 26. D 27. A  28. C 29. A 30. D 31. D 32. C
33. D 34. C 35. B 36. D 37. D 38. C 39. B 40. B

MÃ ĐỀ 015

1 B 2 A 3 B 4 D 5 D 6 A 7. B 8. B 9. C 10. A
11. C 12. A 13. C 14. B 15. B 16. D 17. A 18. D 19. B 20. A
21. B 22. C 24. D 25. C 26. D 27. D 28.  27. A 29. C 30. C
31. C 32. D 33. A 34. D 35. D 36. A 37. C 38. B 39. A 40. B

MÃ ĐỀ 016

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Nội năm 2020

MÃ ĐỀ 017

1 - D;   2 - C;  3 - A;  4 - D; 5 - B;  6 - A;  7 - D;  8 - A;  9 - C;  10 - B;
11 - B;  12 - D;  13 - C;  14 - A;  15 - B;  16 - D; 17 - C;  18 - C;  19 - D; 20 - A;
21 - C;  22 - C;  23 - A;  24 - A; 25 - C;  26 - D;  27 - C;  28 - D;  29 - B;  30 - D;
31 - D;  32 - D;  33 - D;  34 - D; 35 - A;  36 - C;  37 - B;  38 - A;  39 -B;  40 - A;

MÃ ĐỀ 019 

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Nội năm 2020

ĐỀ 022

1 - D;  2 - C;  3 - C;  4 - B;  5 - D;  6 - B; 7 - D;  8 - C;  9 - C;  10 - C;
11 - D; 12 - C: 13 - C; 14 - A; 15 - D; 16 - D: 17 - A; 18 - C; 19 - B; 20 - D;
21 - D; 22 - C;  23 - D:  24 - C; 25 - D; 26 - D: 27 - D; 28 - B 29 - C: 30 - A;
31 - B;  32 - B:  33 - A;  34 - B;  35 - A:  36 - A:  37 - D:  38 - A;  39 - A; 40 - A;

MÃ ĐỀ 024

1. A 2. B 3. A 4. C 5. A 6. A 7. C 8. D 9. D 10. B
11. A 12. D 13. B 14. A 15. B 16. A 17. B 18. A 19 D 20. B
21. B 22. A 23. C 24. D 25. C 26. D 27. D 28. A 29. C 30. B
31. D 32. B 33. A 34. C 35. B 36. A 37. D 38. D 39. C 40. C

Đáp án chung cho các mã đề còn lại

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Nội năm 2020

II. Đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Nội năm 2020 chính thức

F5 liên tục để cập nhật nhanh nhất.

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Nội năm 2020

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Nội năm 2020

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Nội năm 2020

Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 năm 2020 các môn khác nhau như: ôn thi vào lớp 10 môn Toán, ôn thi vào lớp 10 môn Văn, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
12 24.416
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm