Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Phú Thọ năm 2022

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Phú Thọ năm 2022 được VnDoc.com đăng tải đầy đủ Đề thi & Đáp án Nhanh và Chính xác nhất.

Ngày 12/6/2022, kì thi tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 sở GD&ĐT Phú Thọ chính thức diễn ra. Đề tiếng Anh thi vào lớp 10 Phú Thọ có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 chương trình mới giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Truy cập: VnDoc.com để gửi trọn bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ, đề thi sẽ được các Thầy/ Cô ban tiếng Anh giải đề nhanh chóng và đầy đủ nhất.

I. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Phú Thọ

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ năm 2022 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

Câu I

1. D

2. D

3. B

4. C

Câu II

1. A

2. A

3. B

4. C

5. C

6. B

7. D

8. B

9. C

10. A

11. C

12. C

13. D

14. A

15. A

16. B

Câu III

1. B

2. B

3. A

4. C

Câu IV

1. was going

2. has been

3. to drive

4. baking

Câu V

1. visitors

2. colorful

3. independently

4. sit

Câu VI

1. D

2. B

3. C

4. B

Câu VIII

1. The Healthy Diet advises us to eat fruit and vegetables than cheese and eggs

2. Beacause thye provide a lot of vitamins

3. No, we shouldn’t

4. Sweetened food and drink, such us ice-cream, sweets, or soft drinks should be avoided

Câu IX

1. Some questions were asked in the class by Tom

2. Tiago asked Lucy if/ whether she ate a lot of fruit

3. If you train hard every day, you can break your SEA GAMES record one day

4. Jave hasn’t gone to Nha Trang for five years

5. Jonnie swims better than his sister

6. Although my sister is overweight, she always feels confident in front of other people

II. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Phú Thọ Chính thức

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Phú Thọ 2022 được VnDoc.com sẽ cập nhật liên tục ngay khi thời gian làm bài kết thúc.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Phú Thọ

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Phú Thọ

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Phú Thọ

III. Bộ đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Phú Thọ năm 2022 - 2023

Bộ đề thi vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ năm 2022 các môn kèm đáp án được VnDoc.com đăng tải dưới đây. Xem chi tiết Đề thi & Đáp án 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 sở GD&ĐT Thái Bình tại:

  • Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Phú Thọ năm 2022
  • Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Phú Thọ năm 2022

Download Đề thi & đáp án tại: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh Phú Thọ có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 năm 2022 các môn khác nhau như: ôn thi vào lớp 10 môn Toán, ôn thi vào lớp 10 môn Văn, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 10 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích, chuẩn bị tốt cho năm học 2022 - 2023 lớp 10 các môn khác nhau hiệu quả.

Đánh giá bài viết
1 241
Sắp xếp theo

    Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm