Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn GDCD trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2019-2020

1
VnDoc - Tải i liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NỘI ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN GDCD 11
TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC NĂM HỌC 2019-2020
Phần I: Nội dung ôn tập
- Các yếu tố bản của quá trình sản xuất
- Phát triển kinh tế ý nghĩa của đối với nhân, gia đình, hội
- ng hóa, tiền tệ, thị trường
- Quy luật g trị trong sản xuất lưu thông hàng hóa
- Cạnh tranh trong sản xuất lưu thông hàng hóa
- Cung, cầu trong sản xuất lưu thông hàng hóa
- Nội dung bản của công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Trách nhiệm của công dân
- Thực hiện nền kinh tấ nhiều thành phần nước ta
Phần II: Câu hỏi ôn tập
I. Câu hỏi tự luận
1. Thị trường gì? Phân tích chức ng bản của thị trường?
2. Nội dung tác động của quy luật g trị trong sản xuất lưu thông hàng hóa?
3. Vận dụng quy luật g trị để giải thích hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh hàng ăn uống dừng hoạt
động để chuyển sang kinh doanh thời trang may mặc?
4. Mối quan hệ cung cầu trên thị trường biểu hiện như thế nào? Nhà nước, doanh nghiệp người tiêu dung
vận dụng mối quan hệ này như thế nào cho phù hợp nhất?
5. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gì? nh tất yếu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta?
6. Nội dung bản của CNH, HĐH nước ta? Trách nhiệm của bản thân đối với sự nghiệp CNH, HĐH của
đất nước?
II. Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1: Hàng hóa những thuộc tính nào sau đây?
A. Giá trị, giá trị sử dụng.
B. Giá trị, giá trị trao đổi.
C. Giá trị
2
VnDoc - Tải i liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
D. Giá trị sử dụng.
Câu 2: Sự tác động của con người vào t nhiên làm biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù
hợp với nhu cầu của nh gọi
A. Sản xuất kinh tế
B. Thỏa mãn nhu cầu.
C. Sản xuất của cải vật chất.
D. Quá trình sản xuất.
Câu 3: Mục đích người sản xuất hàng hóa hướng đến gì?
A. Giá cả.
B. Lợi nhuận.
C. Công dụng của hàng hóa.
D. S lượng hàng hóa.
Câu 4: Mục đích người tiêu dùng hướng đến ?
A. Giá cả.
B. Lợi nhuận.
C. Công dụng của hàng hóa.
D. S lượng hàng hóa.
Câu 5: Mối quan hệ nào sau đây quan hệ giữa g trị giá trị trao đổi?
A. 1m vải = 5kg thóc.
B. 1m vải + 5kg thóc = 2 giờ.
C.1m vải = 2 giờ.
D. 2m vải = 10kg thóc = 4 giờ.
Câu 6: Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua yếu tố nào?
A . Giá trị trao đổi.
B. Giá trị số lượng, chất lượng.
C. Lao động hội của người sản xuất.
D. Giá trị sử dụng của hàng hóa.
3
VnDoc - Tải i liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Câu 7: Giá trị của hàng hóa gì?
A. Lao động hội của người sản xuất ng hóa.
B. Lao động của người sản xuất được kết tinh trong hàng hóa.
C Lao động hội của người sản xuất được kết tinh trong hàng hóa.
D. Lao động của người sản xuất hàng hóa.
Câu 8: Tại sao ng hóa một phạm trù lịch sử?
A. hàng hóa chỉ ra đời tồn tại trong nền kinh tế hàng hóa.
B. hàng hóa xuất hiện rất sớm trong lịch sử phát triển loài người.
C. hàng hóa ra đời gắn liền với sự xuất hiện của con người trong lịch sử.
D. Vì hàng hóa ra đi thưc đo trình đ phát trin sn xut hoạt động thương mi của lch s loài người.
Câu 9: Thời gian lao động hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa được tính bằng yếu tố nào?
A. Thời gian tạo ra sản phẩm. B. Thời gian trung bình của hội.
C. Thời gian biệt. D. Tổng thời gian lao động.
Câu 10: Giá trị hội của hàng hóa được xác định trong điều kiện sản xuất o sau đây?
A. Tốt. B. Xấu. C. Trung bình.D. Đặc biệt.
Câu 11: Giá trị hội của hàng hóa được xác định bởi
A. Thời gian lao động biệt của người sản xuất ra hàng hóa tốt nhất.
B. Thời gian lao động biệt của người sản xuất ra nhiều hàng hóa tốt nhất.
C. Thời gian lao động hội cần thiết.
D. Thời gian lao động hao phí nh quân của mọi người sản xuất hàng hóa.
Câu 12: Giá trị sử dụng của hàng hóa được hiểu gì?
A. Công dụng nhất định thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người.
B. Công dụng thỏa mãn nhu cầu vật chất. C. Công dụng thỏa mãn nhu cầu tinh thần.
D. Công dụng thỏa mãn nhu cầu mua bán.
Câu 13: Để được lợi nhuận cao giành được ưu thế cạnh tranh người sản xuất phải đảm bảo điều kiện nào
sau đây?
A. Phải giảm giá trị biệt của hàng hóa B. Phải tăng g trị biệt của hàng hóa

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn GDCD trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2019-2020

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn GDCD trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2019-2020 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc đọc. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn GDCD trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2019-2020 là bộ đề cương được tổng hợp toàn bộ kiến thức môn Giáo dục công dân lớp 11 trong học kì 1. Đề cương gồm các phần nội dung kiến thức ôn tập và phần câu hỏi ôn tập. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết.

VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn GDCD trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2019-2020, mong rằng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc ôn tập tốt hơn. Bên cạnh đó bạn đọc có thể tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Tiếng Anh 11, Ngữ văn 11... hay đề kiểm tra học kì 2 lớp 11.

Đánh giá bài viết
1 260
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập GDCD 11 Xem thêm