Đề khảo sát chất lượng ngẫu nhiên lớp 8 môn Giáo dục công dân Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường năm học 2017 - 2018

Đề khảo sát ngẫu nhiên lớp 8 môn Giáo dục công dân

Đề khảo sát chất lượng ngẫu nhiên lớp 8 môn Giáo dục công dân Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường năm học 2017 - 2018 là đề tham khảo dành cho các bạn học sinh và thầy cô nghiên cứu, học tập tốt môn Giáo dục công dân lớp 8 cũng như luyện tập và làm quen với nhiều đề thi hơn nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo.

PHÒNG GD&ĐT VĨNH TƯỜNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm có 01 trang)

ĐỀ KHẢO SÁT NGẪU NHIÊN CHẤT LƯỢNG LỚP 8

NĂM HỌC 2017-2018

Môn: GDCD

Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Hành vi thể hiện sự tôn trọng người khác là gì?

A. Coi thường bạn học kém hơn mình.

B. Biết cách phê bình bạn để bạn hiểu.

C. Đồng tình, ủng hộ với việc làm sai trái của bạn.

D. Chỉ trích, miệt thị khi bạn có khuyết điểm.

Câu 2. Việc làm nào sau đây thể hiện đặc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh?

A. Đã là bạn thân thiết thì phải bao che cho nhau.

B. Có bạn tốt sẽ giúp mình khắc phục khó khăn.

C. Dành nhiều thời gian để hội hè với bạn là điều cần thiết.

D. Vì lợi ích có thể khai thác được ở bạn.

Câu 3. Biều hiện nào sau đây thể hiện xây dựng nếp sống văn hóa?

A. Sinh đẻ có kế hoạch.

B. Tảo hôn

C. Chữa bệnh bằng bùa phép.

D. Đánh bạc.

Câu 4. Câu ca dao: “Cười người chớ vội cười lâu, Cười người hôm trước hôm sau người cười”. Khuyên ta điều gì?

A. Tôn trọng lẽ phải.

B. Liêm khiết.

C. Giữ chữ tín.

D. Tôn trọng người khác.

Câu 5. Câu tục ngữ, thành ngữ nào sau đây thể hiện sự không tôn trọng pháp luật?

A. Phép vua thua lệ làng. B. Bênh lí không bênh thân.

C. Cầm cân nảy mực. D. Chớ tha kẻ gian, chớ oan người ngay.

Câu 6. Em không tán thành với nhận định nào trong các nhận định sau đây?

A. Mọi người đều phải sống theo pháp luật.

B. Người có ý thức kỉ luật thì thường có ý thức tôn trọng pháp luật.

C. Học sinh chỉ cần tôn trọng kỉ luật trong nhà trường là đủ.

D. Nội quy của nhà trường không phải là pháp luật.

Câu 7. Ý kiến nào sau đây là đúng về quyền và nghĩa vụ của con đối với cha mẹ?

A. Con có thể phản đối ý kiến của cha mẹ.

B. Con phải biết nghe những lời khuyên bảo đúng đắn của cha mẹ.

C. Con cần phải tuyệt đối nghe theo cha mẹ.

D. Con có quyền không nghe theo lời cha mẹ.

Câu 8. Ý kiến nào đúng nhất trong các ý kiến sau đây?

A. Tệ nạn nào cũng gây hậu quả xấu cho xã hội.

B. Có tệ nạn chỉ ảnh hưởng xấu cho cá nhân, nhưng không gây hậu quả xấu cho xã hội.

C. Có tệ nạn chỉ gây hậu quả xấu cho xã hội, nhưng lại không gây hậu quả xấu cho cá nhân.

D. Có tệ nạn gây ảnh hưởng xấu cho gia đình, nhưng không ảnh hưởng gì đến cho cá nhân.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Thế nào là tệ nạn xã hội? Tác hại của tệ nạn xã hội? Em có biện pháp gì để giữ mình không bị xa vào tệ nạn xã hội và góp phần chống tệ nạn xã hội?

Câu 2. Có ý kiến cho rằng: Chỉ cần có ý thức tự giác là đủ, không cần phải sáng tạo trong lao động. Ý kiến của em về vấn đề này như thế nào?

Câu 3. Tình huống: Đến kì nghỉ hè, Thảo nói với bố mẹ tổ chức để cả nhà đi nghỉ mát ở Đà Lạt, đồng thời cũng động viên chị em Thảo là học sinh giỏi của năm học này. Nhưng bố Thảo không đồng ý, vì đi nghỉ ở Đà Lạt tốn kém lắm, bố mẹ chưa có đủ khả năng để lo liệu. Nghe vậy, Thảo giận bố và cho rằng bố không tôn trọng ý kiến của con.

a, Theo em, suy nghĩ của Thảo như vậy có đúng không? Vì sao?

b, Trong trường hợp này, Thảo nên ứng xử thế nào?

………………………Hết………………………….

Đáp án đề Khảo sát ngẫu nhiên lớp 8 môn Giáo dục công dân

PHÒNG GD&ĐT

VĨNH TƯỜNG

HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT NGẪU NHIÊN CHẤT

LƯỢNG LỚP 8 NĂM HỌC 2017-2018

Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đ/A

B

B

A

D

A

C

B

A

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

1

Thế nào là tệ nạn xã hội? Tác hại của tệ nạn xã hội? Em có biện pháp gì để giữ mình không bị xa vào tệ nạn xã hội và góp phần chống tệ nạn xã hội?

3 điểm

*Nêu được khái niệm.

Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội. Có nhiều tệ nạn xã hội, nhưng nguy hiểm nhất là các tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm.

1,0

*Tác hại của tệ nạn xã hội.

Tệ nạn xã hội gây tác hại xấu đối với mỗi cá nhân; gia đình, cộng đồng và xã hội. Như ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần, đạo đức con người, thiệt hại kinh tế gia đình, đất nước, phá vỡ hạnh phúc gia đình, gây mất trật tự an ninh xã hội, làm băng hoại giá trị đạo đức truyền thống, suy thoái nòi giống dân tộc....Văn hóa phẩm đồi trụy, các tệ nạn xã hội cómối quan hệ chặt chẽ với nhau. Ma túy, mại dâm là con đường ngắn nhất làm lây truyền HIV/AIDS, một căn bệnh vô cùng nguy hiểm.

1,0

*Biện pháp của em để giữ mình không bị xa vào tệ nạn xã hội.

+ Sống lành mạnh;

+ Phấn đấu rèn luyện học tập, lao động tốt;

+ Hiểu biết pháp luật;

+ Có ý chí nghị lực bản thân...

*Để góp phần phòng chống tệ nạn xã hội.

+ Tham gia các hoạt động về phòng chống tệ nạn xã hội như tuyên truyền, vẽ tranh, cổ động, thi tìm hiểu....

+ Tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa về chủ đề phòng chống tệ nạn xã hội do trường tổ chức;

+ Không tàng trữ, che dấu những người tàng chữ, buôn bán, lôi kéo sử dụng ma túy;

+ Có thái độ kiên quyết trước những hành vi phạm tội của bạn;

+ Giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện tội phạm...

Lưu ý: HS có thể diễn đạt khác nhau nhưng cơ bản nêu được các ý trên, GV linh động trong quá trình chấm.

0,5

0,5

2

Có ý kiến cho rằng: Chỉ cần có ý thức tự giác là đủ, không cần phải sáng tạo trong lao động. Ý kiến của em về vấn đề này như thế nào?

1,0 điểm

- Không đồng ý với ý kiến trên.

- Giải thích được: Trong lao động cần phải có ý thức tự giác, nhưng trong quá trình lao động cần phải có sáng tạo thì rút ngắn được thời gian, kết quả lao động sẽ cao hơn, năng suất chất lượng tốt hơn.

0,5

0,5

3

Đến kì nghỉ hè, Thảo nói với bố mẹ tổ chức để cả nhà đi nghỉ mát ở Đà Lạt, đồng thời cũng động viên chị em Thảo là học sinh giỏi của năm học này. Nhưng bố Thảo không đồng ý, vì đi nghỉ ở Đà Lạt tốn kém lắm, bố mẹ chưa có đủ khả năng để lo liệu. Nghe vậy, Thảo giận bố và cho rằng bố không tôn trọng ý kiến của con.

2 điểm

a, Theo em, suy nghĩ của Thảo như vậy có đúng không? Vì sao?

+ Không đồng tình với ý nghĩ và việc làm của Thảo vì:

+ Bố mẹ tôn trọng ý kiến của con không có nghĩa là phải tôn trọng và làm theo mọi yêu cầu, đòi hỏi hay ý kiến của con mà chỉ tôn trọng ý kiến nào đúng đắn và hợp lí của con. Còn những ý kiến không đúng bố mẹ không có quyền đồng ý. Làm như vậy không có nghĩa là không tôn trọng ý kiến của con.

1,0

b, Trong trường hợp này, Thảo nên ứng xử thế nào?

Trong trường hợp này Thảo nên nghe theo lời bố mẹ; Nên thực hiện tốt bổn phận của mình không nên đòi hỏi những điều quá khả năng, điều kiện của gia đình.

1,0

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 trường THCS Ngọc Châu, Hải Dương năm học 2016 - 2017

Đánh giá bài viết
2 1.068
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 8 môn khác Xem thêm