Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Số học lớp 6

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trường THCS …………………
Họ tên:……………………….
Lớp: ………
KIỂM TRA CHƯƠNG I - Tiết 18
MÔN: S học lớp 6 - Thời gian 45 phút
Ngày kiểm tra:............/.............../ 2018
ĐIỂM:
Lời phê của thầy (cô) giáo:
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ HỌC 6 CHƯƠNG 1 - Đ 1
I. TRẮC NGHIỆM: (3điểm) Học sinh làm trên giấy riêng nộp sau 15 phút
**Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất: (Mỗi ý đúng 0,5 điểm)
Câu 1: Cho tập hợp M = {x ; 3 ; 5 ; y ; 1}. Cách viết nào sau đây đúng
A. {1 ; 3 ; 5 }
M B. x
M C. x
M D. {y ; 1; 3 ; 5} = M
Câu 2: Thực hiện phép tính: 3
6
: 3
2
- 2 . 2
2
ta được kết quả là:
A. 73 B. 3
3
- 2 C. 3
4
- 2
2
D. 1
**Điền vào chỗ trống (…) để được khẳng định đúng: (Mỗi ý đúng 0,5 điểm)
Câu 3: Kết quả của phép tính: 3
3
+ 3 bằng:……………………………………………..
Câu 4: Cho tập hợp B = {x
N
*
/ x≤ 9}. Số phần tử của tập hợp B là:
..............................
** Điền Đúng(Đ) hoặc Sai(S) vào ô trống cuối mỗi câu: (Mỗi ý đúng 0,5 điểm)
Câu 5: Số La XIV giá trị trong hệ thập phân 6
Câu 6: Giá trị của x thoả mãn: x
3
= 125 x = 5
II/ TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1: ( 2 điểm) Cho tập hợp A = {x
N/ x = 2k, với k
N x 100 }
a) Viết tập hợp A bằng cách liệt các phần tử
b) Tính tổng các phần tử của tập hợp A
Bài 2: ( 3 điểm) Thực hiện các phép nh sau bằng cách hợp nhất:
a/ 125 + 70 + 375 +230
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
b/ 11. 25 + 95.11 + 89.51 + 69.89
c/
2 0
520: 16.5 2 .5 :5 5 115 2017
d/ 2 . 3
2
+ 4 . 3
3
Bài 3: (1,5 điểm) Tìm x
, biết:
a/ ( x - 2) . 5 5 = 5 b/ 3
x
+ 37 = 118
Bài 4: (0,5 điểm) So sánh: 3
200
2
300
...............................................................................................................................................................
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ HỌC 6 CHƯƠNG 1 - Đ 2
I. TRẮC NGHIỆM: (3điểm) Học sinh làm trên giấy riêng nộp sau 15 phút
**Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất: (Mỗi ý đúng 0,5 điểm)
Câu 1: Cho tập hợp M = {3 ; a ; b ; c ; 1}. Cách viết nào sau đây đúng
A. M 2 phần tử B. {b}
M C. x
M D. {b ; c; a }
M
Câu 2: Thực hiện phép tính: 3
6
: 3
2
- 2 . 2
2
ta được kết quả là:
A.1 B. 3
3
- 2 C. 3
4
- 2
2
D. 73
**Điền vào chỗ trống (…) để được khẳng định đúng: (Mỗi ý đúng 0,5 điểm)
Câu 3: Kết quả của phép tính: 2
3
+ 2 bằng:.......................................................................
Câu 4: Cho tập hợp B = {x
N/ x≤ 9}. Số phần tử của tập hợp B là:
..............................
** Điền Đúng(Đ) hoặc Sai(S) vào ô trống cuối mỗi câu: (Mỗi ý đúng 0,5 điểm)
Câu 5: Số La XXIV giá trị trong hệ thập phân 16
Câu 6: Giá trị của x thoả mãn: x
5
= 32 x = 2
II/ TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1: ( 2 điểm) Cho tập hợp B = {x
N/ x = 3k, với k
N x 100 }
a) Viết tập hợp B bằng cách liệt các phần tử
b) Tính tổng các phần tử của tập hợp B
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 2: (3 điểm) Thực hiện các phép tính sau bằng cách hợp nhất:
a/ 4 . 52 . 5 . 25 . 2 b/ 13. 35 + 85.13 + 87.51 + 69.87
c/
2 0
520 : 16.5 2 .5 : 2 2 82 2017
d/ 2 . 3
2
+ 4 . 3
3
Bài 3: (1,5 điểm) Tìm x
, biết :
a/ ( x - 3) . 7 7 = 14 b/ 2
x
+ 26 = 90
Bài 4: (0,5 điểm) So sánh 5
200
2
500
BÀI LÀM
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 1, 2 TOÁN LỚP 6
I. TRẮC NGHIỆM: (3điểm) Mỗi câu đúng được 0.5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Số học lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 Số học lớp 6 năm 2018 - 2019 bao gồm đề thi và đáp án chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 lớp 6 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Tham khảo thêm: 

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 chương 1 Số học - Đề số 1

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đề ôn tập, kiểm tra 1 tiết, giữa học kì 1 môn Toán lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Số học lớp 6 với nội dung bám sát chương trình học Đại số chương 1 lớp 6 bao gồm 5 đề thi. Mỗi đề gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận có đáp án chi tiết cho từng phần và bảng ma trận cấu trúc đề thi, biểu điểm chấm chi tiết là tài liệu cho các thầy cô tham khảo ra đề cho các em học sinh, chuẩn bị cho các bài thi giữa học kì 1 lớp 6cuối học kì 1 lớp 6. Các em học sinh rèn kỹ năng giải Toán lớp 6, các dạng bài tổng quát đến chi tiết, và các bài giải bài tập, các bài văn mẫu lớp 6 chi tiết mới nhất trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
584 96.249
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Gialoc2010 Hoang
    Gialoc2010 Hoang

    hay thật đấy cho anh 5 sao

    Thích Phản hồi 09:01 22/09
    Toán lớp 6 - Giải Toán 6 Kết nối tri thức Xem thêm