Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Đăk Song, Đăk Nông năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12

VnDoc.com xin được gửi tới quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 12 tài liệu tham khảo: Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Đăk Song, Đăk Nông năm học 2016 - 2017. Đây là tài liệu hay, giúp ích cho các bạn học sinh trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra 1 tiết trong học kì 1. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 12 trường THCS-THPT Mỹ Bình, Long An năm học 2015 - 2016

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Văn Chấn, Yên Bái

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Chi Lăng năm học 2016 - 2017

SỞ GD&ĐT TỈNH ĐĂK NÔNG
TRƯỜNG THPT ĐĂK SONG
KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN GDCD - KHỐI 12
Thời gian làm bài 45 phút

Câu 1: Pháp luật được hình thành trên cơ sở các quan hệ nào?

A. Chính trị B. Kinh tế C. Đạo đức D. Xã hội

Câu 2: Pháp luật XHCN mang bản chất của ai?

A. Giai cấp công nhân B. Giai cấp tiến bộ
C. Nhân dân lao động D. Giai cấp cầm quyền

Câu 3: Phóng nhanh, vượt ẩu khi đi xe máy là vi phạm:

A. Hình sự B. Dân sự C. Kỉ luật D. Hành chính

Câu 4: Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng được thể hiện trong quan hệ nào?

A. Tài sản B. Tài sản riêng C. Nhân thân D. Tài sản chung

Câu 5: Pháp luật là phương tiện để nhà nước làm gì?

A. Bảo vệ các công nhân B. Bảo vệ các giai cấp
C. Quản lí công dân D. Quản lí xã hội

Câu 6: Hành vi "cướp giật tài sản của người khác" gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đây là hành vi vi phạm pháp luật gì?

A. Hành chính B. Dân sự C. Hình sự D. Kỉ luật

Câu 7: Pháp luật quy định đối với lao động nữ hiện nay được nghỉ chế độ thai sản là:

A. 5 tháng B. 4 tháng C. 6 tháng D. 12 tháng

Câu 8: Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi:

A. Thu nhập, tuổi tác, địa vị B. Dân tộc, giới tính, tuổi tác, tôn giáo
C. Dân tộc, độ tuổi, giới tính D. Dân tộc, địa vị, giới tính, tôn giáo

Câu 9: Nam giới từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, thuộc hình thức thực hiện pháp luật nào?

A. Tuân thủ pháp luật B. Áp dụng pháp luật
C. Thi hành pháp luật D. Sử dụng pháp luật

Câu 10: Khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ vi phạm như nhau, trong một hoàn cảnh như nhau thì đều phải chịu trách nhiệm pháp lí:

A. Như nhau B. Bằng nhau
C. Ngang nhau D. Có thể khác nhau

Câu 11: Tòa án xét xử các vụ án sản xuất hàng giả không phụ thuộc vào người sản xuất là ai, giữ chức vụ gì. Điều này thể hiện quyền bình đẳng nào của công dân?

A. Bình đẳng về quyền lao động
B. Bình đẳng về nghĩa vụ trong kinh doanh
C. Bình đẳng về quyền tự chủ trong kinh doanh
D. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí

Câu 12: Để giao kết hợp đồng lao động, chị Yến cần căn cứ vào nguyên tắc nào dưới đây?

A. Tích cực, chủ động, tự quyết B. Tự do, tự nguyện, bình đẳng
C. Tự giác, trách nhiệm, tận tâm D. Dân chủ, công bằng, tiến bộ

Câu 13: Người lao động trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày .... trong thời gian làm việc mà vẫn hưởng đủ lương.

A. 45 phút B. 30 phút C. 90 phút D. 60 phút

Câu 14: Từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời đến nay, nước ta đã có mấy bản Hiến pháp?

A. 5 bản B. 4 bản C. 6 bản C. 3 bản

Câu 15: Một trong những nội dung về bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là mọi công dân đều có quyền lựa chọn:

A. Việc làm theo sở thích của mình
B. Việc làm phù hợp với khả năng của mình mà không bị phân biệt đối xử
C. Điều kiện làm việc theo nhu cầu của mình
D. Thời gian làm việc theo ý muốn chủ quan của mình

Câu 16: Pháp luật quy định người đủ bao nhiêu tuổi phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi vi phạm pháp luật của mình?

A. Đủ 14 tuổi trở lên B. Đủ 16 tuổi trở lên
C. Đủ 17 tuổi trở lên D. Đủ 18 tuổi trở lên

Câu 17: Khi yêu cầu vợ mình phải nghỉ việc để chăm sóc gia đình, anh Nam đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ:

A. Nhân thân B. Tài sản chung C. Tài sản riêng D. Tình cảm

Câu 18: Người có hành vi tham nhũng phải chịu trách nhiệm pháp lí cao nhất là:

A. Dân sự B. Kỉ luật C. Hình sự D. Hành chính

Câu 19: Pháp luật quy định con đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì có quyền có tài sản riêng?

A. 14 tuổi B. 15 tuổi C. 16 tuổi D. 18 tuổi

Câu 20: Pháp luật bắt buộc đối với ai?

A. Mọi cá nhân, tổ chức B. Mọi công dân
C. Mọi cơ quan, tổ chức D. Mọi tổ chức xã hội

Câu 21: Quyền và nghĩa vụ của công dân được nhà nước quy định trong:

A. Hiến pháp B. Hiến pháp và luật
C. Luật, hiến pháp D. Luật và chính sách

Câu 22: Một trong những biểu hiện của quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nhân thân là:

A. Người chồng là trụ cột gia đình nên có quyền quyết định nơi ở
B. Phụ nữ phải lo việc gia đình nên có quyền quyết định nơi ở
C. Cả hai vợ chồng cùng có quyền quyết định nơi ở.
D. Vợ, chồng trẻ cần có sự đồng ý của cha mẹ khi lựa chọn nơi ở

Câu 23: Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là mọi công dân:

A. Đều có nghĩa vụ như nhau
B. Đều có quyền và nghĩa vụ giống nhau
C. Đều bình đẳng về quyền và làm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật
D. Đều có quyền như nhau

Câu 24: Pháp luật quy định độ tuổi kết hôn của nam giới là:

A. Đủ 18 tuổi trở lên B. Đủ 20 tuổi trở lên
C. Đủ 21 tuổi trở lên D. Đủ 22 tuổi trở lên

Câu 25: Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra những giá trị vật chất và .... cho xã hội.

A. Tinh thần B. Của cải C. Nghệ thuật D. Văn hóa

Câu 26: Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ là bình đẳng về cơ hội tiếp cận việc làm, bình đẳng về tiêu chuẩn, ... khi tuyển dụng.

A. Bằng tuổi B. Lứa tuổi C. Mức tuổi D. Độ tuổi

Câu 27: Pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân?

A. Bảo vệ mọi lợi ích của công dân
B. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân
C. Bảo vệ quyền tự do tuyệt đối của công dân
D. Bảo vệ mọi nhu cầu của công dân

Câu 28: Cảnh sát giao thông xử phạt người không đội mũ bảo hiểm 150.000 đồng. Trong trường hợp này cảnh sát giao thông đã:

A. Áp dụng pháp luật B. Sử dụng pháp luật
C. Thi hành pháp luật D. Tuân thủ pháp luật

Câu 29: Người chưa thành niên theo quy định của pháp luật Việt Nam là người chưa đủ:

A. 14 tuổi B. 18 tuổi C. 15 tuổi D. 16 tuổi

Câu 30: Cố ý đánh người gây thương tích nặng là hành vi vi phạm:

A. Hành chính B. Hình sự C. Dân sự D. Kỉ luật

Câu 31: Cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là:

A. Tòa án nhân dân B. Chính phủ C. Nhà nước D. Quốc hội

Câu 32: Ông Hùng là người có thu nhập cao, hang năm ông Hùng phải chủ động đến cơ quan thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp này ông Hùng đã:

A. Thi hành pháp luật B. Áp dụng pháp luật
C. Sử dụng pháp luật D. Tuân thủ pháp luật

Câu 33: Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 1992 quy định bảo vệ Tổ quốc là:

A. Nghĩa vụ của công dân B. Trách nhiệm của công dân
C. Quyền, nghĩa vụ của công dân D. Quyền của công dân

Câu 34: Điều 52 – Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 1992 quy định mọi công dân đều:

A. Bình đẳng về nghĩa vụ B. Bình đẳng trước nhà nước
C. Bình đẳng về quyền lợi D. Bình đẳng trước pháp luật

Câu 35: Người lao động tự ý bỏ việc nhiều ngày mà không có lí do chính đáng. Đây là hành vi vi phạm pháp luật gì?

A. Hình sự B. Dân sự C. Hành chính D. Kỉ luật

Câu 36: Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm tới:

A. Quy tắc quản lí nhà nước
B. Quan hệ lao động và công vụ nhà nước
C. Quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân
D. Quy tắc quản lí xã hội

Câu 37: Giữa lao động nam và lao động nữ đều phải đóng Bảo hiểm xã hội. Điều này thể hiện ở:

A. Bình đẳng trong lao động
B. Bình đẳng trong giao kết hợp hợp đồng lao động
C. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ
D. Bình đẳng trong kinh doanh

Câu 38: Bình đẳng giữa vợ và chồng được hiểu là:

A. Người chồng chịu trách nhiệm về việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình
B. Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về tài sản riêng
C. Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình
D. Người vợ chịu trách nhiệm về việc nuôi dạy con cái

Câu 39: Quyền của công dân không tách rời ... của công dân

A. Nghĩa vụ B. Đóng góp C. Trách nhiệm D. Vũ lực

Câu 40: Vi phạm hình sự là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội và bị coi là:

A. Tội phạm B. Tội xâm phạm C. Tội cố ý D. Lừa đảo

----------- HẾT ----------

Đánh giá bài viết
1 4.972
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn khác lớp 12 Xem thêm