Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Công nghệ lớp 12 trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ

Mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Công nghệ lớp 12 trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề kiểm tra Công nghệ 7 bao gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài 45 phút. Tài liệu có đáp án đi kèm, giúp các bạn so sánh và đối chiếu ngay khi làm xong. Sau đây mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ 12 học kì 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẦN THƠ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

KIỂM TRA MỘT TIẾT NĂM HỌC 2016 – 2017 Tun 15

Môn: CÔNG NGHỆ - Lớp 12

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề gồm 03 trang.

Mã đề: 817

Họ tên học sinh:………………………………….MSHS:…………….

Câu 1: Chọn câu Đúng khi nói về quang điện trở?

A. Là linh kiện được dùng để ổn định điện áp xoay chiều.

B. Là một loại linh kiện có trị số điện trở thay đổi theo ánh sáng.

C. Là loại linh kiện khi có ánh sáng rọi vào sẽ làm trị số điện trở tăng lên.

D. Là một loại linh kiện khi có dòng điện chạy qua, nó bức xạ ra ánh sáng.

Câu 2: Ý nghĩa của trị số điện cảm là:

A. Cho biết khả năng tích lũy năng lượng từ trường của cuộn cảm.

B. Cho biết mức độ tổn hao năng lượng trong cuộn cảm khi dòng điện chạy qua.

C. Cho biết khả năng tích lũy nhiệt lượng của cuộn cảm khi dòng điện chạy qua.

D. Cho biết khả năng tích lũy năng lượng điện trường của cuộn cảm

Câu 3: Dòng điện có tần số càng cao càng dễ dàng đi qua……….

A. cuộn cảm trung tần

B. cuộn cảm cao tần.

C. tụ điện

D. cuộn cảm âm tần.

Câu 4: Linh kiện điện tử nào có ba lớp tiếp giáp P – N và có ba điện cực kí hiệu là: A, K, G?

A. Tirixto

B. Tranzito

C. Triac

D. Điac.

Câu 5: Khi phân loại mạch điện tử, về cơ bản có thể phân loại theo .......

A. loại linh kiện điện tử và phương thức gia công xử lý tín hiệu.

B. hình dạng, cấu tạo và chức năng nhiệm vụ.

C. loại linh kiện điện tử và cách mắc mạch điện tử.

D. chức năng, nhiệm vụ và phương thức gia công xử lý tín hiệu.

Câu 6: Mạch nguồn một chiều không thể thiếu 2 khối nào?

A. Mạch chỉnh lưu, mạch bảo vệ.

B. Biến áp nguồn, mạch ổn áp.

C. Mạch chỉnh lưu, mạch lọc nguồn.

D. Biến áp nguồn, mạch chỉnh lưu.

Câu 7: Trong các linh kiện điện tử sau, linh kiện nào không sử dụng được trong mạng điện xoay chiều?

A. Triac và điac.

B. Cuộn cảm lõi ferit

C. Tụ hóa.

D. Điốt chỉnh lưu.

Câu 8: Ở mạch nguồn một chiều thực tế, người ta sử dụng linh kiện điện tử nào cho mạch lọc nguồn?

A. 4 điôt tiếp mặt giống hệt nhau mắc dạng cầu.

B. Hai tụ hóa và một cuộn cảm âm tần.

C. IC ổn áp 7812 và tụ điện.

D. Hai tụ xoay và một cuộn cảm lõi ferit.

Câu 9: Ở mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ, nguồn một chiều sau chỉnh lưu có cực dương luôn ở phía…..

A. catôt của điôt zêne.

B. cuộn thứ cấp của biến áp.

C. anôt của điôt chỉnh lưu.

D. catôt của điôt chỉnh lưu.

Câu 10: Một sợi dây dẫn có điện trở R, đạt công suất tối đa 2,5 kW khi cho dòng điện 10A đi qua. Tính R?

A. 250 Ω

B. 2,5 Ω

C. 40 Ω

D. 25 Ω

Câu 11: Hình nào dưới đây là sơ đồ mạch điện đúng của mạch chỉnh lưu cầu?

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Công nghệ lớp 12 có đáp án

Câu 12: Trong mạch chỉnh lưu cầu, nếu một trong bốn điôt bị mắc ngược chiều thì xảy ra hiện tượng gì?

A. Mạch vẫn chỉnh lưu bình thường.

B. Nguồn một chiều sau chỉnh lưu bị đảo cực.

C. Ngắn mạch, cháy cuộn thứ cấp của biến áp nguồn.

D. Nguồn một chiều thu được có cực dương ở gần anôt của điôt.

Câu 13: Khi phân loại tụ điện người ta căn cứ vào……………

A. Trị số dung kháng của tụ.

B. Trị số điện dung của tụ.

C. Vật liệu làm lớp điện môi.

D. Vật liệu làm bản tụ.

Câu 14: Một cuộn cảm có hệ số phẩm chất là 0,25 khi dùng ở dòng điện có tần số 50Hz. Biết điện trở thuần của cuộn cảm bằng 2Ω. Trị số điện cảm của cuộn cảm là:

A. 5/π (H)

B. 2/π (H)

C. 5π (mH)

D. 5/π (mH).

Câu 15: Trong sơ đồ mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ hai điôt, nếu cả hai điôt đều bị mắc ngược chiều thì sẽ ra sao?

A. Xảy ra ngắn mạch làm cháy cuộn thứ cấp của biến áp nguồn.

B. Nguồn một chiều thu được sau chỉnh lưu sẽ bị đảo cực.

C. Mạch ngừng chỉnh lưu.

D. Tín hiệu một chiều thu được sẽ giống như ở mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ.

Câu 16: Khi mắc phối hợp tụ điện và cuộn cảm với nhau sẽ cho ra …….

A. mạch nguồn một chiều.

B. mạch chỉnh lưu.

C. mạch cộng hưởng.

D. mạch ổn áp.

Câu 17: Điểm khác nhau cơ bản của điôt zêne so với điôt chỉnh lưu là………..

A. có trị số điện áp ngược rất lớn.

B. cho phép dùng ở vùng điện áp ngược đánh thủng mà không hỏng.

C. không bao giờ bị đánh thủng.

D. có thêm cực điều khiển G.

Câu 18: Trong mạch chỉnh lưu có điều khiển dùng Tirixto, để thay đổi giá trị điện áp ra, người ta làm cách nào ?

A. Điều khiển cho UGK xuất hiện sớm hay muộn.

B. Điều khiển cho UGK > 0 và UAK > 0.

C. Điều khiển cho UGK > 0.

D. Điều khiển cho UGK = 0.

Câu 19: Khi nào thì dòng điện chạy qua Triac có chiều từ A2 sang A1?

A. Cực G và A2 có điện thế dương so với A­1.

B. Cực A1 có điện thế dương.

C. Cực G và A2 có điện thế bằng 0.

D. Cực G và A2 có điện thế âm so với A­1.

Câu 20: Kí hiệu ở hình bên là của linh kiện điện tử nào?

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Công nghệ lớp 12 có đáp án

A. Triac

B. Tirixto

C. Điôt zêne.

D. Điac

Câu 21: Chọn câu đúng khi nói về Tranzito.

A. Có chức năng cơ bản là khuếch đại tín hiệu.

B. Được chia thành 2 loại là: tranzito loại P và tranzito loại N.

C. Được dùng để điều khiển các thiết bị trong mạch điện xoay chiều.

D. Là linh kiện có 3 lớp tiếp giáp P-N và có 3 điện cực.

Câu 22: Để biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều, trong mạch chỉnh lưu người ta dùng loại linh kiện điện tử nào?

A. Cuộn cảm âm tần.

B. Điôt tiếp mặt

C. Điôt tiếp điểm

D. Tirixto.

Câu 23: IC tương tự không có chức năng nào sau đây?

A. Khuếch đại, tạo dao động

B. Thu, phát sóng vô tuyến điện.

C. Xử lý thông tin, trong máy tính điện tử.

D. Giải mã cho tivi màu.

Câu 24: Dù được phân cực thuận mà tirixto vẫn không dẫn điện, diễn ra khi nào?

A. Khi UAK > 0.

B. Khi UAK < 0.

C. Khi có điện áp dương UGK áp vào cực điều khiển.

D. Khi chưa có điện áp dương UGK áp vào cực điều khiển.

Câu 25: Nguyên lí làm việc của Triac khác với tirixto ở chỗ:

A. Có khả năng dẫn điện theo cả hai chiều và đều được cực G điều khiển lúc mở.

B. Có khả năng dẫn điện theo cả hai chiều và không cần cực G điều khiển lúc mở.

C. Có khả năng làm việc với điện áp đặt vào các cực là tùy ý.

D. Có khả năng làm việc như một điốt chỉnh lưu khi được thông.

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Công nghệ lớp 12

1

B

6

D

11

B

16

C

21

A

2

A

7

C

12

C

17

B

22

B

3

C

8

B

13

C

18

A

23

C

4

A

9

D

14

D

19

A

24

D

5

D

10

D

15

B

20

D

25

A

.....................

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Công nghệ lớp 12 trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính có trong bài viết rồi đúng không ạ? Hy vọng đây là tài liệu hữu ích cho các bạn tham khảo, chuẩn bị kiến thức để chuẩn bị cho kì thi học kì 1 Công nghệ 12 sắp tới.

Ngoài tài liệu trên, mời các bạn tham khảo thêm Toán lớp 12, Ngữ Văn 12, Tiếng Anh 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc để có kiến thức tổng hợp đầy đủ các môn.

Đánh giá bài viết
11 31.821
Sắp xếp theo

    Môn khác lớp 12

    Xem thêm