Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn GDCD lớp 12 - Đề 4

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đkim tra1tiếtGDCD12Hckì2 (có đáp án-Đ1)
Môn Giáo dục công dân lớp 12
Thời gian làm bài: 45 phút
Câu 1: sở sản xuất kinh doanh H được cấp phép kinh doanh thủ công
nghệ, nhưng bị thua lỗ nên chuyển sang kinh doanh mặt hàng điện thoại di
động. Vậy sở kinh doanh H đã vi phạm nghĩa vụ gì?
A. Kinh doanh không đúng ngành, nghề đã đăng ký.
B. Nộp thuế bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.
C. Bảo v quyền lợi của người tiêu dùng.
D. Tuân th các qui định về an ninh, trật tự, an toàn hội.
Câu 2: Công ty A vùng núi công ty B vùng đng bng cùng sản xuất
bánh ko, công ty A phải đng thuế thu nhập Doanh nghiệp thấp hơn công ty
B. Căn c vào yếu t nào dưới đây hai công ty c mc thuế khác nhau?
A. ợi nhuận thu được.
B. ịa bàn kinh doanh.
C. uan h qun biết.
D. Khả ng kinh doanh.
Câu 3: Nhà nước thực hiện phun thuc chng c dịch st xuất huyết thể
hiện sự quan tâm của Nhà ớc đến việc:
A. phát triển đất ớc.
B. phát huy quyền của con người.
C. chăm sc sc khỏ cho nhân n.
D. vệ sinh môi trường.
Câu 4: Nhà máy D sản xuất tinh bột đã xả chất thải chưa qua x ra môi
trường. Nhà máy đã vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực
nào dưới đây?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. ao động.
B. ản xuất kinh doanh.
C. Kinh doanh trái phép.
D. Công nghiệp.
Câu 5: au sự c y ô nhiễm môi trường biển, công ty F đã x những nơi
bị ô nhiễm, bi thường cho s hộ dân bị ảnh hưởng, lắp đặt công nghệ x
chất thải mới. Việc làm đ thể hiện công ty đã:
A. bảo vệ môi trường khu dân cư.
B. khắc phục ô nhiễm phục hi môi trường.
C. đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh.
D. bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh.
Câu 6: Hành vi của công n Việt Nam cấu kết với nước ngoài nhm gây
nguy hại cho độc lập chủ quyền thng nhất nh th Việt Nam là:
A. tội phản bội t quc.
B. tội bạo loạn.
C. tội khủng b.
D. tội phá ri an ninh.
Câu 7: ang hc dở thì K bỏ hc đại hc về quê xin mở ca hàng kinh doanh
ăn ung. m đng ý với ý kiến nào ới đây?
A. K chưa đủ điều kiện mở ca hàng ăn ung.
B. K c thể mở ca hàng không cn đăng kí.
C. K đủ điều kiện để mở ca hàng.
D. K cn hc xong đại hc mới được kinh doanh.
Câu 8: Do bị bạn b rủ rê, G đã s dụng nghiện ma túy. Hành vi s dụng
ma túy của G đã vi phạm pháp luật nào ới đây?
A. háp luật về lĩnh vực giáo dục.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. háp luật về trật tự an toàn hội.
C. háp luật về phng chng tệ nạn hội.
D. háp luật về ng chế.
Câu 9: ể phng, chng tệ nạn hội, pháp luật quy định về ngăn chặn bài
trừ các t nạn hội, trong đ c:
A. bài trừ tệ nạn ma túy, mại m.
B. bài trừ nạn hút thuc lá.
C. cấm ung rượu.
D. hạn chế chơi gam.
Câu 10: Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại hc đã được tạm hoãn
gi nhập ngũ t độ tui gi nhập ngũ đến hết bao nhiêu tui?
A. 25 tui.
B. 27 tui.
C. 28 tui.
D. 30 tui.
Câu 11: Công dân A tham gia gp ý vào dự thảo luật khi Nhà ớc trưng cu
dân ý, ta gi công dân A đã thực hiện quyền n chủ o?
A. uyền ng c.
B. uyền đng gp ý kiến.
C. uyền kiểm tra, giám t.
D. uyền tham gia quản lí nhà nước và hội.
Câu 12: Mục đích của quyền khiếu nại nhm ...... quyền lợi ích hợp pháp
của người khiếu nại.
A. phục hi.
B. đắp.

Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn GDCD lớp 12 - Đề 4

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn GDCD lớp 12 - Đề 4 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn GDCD lớp 12 - Đề 4 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 45 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn GDCD lớp 12 - Đề 4, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Giáo dục công dân lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 125
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra 1 tiết, 45 phút lớp 12

    Xem thêm