Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Hóa học lớp 8 trường THCS Tân Ước, Hà Nội năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Hóa học lớp 8

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Hóa học lớp 8 trường THCS Tân Ước, Hà Nội năm học 2016 - 2017. Đề thi do các thầy cô giáo giảng dạy môn Hóa học tại trường THCS Tân Ước thuộc Phòng GD&ĐT Thanh Oai, Hà Nội biên soạn. Tài liệu gồm 3 phần: Ma trận đề thi, nội dung đề thi và đáp án chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Hóa học lớp 8 trường THCS Hàm Đức, Bình Thuận năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Mỹ thuật lớp 8 trường THCS Dân Hòa, Hà Nội năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 8 trường THCS Thống Nhất, thành phố Huế năm học 2016 - 2017

TRƯỜNG THCS DÂN HÒA ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 2
NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: HÓA HỌC LỚP 8
Thời gian làm bài: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng nhất

1) Cho những chất sau: CaO, Mg(OH)2, Na2O, CuO, KOH, H3PO4 Những chất là oxit:

A. CaO, Na2O, KOH, CuO. C. Mg(OH)2, KOH, H3PO4.
B. CaO, Na2O, CuO. D. Tất cả đều đúng.

2) Trong các chất sau chất nào dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm?

A. KMnO4 và H2O. C. KMnO4 và KClO3.
B. KMnO4 và CaCO3. D. KMnO4 và CuSO4.

3) Sự cháy khác sự oxi hoá chậm ở chỗ:

A. Toả nhiệt và phát sáng C. Toả nhiệt.
B. Toả nhiệt nhưng không phát sáng D. Phát sáng.

4) Câu nào "sai" trong các câu sau:

Để dập tắt một đám cháy do xăng dầu gây nên người ta làm như sau:

A. Phủ cát lên đám cháy. C. Phun nước lên đám cháy.
B. Chùm kín lên đám cháy. D. Phun khí CO2 vào đám cháy.

II. TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm)

Cho các oxit sau: MgO, N2O, P2O5, PbO, K2O, SO3.

a) Hãy chỉ ra đâu là oxit axi? oxit bazơ?

b) Gọi tên các oxit đó.

Câu 2 (2,0 điểm)

Điền các chất thích hợp: Mg, P, O2 vào dấu? và cân bằng các phương trình phản ứng sau, chỉ ra đâu là sự oxi hoá? phản ứng hoá hợp? phản ứng phân huỷ?

a) ? + O2 Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn hóa lớp 8 MgO c) ? + O2 Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn hóa lớp 8 P2O5
b) KClO3 Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn hóa lớp 8 KCl + ? d) C2H4 + ? Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn hóa lớp 8 CO2 + H2O

Câu 3 (3,0 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn 8,1 g Al thu được một lượng Al2O3

a) Tính thể tích khí oxi cần dùng (đktc).

b) Tình số gam KMnO4 cần dùng để điều chế lượng oxi trên.

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Hóa học lớp 8

I- TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

1. B đúng
2. C đúng
3. D đúng
4. C đúng

(Mỗi câu đúng 0,5 điểm)

II-TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm)

- Oxit axit:

N2O: Đinitơ oxit
P2O5: Điphotpho pentaoxit
SO3: Lưu huỳnh trioxit

- Oxit bazơ:

MgO: Magiê oxit
PbO: Chì oxit
K2O: Kali oxit

(Phân loại đúng mỗi chất 0,25 điểm; gọi tên đúng 0,25 điểm)

Câu 2 (2,0 điểm)

a) 2Mg + O2 Đáp án đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn hóa lớp 8 2MgO (Sự oxi hoá - Phản ứng hoá hợp)

b) 2KClO3 Đáp án đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn hóa lớp 8 2KCl + 3O2 (Phản ứng phân huỷ)

c) 4P + 5O2 Đáp án đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn hóa lớp 8 P2O5 (Sự oxi hoá - phản ứng hoá hợp)

d) C2H4 + 3O2 Đáp án đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn hóa lớp 8 2CO2 + 2H2O (Sự oxi hoá)

(Điền và cân bằng đúng mỗi câu 0,25 điểm; Phân loại đúng phản ứng 0,25 điểm)

Câu 3 (3,0 điểm)

a) ptpứ: 4Al + 3O2 Đáp án đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn hóa lớp 8 2Al2O3

nAl = 8,1 : 27 = 0,3 mol

Theo ptpứ: nO = ¾ nAl = 0,225 mol

=> VO2 = 0,225 . 22,4 = 5,04 (l)

b) ptpứ: 2KMnO4 Đáp án đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn hóa lớp 8 K2MnO4 + MnO2 + O2

Theo ptpứ: nKMnO = 2nO = 0,45 mol

=> mKMnO = 0,45 . 158 = 71,1 g

Đánh giá bài viết
32 11.585
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 8 Xem thêm