Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Nho Quan A, Ninh Bình năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán lớp 11

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Nho Quan A, Ninh Bình năm học 2016 - 2017. Đề thi nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực học tập môn Toán giải tích phần chương V: Đạo hàm của học sinh lớp 11. Nội dung kiến thức bám sát theo chương trình SGK. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Hoàng Thái Hiếu, Vĩnh Long năm học 2016 - 2017

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 11

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán lớp 11

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán lớp 11

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán lớp 11

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán lớp 11

I – PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

1. A

2. D

3. A

4. C

5. B

6. C

7. A

8. C

9. B

10. A

11. D

12. A

13. A

14. B

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Toán lớp 11

Đánh giá bài viết
42 5.631
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán Xem thêm