Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 tỉnh Nam Định năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 tỉnh Nam Định năm học 2015 - 2016 là đề thi học kì II môn Toán lớp 11 có đáp án đi kèm được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đây là tài liệu học tập hay giúp các bạn củng cố kiến thức, ôn thi cuối năm hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Marie Curie năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Chu Văn An, Hà Nội năm học 2015 - 2016

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH NAM ĐỊNH


ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn: TOÁN, Lớp 11
(Thời gian làm bài: 90 phút)

Câu 1 (2,0 điểm): Xét tính liên tục của hàm số Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2016 tại điểm x = 1.

Câu 2 (2,0 điểm): Tính các giới hạn:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2016

Câu 3 (2,0 điểm):

  1. Giải phương trình cos2x - 3cosx + 2 = 0.
  2. Trong một chiếc hộp có 4 viên bi gồm 6 viên màu bi xanh và 8 viên bi màu vàng, lấy ngẫu nhiên ra 3 viên bi. Tính xác suất để 3 viên bi lấy được có đủ 2 màu.

Câu 4 (3,0 điểm): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang đáy AB và CD, cạnh bên SA vuông góc đáy ABCD. Biết
AB = 2CD, BC = CD = AD, góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABCD) bằng 45o. Gọi M là trung điểm của AB.

  1. Chứng minh đường thẳng DM song song với mp(SBC).
  2. Chứng minh mp(SAD) mp(SBD).
  3. Tính cosin góc giữa đường thẳng SB và đường thẳng AC.

Câu 5 (1,0 điểm): Cho hàm số Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2016.

Tìm các giá trị x > 0 thỏa mãn Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2016

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11

Đánh giá bài viết
1 4.549
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán Xem thêm