Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 12 trung tâm GDNN - GDTX huyện Càng Long, Trà Vinh năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 12

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 12 trung tâm GDNN - GDTX huyện Càng Long, Trà Vinh năm học 2016 - 2017 là đề thi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 12, giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức phần lịch sử thế giới hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017

Đề cương Lịch sử thế giới Ôn thi Đại học

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRUNG TÂM GDNN-GDTX

HUYỆN CÀNG LONG

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM 2016 - 2017

MÔN: Lịch Sử - Khối lớp: 12

Mã đề 123

Học viên chọn bằng cách khoanh tròn câu trả lời đúng nhất

Câu 1. Hội nghị Ianta họp vào thời gian nào?

a. từ ngày 4 đến ngày 10/2/1945 b. từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945

c. từ ngày 4 đến ngày 12/2/1945 d. từ ngày 4 đến ngày 13/2/1945

Câu 2. Tham dự hội nghị Ianta có nguyên thủ của các cường quốc

a. Liên Xô, Mĩ, Anh b. Mĩ, Anh, Pháp

c. Trung Quốc, Anh, Pháp d. Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ

Câu 3. Đối với chủ nghĩa phát xít Đức va chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản, Hội nghị Ianta đã quyết định như thế nào?

a. Đánh bại hòan toàn b. Liên Xô tham gia chống Nhật Bản

c. Tiêu diệt tận gốc d. Đánh bại phát xít Đức

Câu 4. Theo quyết định của Hội nghị Ianta, ở châu Âu, miền Đông Đức sẽ do quân đội nào chiếm đóng?

a. Quân đội Anh b. Quân đội Pháp c. Quân đội Mĩ d. Quân đội Liên Xô

Câu 5. Mục đích hàng đầu của Liên Hợp quốc là

a. duy trì hòa bình và an ninh thế giới b. duy trì hòa bình thế giới

c. hợp tác quốc tế giữa các nước d. phát triển quan hệ hữa nghị giữa các dân tộc

Câu 6. Trụ sở Liên Hợp quốc được đặt ở

a. Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ) b. Niu Óoc (Mĩ)

c. Luân Đôn (Anh) d. Oasinhtơn (Mĩ)

Câu 7. Ngày nào sau đây được Đại hội đồng Liên Hợp quốc lấy làm ngày "Liên hợp quốc" hằng năm

a. 22/10 hằng năm b. 23/10 hằng năm c. 24/10 hằng năm d. 24/10 hằng năm

Câu 8. Nhiệm kì nào sau đây, Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội Đồng Bảo An Liên hợp quốc

a. 2005 – 2006 b. 2006 – 2007 c. 2007 – 2008 d. 2008 – 2009

Câu 9. Nền công nghiệp Liên Xô từ 1950 đến nửa đầu những năm 70 đạt kết quả

a. Đứng đầu thế giới

b. Đứng hàng thứ 2 thế giới (sau Mĩ)

c. Đứng hàng thứ 3 thế giới (sau Mĩ, Anh)

d. Đứng hàng thứ 4 thế giới (sau Mĩ, Anh, Pháp)

Câu 10. Nhân vật nào sau đây là người đầu tiên bay vào vũ trụ

a. I.Gararin (Liên Xô) b. Amtrong (Mĩ)

c. Dương Lợi Vĩ (Trung Quốc) d. Phạm Tuân (Việt Nam)

Câu 11. Chính sách đối ngoại của Liên Bang Nga từ 1991 đến 2000 là

a. tranh thủ sự ủng hội của cộng đồng phương Tây

b. quan hệ hợp tác với các nước phương Tây, phương Đông

c. một mặt ngả về phương Tây, mặt khác phát triển mối quan hệ với các nước châu Á

d. chỉ quan hệ hợp tác với các nước phương Đông, Trung Quốc

Câu 12. Sau khi kế tục địa vị pháp lí của Liên Xô, Liên Bang Nga phải đối mặt với khó khăn gì?

a. Giữ vững địa vị là một cường quốc thế giới

b. Phong trào li khai ở Trécxnia

c. Chống phá của Chủ nghĩa tư bản và bọn phản động trong nước

d. Phải đương đầu với nạn khủng bố của các phần tử li khai

Câu 13. Sau khi thoát khỏi ách thống trị của quân phiệt Nhật Bản, trong bối cảnh của cuộc chiến tranh lạnh, bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền theo vĩ tuyến

a. 38 b. 39 c. 40 d. 41

Câu 14. Trong bốn "con rồng châu Á", khu vực Đông Bắc Á có ba quốc gia là những quốc gia nào?

a. Hàn Quốc, Hồng Công, Nhật Bản b. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan

c. Hàn Quốc, Hồng Công, Trung Quốc d. Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản

Câu 15. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập vào thời gian nào?

a. 8/8/1976 b. 9/8/1976 c. 8/8/1967 d. 9/8/1967

Câu 16. Nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền khi nào?

a. 1/10/1945 b. 12/10/1945 c. 13/8/1945 d. 23/8/1945

Câu 17. Hội nghị nào sau đây đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

a. Hội nghị cấp cao lần thứ nhất tại Bali 2/1976 (Inđônêxia)

b. Hội nghị cấp cao lần thứ hai tại Bali 2/1976 (Inđônêxia)

c. Hội nghị cấp cao lần thứ hai tại Manila 11/1999 (Philippin)

d. Hội nghị cấp cao lần thứ ba tại Manila 11/1999 (Philippin)

Mời các bạn tải file về để xem bản đầy đủ.

Đánh giá bài viết
1 752
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử lớp 12 Xem thêm