Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 7: Quan hệ từ

Đề luyện tập Ngữ văn 7: Quan hệ từ

VnDoc.com xin giới thiệu bộ đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 7 được biên soạn và hệ thống theo từng bài giúp các em học sinh nắm chắc kiến thức được học trong chương trình môn Văn lớp 7. Sau đây mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 7: Quan hệ từ.

Quan hệ từ "hơn" trong câu sau biểu thị ý nghĩa quan hệ gì?
"Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?"

A. Nhân quả.

B. Điều kiện.

C. So sánh.

D. Sở hữu.

2. Quan hệ từ “ hơn” trong câu sau biểu thị ý nghĩa quan hệ gì ?
Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?

A. Nhân quả

B. Điều kiện

C. Sở hữu

D. So sánh

3. Quan hệ từ "mà" trong câu thơ "Mà em vẫn giữ tấm lòng son" biểu thị ý nghĩa quan hệ gì?

A. Đối lập.

B. Điều kiện.

C. Sở hữu.

D. So sánh.

4. Trong các câu sau, câu nào không hoàn chỉnh về ý nghĩa và ngữ pháp?

A. Tôi biếu cân cam này cho anh Dân.

B. Tôi biếu anh Dân cân cam này.

C. Tôi biếu cho anh Dân cân cam này.

D. Tôi biếu cân cam này anh Dân.

5. Quan hệ từ nào không thể điền vào chỗ trống trong câu:
"Lâu lắm rồi nó mới cởi mở...tôi như vậy."

A. cùng

B. cùng với

C. về

D. với

6. Dòng nào đúng khi phân biệt sắc thái khác nhau của hai câu:
(1) "Nó chậm nhưng chắc."
(2) "Nó chắc nhưng chậm."

A. Câu (1) nhấn mạnh vào yếu tố "chắc" nên tỏ ý khen là chính; câu (2) nhấn mạnh vào yếu tố "chậm" nên tỏ ý chê là chính.

B. Cả hai câu vừa có chỗ chê, vừa có chỗ khen. Người nói khen yếu tố "chắc", chê yếu tố "chậm".

C. Câu (1) vừa chê và vừa khen; câu (2) cũng vừa chê và vừa khen. Người được nói đến có cả hai đặc điểm là chậm và chắc.

D. Câu (1) tỏ ý khen, nhưng khen nhiều hơn; câu (2) tỏ ý khen, nhưng khen ở mức thấp.

7. Thế nào là quan hệ từ?

A. Là từ chỉ hoạt động, tính chất của người và vật.

B. Là từ chỉ người và vật.

C. Là từ mang ý nghĩa tình thái.

D. Là từ chỉ các ý nghĩa quan hệ giữa các thành phần câu và giữa câu với câu.

8. Trong các dòng sau, dòng nào có sử dụng quan hệ từ?

A. vừa trắng lại vừa tròn.

B. tay kẻ nặn.

C. giữ tấm lòng son.

D. bảy nổi ba chìm.

9. Dòng nào chỉ gồm những trường hợp bắt buộc dùng quan hệ từ?

A. Lòng tin của nhân dân; khuôn mặt của cô gái; giỏi về toán.

B. Tay của nó bẩn; làm việc ở cơ quan; đầu của ông ấy to.

C. Cái tủ bằng gỗ; đến trường bằng ô tô; sách ở trên bàn.

D. Lòng tin của nhân dân; làm việc ở nhà; thân ái với bạn bè.

10. Có thể dùng quan hệ từ nào để điền vào chỗ trống trong câu văn:

"Khuôn mặt...cô gái không có nét gì đặc biệt nhưng rất ưa nhìn."

A. cho

B. về.

C. của

D. bằng

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút Ngữ văn lớp 7

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C

D

A

D

C

A

D

A

D

C

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 7: Quan hệ từ. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu khác như: Ngữ văn lớp 7, Soạn bài lớp 7, Học tốt Ngữ Văn 7, Giải Vở bài tập Ngữ Văn và các dạng đề thi học kì 1 lớp 7, đề thi học kì 2 lớp 7 cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 2.681
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Ngữ văn

    Xem thêm