Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 8 bài: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án, nằm trong chương trình SGK môn Sinh lớp 9. Hy vọng sẽ giúp các bạn ôn tập cũng như củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về làm bài

1. Nhận định nào dưới đây về các phản xạ ở người là sai?

A. Phản xạ có điều kiện là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập và rèn luyện.

B. Phản xạ không điều kiện là phản xạ sinh ra đã có.

C. Sự thành lập và ức chế phản xạ có điều kiện trong đời sống con người đảm bảo sự thích nghi với những thay đổi của điều kiện sống.

D. Sự thành lập và ức chế phản xạ không điều kiện được thực hiện một cách ngẫu nhiên trong đời sống con người.

2. Điền nội dung thiếu trong câu sau: "Sự hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện ở người là (....1...) thuận nghịch (.....2....) với nhau, là cơ sở hình thành thói quen tập quán nếp sống văn hóa".

A. 1- hai quá trình; 2 - quan hệ mật thiết

B. 1 - một quá trình; 2 - quan hệ mật thiết.

C. 1 - quan hệ mật thiết; 2 - hai quá trình.

D. 1 - một quá trình; 2 - quan hệ độc lập.

3. Khả năng chỉ có ở con người mà không có ở động vật là:

A. Tư duy trừu tượng.

B. Thành lập các phản xạ không điều kiện và có điều kiện.

C. Thành lập phản xạ có điều kiện.

D. Thành lập phản xạ không điều kiện.

4. Phản xạ có điều kiện có thể hình thành:

A. Ở trẻ từ rất sớm hoặc khi đã trưởng thành.

B. Từ trong bào thai.

C. Khi ở tuổi trưởng thành.

D. Ở trẻ từ rất sớm.

5. Cơ thể thích nghi được với điều kiện sống luôn luôn thay đổi là nhờ:

A. Quá trình ức chế các phản xạ có điều kiện.

B. Tiếng nói và chữ viết.

C. Sự phối hợp hoạt động của quá trình thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện.

D. Quá trình thành lập các phản xạ có điều kiện mới.

6. Hệ thống tín hiệu thứ hai bao gồm:

A. Tiếng nói.

B. Chữ viết.

C. Kích thích.

D. Tiếng nói và chữ viết.

7. Hoạt động nào sau đây chỉ có ở người?

A. Chữ viết.

B. Tiếng nói.

C. Tiếng nói, chữ viết và tư duy trừu tượng.

D. Tư duy trừu tượng.

8. Điền nội dung còn thiếu vào chỗ trống trong câu sau: "Sự hình thành tiếng nói và chữ viết ở người cũng là kết quả của (...1...), là quá trình hình thành các phản xạ có điều kiện cao cấp.Tiếng nói và chữ viết thành phương tiện giao tiếp giúp (....2....), là cơ sở của tư duy".

A. 1 - một quá trình học tập; 2 - con người hiểu nhau.

B. 1 - quá trình tư duy; 2 - con người hiểu nhau.

C. 1 - một quá trình học tập; 2 - con người tồn tại.

D. 1 - quá trình tư duy; 2 - con người tồn tại.

9. Vai trò của tiếng nói và chữ viết trong đời sống con người là:

1. Tiếng nói và chữ viết là tín hiệu gây các phản xạ có điều kiện cao cấp.

2. Tiếng nói và chữ viết là phương tiện để con người giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm với nhau.

3. Tiếng nói và chữ viết là kết quả của sự khái quát hóa và trừu tượng hóa các sự vật hiện tượng cụ thể.

4. Tiếng nói và chữ viết được hình thành trong quá trình lao động.

Câu trả lời đúng nhất là:

A. 1, 3.

B. 2, 3.

C. 2, 4.

D. 1, 2.

10. Phản xạ có điều kiện có thể mất đi do:

A. Thường xuyên dùng quá nhiều.

B. Không phải thông qua quá trình học tập.

C. Thường xuyên dùng quá nhiều và không phải thông qua quá trình học tập.

D. Không được củng cố thường xuyên.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

A

A

A

C

D

C

A

D

D

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
1 17
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 Xem thêm