Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 8 bài: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết. Đề kiểm tra gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án, nằm trong chương trình SGK môn Sinh lớp 9. Hy vọng sẽ giúp các bạn ôn tập cũng như củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về làm bài

1. Lượng đường trong máu được giữ tương đối ổn định là nhờ:

A. Sự phối hợp hoạt động của các tế bào α và β của đảo tụy trong tuyến tụy. Khi đường huyết giảm, các tế bào α của đảo tụy tiết glucagôn, biến glicôgen thành glucôzơ và tuyến trên thận tiết cooctizôn biến lipit và prôtêin thành glucôzơ.

B. Tuyến tụy thường xuyên tiết hoocmôn để biến glicôgen thành glucôzơ

C. Sự phối hợp hoạt động của các tế bào α và β của đảo tụy trong tuyến tụy.

D. Khi đường huyết giảm, các tế bào α của đảo tụy tiết glucagôn, biến glicôgen thành glucôzơ và tuyến trên thận tiết cooctizôn biến lipit và prôtêin thành glucôzơ.

2. Cho sơ đồ điều hòa hoạt động của tuyến giáp dưới đây:

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

Chú thích 3 là:

A. ACTH.

B. Hoocmôn Tirôxin kìm hãm tiết TSH.

C. TSH

D. Tirôxin.

2. Cho sơ đồ điều hòa hoạt động của vỏ tuyến trên thận dưới đây:

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

Chú thích 3 là:

A. ACTH.

B. Cooctizôn kìm hãm tiết ACTH.

C. TSH.

D. Cooctizôn.

4. Cho sơ đồ điều hòa hoạt động của vỏ tuyến trên thận dưới đây:

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

Chú thích 1 là:

A. Tuyến sinh dục.

B. Tuyến yên.

C. Tuyến tụy.

D. Tuyến giáp.

5. Tuyến nội tiết quan trọng và giữ vai trò chỉ đạo hoạt động của hầu hết các tuyến nội tiết khác là:

A. Tuyến trên thận.

B. Tuyến tụy.

C. Tuyến yên.

D. Tuyến giáp

6. Các tuyến nội tiết chịu ảnh hưởng của các hoocmôn tiết ra từ tuyến yên là:

A. Tuyến nước bọt, tuyến sữa, tuyến trên thận.

B. Tuyến nước bọt, tuyến sữa, tuyến tụy.

C. Tuyến giáp, tuyến sinh dục, tuyến trên thận.

D. Tuyến giáp, tuyến tụy, tuyến trên thận.

7. Hoocmôn có tác dụng kích thích hoạt động của tuyến giáp là:

A. TSH

B. FSH.

C. ADH.

D. ACTH.

8. Cho sơ đồ điều hòa hoạt động của vỏ tuyến trên thận dưới đây:

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

Chú thích 4 là:

A. TSH.

B. Cooctizôn.

C. ACTH.

D. Cooctizôn kìm hãm tiết ACTH.

9. Cho sơ đồ điều hòa hoạt động của vỏ tuyến trên thận dưới đây:

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

Chú thích 2 là:

A. ACTH.

B. Cooctizôn.

C. TSH.

D. Cooctizôn kìm hãm tiết ACTH.

10. Cho sơ đồ điều hòa hoạt động của tuyến giáp dưới đây:

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

Chú thích 1 là:

A. Tirôxin.

B. B. ACTH.

C. TSH

D. Cooctizôn.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

A

B

C

C

A

B

D

C

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
1 26
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 Xem thêm