Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

1 90

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 8 bài: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Với đề kiểm tra này nằm trong chương trình Sinh học lớp 8. Giúp học sinh nắm trọn nội dung bài, đồng thời học tốt môn Sinh lớp 8. Mời các bạn tải về tham khảo

1. Cơ quan không phải tuyến tiêu hóa là

A. tụy.

B. gan.

C. tuyến nước bọt.

D. lưỡi.

2. Chức năng của hoạt động tiêu hóa trong cơ thể là

A. vận chuyển chất dinh dưỡng đến các tế bào và đưa các chất bã từ tế bào để đào thải.

B. vận chuyển chất dinh dưỡng đến các tế bào.

C. biến đổi thức ăn vào cơ thể thành các sản phẩm đơn giản hấp thu được.

D. đưa các chất bã từ tế bào để đào thải.

3. Hãy hoàn thành câu sau:

Quá trình tiêu hoá được thức hiện nhờ hoạt động của ...(A)... trong hệ tiêu hoá và ...(B)... tiêu hoá.

A, B lần lượt là:

A. các cơ quan, các tuyến

B. các khoang tiêu hoá, các tuyến

C. cơ quan miệng, các tuyến

D. các cơ quan, các tuyến nội tiết

4. Hoạt động tiêu hoá là gì?

A. Là quá trình biến đổi thức ăn và hấp thụ thức ăn.

B. Là quá trình biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ được qua thành ruột và thải bỏ các chất thừa không thể hấp thụ được.

C. Là quá trình hấp thụ được các chất qua thành ruột và thải bỏ các chất thừa không thể hấp thụ được.

D. Là quá trình biến đổi thức ăn phức tạp thành những chất đơn giản.

5. Cho các chất sau:

1. Prôtêin

2. Gluxit

3. Lipit

4. Axitnuclêic

5. Đường đơn

6. axit béo và glixêrin

7. vitamin

Các chất được hấp thụ sau quá trình tiêu hóa là:

A. 5, 6, 7.

B. 1, 2, 4.

C. 2, 3, 5.

D. 2, 4, 7.

6. Cho các chất sau:

1. Gluxit

2. Lipit

3. Prôtêin

4. Vitamin

5. Muối khoáng

6. Nước

Các chất không bị biến đổi hóa học trong quá trình tiêu hóa là:

A. 1, 2, 3.

B. 4, 5, 6.

C. 1, 3, 5.

D. 1, 2, 4.

7. Tuyến nước bọt ở khoang miệng gồm có

A. 4 đôi: mang tai trái - phải, dưới lưỡi, dưới hầu.

B. 1 đôi: mang tai.

C. 2 đôi: mang tai, dưới lưỡi.

D. 3 đôi: mang tai, dưới lưỡi, dưới hầu.

8. Những quá trình biến đổi thức ăn trong ống tiêu hóa của người bao gồm

A. sinh học và hóa học.

B. lí, hóa, cơ, sinh học.

C. lí học và cơ học.

D. lí học và hóa học.

9. Cơ quan không phải bộ phận của ống tiêu hóa là

A. thực quản.

B. ruột già.

C. tụy.

D. ruột non.

10. Các chất nào trong thức ăn có biến đổi qua hoạt động tiêu hoá?

A. Prôtêin, gluxit, lipit, vitamin, muối khoáng.

B. Prôtêin, lipit, axit nuclêic, vitamin, muối khoáng.

C. Gluxit, lipit, vitamin, nước, muối khoáng.

D. Prôtêin, gluxit, lipit, axit nuclêic.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

C

A

B

A

B

D

D

C

D

............................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Đánh giá bài viết
1 90
Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 Xem thêm