Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học lớp 6 - Đề 1

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 Chương 1

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 Hình học lớp 6 - Đề 1 bao gồm đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập sẽ giúp các em học sinh ôn tập hệ thống lại kiến thức ôn tập chương trình học Toán 6 chương 1, ôn thi giữa 1 lớp 6 và cuối học kì 1 hiệu quả đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 - Hình học - Đề 1

Bài 1. (2 điểm) Vẽ đường thẳng d. Vẽ các điểm M, P, Q sao cho M ∈ d, Q ∈ d, P ∉ d.

Bài 2. (3 điểm) Trên đường thẳng m lấy 3 điểm A, B, C. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả? Gọi tên các đoạn thẳng đó.

Bài 3. (5 điểm) Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng. Hãy vẽ đường thẳng m sao cho không đi qua A, B, C và:

a) Cắt hai đoạn thẳng AB và BC

b) Cắt hai đoạn thẳng AB và AC và không cắt đường thẳng BC

c) Không cắt các đoạn thẳng AB, BC, CA.

Đáp án đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6

Bài 1.

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 Chương 1 Hình học

Bài 2.

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 Chương 1 Hình học

Có ba đoạn thẳng tất cả. Đó là các đoạn thẳng AB, BC, AC.

Bài 3.

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 Chương 1 Hình học

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 Chương 1 Hình học

Đánh giá bài viết
5 2.587
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 6 Xem thêm