Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 lớp 6 - Đề 2

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 Chương 1

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Chương 1 lớp 6 - Đề 2 bao gồm đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập sẽ giúp các em học sinh ôn tập hệ thống lại kiến thức ôn tập chương trình học Toán 6 chương 1, ôn thi giữa 1 lớp 6 và cuối học kì 1 hiệu quả đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 - Số học - Đề 2

Bài 1. (3 điểm) Viết tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử thuộc tập hợp đó:

a) H = {12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20}

b) K = {11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21 ; 23}

c) I = {0 ; 2 ; 4 ;...; 58 ; 60}

Bài 2. (4 điểm) Thực hiện phép tính:

a) 31 . {330 : [178 – 4 . ( 35 – 21 : 3 )]}

b) (519. 514) : 532

Bài 3. (3 điểm)

a) Trong một phép chia số tự nhiên với số chia là 68, thương là 19, số dư là số lớn nhất có thể có được của phép chia đó. Tìm số bị chia.

b) Tìm x ∈ N, biết x70 = x.

Đáp án đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6

Bài 1.

a) H = {x ∈ N | 11 < x < 21 và x là số chẵn}

b) K = {x ∈ N | 11 ≤ x < 24 và x là số lẻ}

c) I = {x ∈ N | x < 61 và x là số chẵn}

Bài 2.

a) 31 . {330 : [178 – 4 . (35 – 21 : 3 )]} = 31 . { 330 : [178 – 4 . ( 35 – 7)]}

= 31 . {330 : [178 – 4 . 28]} = 31 . { 330 : [178 – 112]}

= 31 . {330 : 66 } = 31 . 5 = 155

b) (519. 514) : 532= 533 : 532 = 51 = 5

Bài 3.

a) Vì số dư luôn bé hơn số chia nên số dư lớn nhất là 67.

Vậy số bị chia là: 68 . 19 + 67 = 1359

b) x70= x

x70 – x = 0

x . (x69 – 1) = 0

x = 0 hoặc x69 – 1 = 0

x = 0 hoặc x69 = 1

x = 0 hoặc x = 1

Mời các bạn tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
18 4.457
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 6 Xem thêm