Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Tin học lớp 6 năm 2020

Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học lớp 6 năm 2020 - 2021 có đáp án chi tiết giúp các em học sinh ôn tập hệ thống lại kiến thức ôn tập ôn thi giữa 1 lớp 6 và cuối học kì 1 hiệu quả đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Đề thi Tin học lớp 6 giữa học kì 1 năm 2020

I . TRẮC NGHIỆM: (4.0 điểm ) Chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án A, B, C, D trong các câu sau: (từ câu 1 đến câu 10)

Câu 1. Màn hình máy tính là thiết bị dùng để làm gì?

A. Xử lí dữ liệu

B. Lưu dữ liệu

C. Nhập dữ liệu

D. Xuất dữ liệu

Câu 2. Thông tin trong máy tính được biểu diễn dưới dạng nào?

A. Hệ thập phân

B. Hệ Octal

C. Hệ nhị phân

D. Hệ Hexa decimal

Câu 3: Trong các hoạt động thông tin, hoạt động quan trọng nhất là gì?

A. Xử lí

B. Tiếp nhận

C. Lưu trữ

D. Truyền thông tin

Câu 4. Văn bản, số, hình ảnh, âm thanh, phim trong máy tính được gọi chung là gì?

A. Lệnh

B. Chỉ dẫn

C. Thông tin

D. Dữ liệu.

Câu 5. Quá trình xử lý thông tin của con người là một quá trình có mấy bước?

A. 1 bước

B. 2 bước

C. 3 bước

D. 4 bước

Câu 6. Tiếng sáo thổi thuộc dạng thông tin cơ bản nào?

A. Dạng hình ảnh

B. Dạng âm thanh

C. Dạng văn bản

D. Một dạng khác.

Câu 7: Trình tự đúng của quá trình ba bước là gì?

A. Nhập -> Xuất -> Xử lí

B. Xuất -> Nhập -> Xử lí

C. Nhập -> Xử lí -> Xuất

D. Xử lí -> Xuất -> Nhập

Câu 8: Chương trình soạn thảo văn bản thuộc loại phần mềm nào?

A. Phần mềm hệ thống

B. Phần mềm ứng dụng

C. Phần mềm tiện ích

D. Hệ điều hành.

II. TỰ LUẬN: (6.0 điểm)

Câu 1: (2.5 điểm) Thông tin là gì? Có những dạng thông tin cơ bản nào? Cho ví dụ?

Câu 2: (1.5 điểm) Em có thể sử dụng máy tính vào những việc gì?

Câu 3: ( 2 điểm) Phần mềm là gì? Phân loại phần mềm?

Đáp án Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Tin học

I.TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

C

C

A

C

D

A

D

B

II TỰ LUẬN (6.0 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

11

(2.5 đ)

* Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện…) và về chính con người.

* Có ba dạng thông tin cơ bản là:

- Thông tin dạng văn bản. Ví dụ: bài văn, danh sách học sinh..

- Thông tin dạng âm thanh. Ví dụ: tiếng đàn, tiếng sáo...

- Thông tin dạng hình ảnh. Ví dụ: bức tranh, hình minh họa trong sách giáo khoa....

1

 

0.5

0.5

 

0.5

12

(1.5 đ)

Em có thể dùng máy tính vào những việc sau:

- Thực hiện tính toán.

- Tự động hóa các công việc văn phòng.

- Hỗ trợ công tác quản lí.

- công cụ học tập và giải trí.

- Điều khiển tự động và rổ bốt

- Liên lạc tra cứu và mua bán trực tuyến

 

0.5

0.5

 

0.5

13

(2 đ)

* Phần mềm là các chương trình của máy tính.

*Phần mềm chia thành hai loại chính:

- Phần mềm hệ thống: Là các chương trình tổ chức việc quản lí, điều phối các bộ phận chức năng của máy tính.

- Phần mềm ứng dụng: Là chương trình đáp ứng các yêu cầu ứng dụng cụ thể.

0.5

 

0.75

 

0.75

Ma trận đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Tin học

Mức độ

Nội dung

Biết

Hiểu

Vận dung

TỔNG

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Bài 1. Thông tin và tin học

Câu 2

0,5 đ

Câu 1a

1 đ

Câu 3

0,5đ

 

 

 

2,5 câu

2,5 đ

Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin

Câu 4,6

1 đ

 

 

Câu 1b

1.5 đ

 

 

2,5 Câu

2,5 đ

Bài 3. Em có thể làm gì nhờ máy tính

 

 

 

Câu 2

1,5 đ

 

 

1 câu

1,5đ

Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính

Câu 1,8

1 đ

Câu 3

Câu 5,7

1 đ

 

 

 

5 câu

TỔNG

5 câu

2,5đ

1,5 câu

3 câu

1,5 đ

1,5 câu

 

 

11 câu

10 đ

Đề thi Tin học lớp 6 giữa học kì 1 - Đề 1

Câu 1: (2,5)

Thông tin là gì? Cho ví dụ về từng dạng thông tin mà em đã học?

Câu 2: (4,0)

Phần mềm là gì? Có mấy loại phần mềm, nêu cụ thể từng loại. Kể tên một số phần mềm mà em biết?

Câu 3: (2,5)

Trình bày các thao tác chính với chuột mà em đã học?

Câu 4: (1,0)

Phần mềm Mouse skills có phải là phần mềm hệ thống không? Vì sao?

ĐÁP ÁN ĐỀ 1

Câu 1: (2,5)

Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện…) và về chính con người. (1,0đ)

Ví dụ:

Dạng văn bản : Sách, báo .... (0,5đ)

Dạng hình ảnh: Tranh, ảnh ... (0,5đ)

Dạng âm thanh: Tiếng đàn, tiếng chim ... (0,5đ)

Câu 2: (4,0)

Để phân biệt với phần cứng là chính máy tính với tất cả các thiết bị vật lí kèm theo, người ta gọi các chương trình máy tính là phần mềm máy tính. (1,0đ)

+ Phần mềm hệ thống: Các chương trình tổ chức việc quản lí, điều phối các bộ phận chức năng của máy tính để chúng hoạt động nhịp nhàng và chính xác. (1,0đ)

+ Phần mềm ứng dụng: Các chương trình đáp ứng những yêu cầu cụ thể. (1,0đ)

Ví dụ: - Phần mềm luyện tập chuột, phần mềm quan sát trái đất và hệ mặt trời,... (1,0đ)

Câu 3: (2,5)

- Có 5 thao tác chính:

- Di chuyển chuột: Giữa và di chuyển chuột trên mặt phẳng. (0,5đ)

- Nháy chuột: Nhấn nhanh nút trái chuột và thả tay. (0,5đ)

- Nháy đúp chuột: Nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút trái chuột. (0,5đ)

- Nháy phải chuột: Nhấn nhanh nút phải chuột và thả tay. (0,5đ)

- Kéo thả chuột : Nhấn giữ nút trái chuột di chuyển đến vị trí đích rồi thả chuột. (0,5đ)

Câu 4: (1,0)

Phần mềm mouse skills không phải là phần mềm hệ thống (0,5đ)

Vì nó không điều khiển được mọi hoạt động của máy tính, nếu không có phần mềm này thì máy tính vẫn hoạt động bình thường (0,5đ)

Đề thi Tin học lớp 6 giữa học kì 1 - Đề 2

Câu 1: (2,5)

Nêu một số khả năng của máy tính? Nêu điều mà máy tính chưa thể làm được?

Câu 2: (4,0)

Phần mềm là gì? Có mấy loại phần mềm, nêu cụ thể từng loại. Kể tên một số phần mềm mà em biết?

Câu 3: (2,5)

Kể tên các phím có gai trên bàn phím?

Nêu vị trí đặt của các ngón tay trên các phím sau: A, F, J.

Câu 4: (1,0)

Trong 2 phần mềm sau phần mềm nào là phần mềm nào là phần mềm hệ thống, phần mềm nào là phần mềm ứng dụng: phần mềm Geogebra, window 7 professinal.

ĐÁP ÁN ĐỀ 2

Câu 1: (2,5)

Một số khả năng của máy tính

- Khả năng tính toán nhanh. (0,5đ)

- Tính toán với độ chính xác cao. (0,5đ)

- Khả năng lưu trữ lớn (0,5đ)

- Khả năng “làm việc” không mệt mỏi. (0,5đ)

Máy tính chưa thể làm được:

- Không phân biệt được mùi vị., máy tính không tự làm việc được nếu không có con người điều khiển (0,5đ)

Câu 2: (4,0)

Để phân biệt với phần cứng là chính máy tính với tất cả các thiết bị vật lí kèm theo, người ta gọi các chương trình máy tính là phần mềm máy tính. (1,0đ)

+ Phần mềm hệ thống: Các chương trình tổ chức việc quản lí, điều phối các bộ phận chức năng của máy tính để chúng hoạt động nhịp nhàng và chính xác. (1,0đ)

+ Phần mềm ứng dụng: Các chương trình đáp ứng những yêu cầu cụ thể. (1,0đ)

Ví dụ : - Phần mềm luyện tập chuột, phần mềm quan sát trái đất và hệ mặt trời,... (1,0đ)

Câu 3: (2,5)

Hai phím có gai trên bàn phím F, J. (1,0đ)

Vị trí đặt tay trên các phím

Phím

A

F

J

Ngón Tay

Út trái

Trỏ trái

Trỏ phải

Câu 4: (1,0)

Phần mềm hệ thống: window 7 professinal. (0,5đ)

Phần mềm ứng dụng: phần mềm Geogebra (0,5đ)

Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học lớp 6 năm 2020 bao gồm các đề thi. Mỗi đề thi có đáp án và biểu điểm chi tiết cho từng dạng bài tập và ma trận cấu trúc đề thi cho từng phần ôn tập cho các em học sinh tham khảo nắm được các kiến thức trọng tâm, đồng thời các thầy cô tham khảo ra đề giữa kì 1 lớp 6 cho các em học sinh.

Đánh giá bài viết
347 40.639
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 6 Xem thêm