Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 27 - Đề 2

1 1.112

Đề kiểm tra cuối Tuần 27 Tiếng Việt lớp 1 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 27 - Đề 2 bao gồm chi tiết các bài tập về kiểm tra đọc và kiểm tra viết để các em học sinh ôn tập, luyện tập kỹ năng đọc, viết Tiếng Việt tốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề bài đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 27 - Đề 2

A. KIỂM TRA ĐỌC

Câu 1: Đọc đúng bài Quà của bố. (SGK Tiếng Việt 1, tập hai, trang 85)

Câu 2: Tìm và đọc những tiếng có vần oan.

Câu 3: Bố bạn nhỏ là bộ đội ở đâu? (Khoanh vào ý đúng)

a) Ở trên biến giới.

b) Ở ngoài đảo xa.

c) Ở miền rừng núi Tây Bắc.

Câu 4: Em hãy đọc câu chứa tiếng có vần oan, oat.

Câu 5: Nối ô chữ thích hợp:

Đề bài đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 27 - Đề 2

B. KIỂM TRA VIẾT:

Câu 6: Chép đúng chính tả bài Quà của b. (SGK Tiếng Việt 1, tập hai, trang 85)

Câu 7: Điền vào chỗ trống s hoặc x:

Đề bài đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 27 - Đề 2

Câu 8: Điền vào chỗ trống vần im hoặc iêm:

Đề bài đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 27 - Đề 2

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 28 - Đề 1 

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm môn Tiếng Việt lớp 1 đầy đủ để học tốt Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 1.112
Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1 Xem thêm