Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 30 - Đề 2

1 1.026

Đề kiểm tra cuối Tuần 30 Tiếng Việt lớp 1 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 30 - Đề 2 bao gồm chi tiết các bài tập về kiểm tra đọc và kiểm tra viết để các em học sinh ôn tập, luyện tập kỹ năng đọc, viết môn Tiếng Việt tốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề bài đề kiểm tra cuối Tuần 30 Tiếng Việt lớp 1 – Đề số 2

A. KIỂM TRA ĐỌC

Câu 1: Đọc đúng bài Kể cho bé nghe. (SGK Tiếng Việt 1, tập hai, trang 112)

Câu 2: Đọc từ chứa tiếng có vần ươc trong bài.

Câu 3: Em hiếu con trâu sắt trong bài là gì? (Khoanh vào ý đúng)

a) Là con trâu làm bằng sắt.

b) Là cái máy cày làm việc thay con trâu.

Câu 4: Em hãy viết một câu chứa tiếng có vần ươt:

………………………………………………………………………

Câu 5: Nối ô chữ thích hợp:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 30 - Đề 2

B. KIỂM TRA VIẾT

Câu 6: Chép đúng chính tả 8 dòng 8 cuối bài Kể cho bé nghe. (SGK Tiếng Việt 1, tập hai, trang 112)

Câu 7: Điền vào chỗ trống vần uơc hoặc ươt:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 30 - Đề 2

Câu 8: Điền vào chỗ trống ng hoặc ngh:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 30 - Đề 2

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 31 - Đề 1

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm môn Tiếng Việt lớp 1 đầy đủ để học tốt Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 1.026
Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1 Xem thêm