Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 33 - Đề 1

1 773

Đề kiểm tra cuối Tuần 33 Tiếng Việt lớp 1 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 33 - Đề 1 bao gồm chi tiết các bài tập về kiểm tra đọc và kiểm tra viết để các em học sinh ôn tập, luyện tập kỹ năng đọc, viết môn Tiếng Việt tốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề bài đề kiểm tra cuối Tuần 33 Tiếng Việt lớp 1 – Đề số 1

A. KIỂM TRA ĐỌC

Câu 1: Đọc đúng bài Bác đưa thư. (SGK Tiếng Việt 1, tập hai, trang 136)

Câu 2: Đọc tiếng có vần inh trong bài.

Câu 3: Thấy bác đưa thư mồ hôi nhễ nhại, Minh làm gì? (Khoanh vào ý đúng)

a, Cầm thư chạy vội vào nhà khoe mẹ.

b) Chạy vào nhà rót cốc nước lạnh, lễ phép bưng ra mời bác uống.

c) Mở thư ra đọc ngay.

Câu 4: Em hãy viết 1 câu chứa tiếng có vần uynh:

………………………………………………………………………

Câu 5: Nối ô chữ thích hợp:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 33 - Đề 1

B. KIỂM TRA VIẾT

Câu 6: Chép đúng chính tả bài Bác đưa thư. (SGK Tiếng Việt 1, tập hai, trang 136)

Câu 7: Điền vào chỗ trống vần inh hoặc uynh:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 33 - Đề 1

Câu 8: Điền vào chỗ trống c hoặc k:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 33 - Đề 1

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 33 - Đề 2

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm môn Tiếng Việt lớp 1 đầy đủ để học tốt Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 773
Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1 Xem thêm