Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 7 - Đề 1

1 3.400

Đề kiểm tra Tuần 7 Tiếng Việt lớp 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 7 - Đề 1 bao gồm chi tiết các bài tập về kiểm tra đọc và kiểm tra viết để các em học sinh ôn tập và luyện đọc thành thạo, giúp các em biết đọc, biết viết tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề bài đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 7 - Đề 1

A. KIỂM TRA ĐỌC

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG:

Câu 1: Đọc các vần, tiếng:

oi     ai     ôi      ơi

ngói    gái    ổi      bơi

Câu 2: Đọc các từ ngữ:

nhà ngói     bé gái      trái ổi        bơi lội

Câu 3: Đọc các câu:

Chú Bói Cá nghĩ về bữa trưa.

Bé trai, bé gái đi chơi phố với bố mẹ.

II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP

Câu 4: Điền vào chỗ trống:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 7 - Đề 1

Câu 5: Nối ô chữ thích hợp:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 7 - Đề 1

B. KIỂM TRA VIẾT

Câu 6: Viết các vần:

oi    ai     ôi     ơi

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 7 - Đề 1

Câu 7: Viết các từ ngữ:

nhà ngói      bé gái       trái ổi        bơi lội

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 7 - Đề 1

Câu 8: Viết câu:

Chú Bói Cá nghĩ về bữa trưa.

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 7 - Đề 1

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm môn Tiếng Việt lớp 1 đầy đủ để học tốt Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 3.400
Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1 Xem thêm