Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 7 - Đề 2

3 3.020

Đề kiểm tra Tuần 7 Tiếng Việt lớp 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 7 - Đề 2 bao gồm chi tiết các bài tập về kiểm tra đọc và kiểm tra viết để các em học sinh ôn tập và luyện đọc thành thạo, giúp các em biết đọc, biết viết tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề bài đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 7 - Đề 2

A. KIỂM TRA ĐỌC

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG:

Câu 1: Đọc các vần, tiếng:

ui   ưi     uôi      ươi

núi   gửi    chuối      bưởi

Câu 2: Đọc các từ ngữ:

đồi núi     gửi quà      nải chuối      múi bưởi

Câu 3: Đọc các câu:

Dì Na vừa gửi thư về. Cả nhà vui quá.

Buổi tối, chị Kha rủ bé chơi trò đó chữ.

II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP

Câu 4: Điền vào chỗ trống:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 7 - Đề 2

Câu 5: Nối ô chữ thích hợp:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 7 - Đề 2

B. KIỂM TRA VIẾT

Câu 6: Viết các vần:

ui    ưi      uôi      ươi

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 7 - Đề 2

Câu 7: Viết các từ ngữ:

đồi núi    gửi quà     nải chuối      múi bưởi

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 7 - Đề 2

Câu 8: Viết câu:

Bố gửi dồ chơi cho bé.

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 7 - Đề 2

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm môn Tiếng Việt lớp 1 đầy đủ để học tốt Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
3 3.020
Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1 Xem thêm