Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 10 năm 2018 - 2019 trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSP Hà Nội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS & THPT Môn: Toán – Lp 10
NGUYỄN TẤT THÀNH Thời gian làm bài: 90 phút
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:................................................ Lớp:.... …………..
u 1. (2 điểm)
1) Tìm tập xác định
D
của hàm s
2
3
2 2
2 3
x
f x x
x
.
2) Cho tập
1;3
A
2; 3
B m m
. Tìm
để
A B
.
u 2. (2 điểm)
1) Tìm
để hàm s
4 3 5 2
f x mx m x
đồng biến trên
.
2) Xét tính chẵn, lẻ của hàm s
4
2 5 3
f x x x
.
u 3. (2 điểm)
1) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm s
2
4
y x x
.
2) Tìm
để phương trình
2
4 3
x x m
hai nghiệm âm phân biệt.
u 4. (2 điểm)
Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
cho
3; 1
M
,
1;2
N ,
2; 4
P
.
1) Tìm to độ trọng m
G
của tam giác
MNP
tọa độ điểm
D
sao cho
MNGQ
là hình bình hành.
2) Tam giác
ABC
nhận
M
,
N
,
P
ln lượt trung điểm của các cạnh
AB
,
BC
,
CA
. Tìm tọa độ các điểm
A
,
B
,
C
.
u 5. (1 điểm)
Tìm
a
,
b
,
c
để đồ thị hàm s
2
y ax bx c
là đường parabol có đỉnh
2; 2
I
và đi qua điểm
0;2
A .
u 6. (1 điểm)
1) Cho tam giác
ABC
trọng m
G
hai điểm
P
,
Q
thỏa mãn
2
PA PB
,
3 2
QA QC
. Chứng minh rằng ba điểm
P
,
Q
,
G
thẳng hàng.
2) Cho tam giác
ABC
đều cnh
a
ni tiếp đường tròn
O
. Điểm
M
thuộc
O
.
Tìm giá trlớn nhất, nhỏ nhất của
MA MB MC
 
.
---------- HT ----------

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 10 năm 2018 - 2019

VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 10 năm 2018 - 2019 trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSP Hà Nội. Tài liệu gồm 6 câu hỏi bài tập, thời gian 90 phút. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 938
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 10 Xem thêm