Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán lớp 7 trường THCS Nhân Mỹ năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán lớp 7

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2014 - 2015 trường THCS Nhân Mỹ có đáp án được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Hi vọng tài liệu này giúp các bạn học sinh ôn tập lại kiến thức nhằm đạt kết quả tốt trong học tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 phòng GD&ĐT Bình Giang năm 2014 - 2015

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN
TRƯỜNG THCS NHÂN MỸ
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I
MÔN TOÁN 7

NĂM HỌC: 2014 – 2015

(Thời gian làm bài: 90 phút)

Bài 1: (1.5 điểm).

1) Phát biểu các tính chất về quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song.

2) Hình vẽ bên cho biết xx'// yy'.

Đề ktra giữa kỳ môn toán lớp 7

Khi đó:

(A) ∠BAD = 90o

(B) ∠ADC + ∠BCD = 180o

(C) ∠DCy = 45o

(D) ∠ADC + ∠Dcy = 180o

Hãy chọn câu trả lời sai.

Bài 2: (2.0 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

Đề thi giữa kỳ môn Toán lớp 7

Bài 3: (2,0 điểm). Tìm x ∈ Q biết:

Đề thi môn toán lớp 7

c)2x = 8; d)|2,5 – x| + |x – 3| =0

Bài 4: (2,0 điểm). Tìm chu vi của một hình chữ nhật, biết rằng hai cạnh của nó tỉ lệ với 2; 5 và chiều dài hơn chiều rộng 12m.

Bài 5: (2,5 điểm).

Trong hình vẽ bên cho biết:

Đề thi giữa kỳ môn toán lớp 7

Am // Bt; Am // On;

∠mAO =45o; ∠OBt=110o;

a) Hai đường thẳng On và Bt có song song với nhau hay không ? Vì sao?

b) Tính số đo góc ∠AOB?

Đáp án đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán lớp 7

Đáp án môn toán lớp 7

Câu 5:

a) Ta có: Am // Bt và Am // On (GT)

nên Bt // On (hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ 3)

b)

Vì Am // On (GT) nên ∠AOn =∠OAm ( Hai góc so le trong)

Mà ∠OAm = 45o (GT) suy ra ∠AOn = 45o

Vì Bt // On (chứng minh trên) nên (hai góc trong cùng phía)

Mà ∠OBt = 110o suy ra ∠nOB+ 110o = 180o

⇒ ∠nOB = 180o – 110o = 70o

Vì tia On nằm giữa hai tia OA và OB nên:

∠AOB = ∠AOn + ∠nOB = 45o + 70o = 115o

Vậy ∠AOB = 115o

Đánh giá bài viết
5 3.799
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 7 Xem thêm