Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Vật lý lớp 9 trường THCS Thuận Hưng năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Vật lý lớp 9

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 9 năm học 2015 - 2016 trường THCS Thuận Hưng là đề thi học kì I lớp 9 có đáp án dành cho các bạn tham khảo, ôn tập, hệ thống kiến thức, ôn luyện chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 1 môn Vật lý sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 năm hoc 2014 - 2015 Phòng GD-ĐT Quy Nhơn

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I (2015 - 2016)

Môn: VẬT LÝ 9

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian chép đề)

*****

A/. LÝ THUYẾT:

1/. Phát biểu định luật Ôm? Viết hệ thức? Nêu đơn vị các đại lượng trong hệ thức? (2,5 đ)

2/. Công Suất điện là gì? Viết công thức tính công suất điện của một đoạn mạch? (1,5 đ)

3/. Viết công thức tính điện trở dây dẫn? Giải thích các đại lượng và nêu đơn vị các đại lượng trong công thức? (2 đ)

B/. BÀI TẬP:

1/ Một đoạn mạch gồm một điện trở R= 12Ω Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là U= 24V.Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch. ( 2đ)

2/. Tính điện trở một dây đồng có chiều dài l= 1km có tiết diện 34.10-6 m2 và có điện trở suất p= 1,7.10-8 Ωm.( 2đ)

Đáp án đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Vật Lý lớp 9

A/. LÝ THUYẾT:

1/. Nội dung định luật: Cường độ của dòng điên chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây. (1 điểm)

Hệ thức của định luật: (0,75 điểm)

I = U/R

I: đo bằng ( A) (0,25 điểm)

U: đo bằng (V) (0,25 điểm)

R : đo bằng (Ω) (0,25 điểm)

2/. Công suất điện của một đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện qua nó. (1 điểm)

Công thức: P =U.I ( 0,5 điểm)

3/. Công thức: (1 điểm)

R= p.l/S

Giải thích ký hiệu và nêu đơn vị

  • p: là điện trở suất đơn vị tính bằng (Ωm) (0,25 điểm)
  • l: là chiều dài dây dẫn đơn vị tính bằng (m) (0,25 điểm)
  • S: là tiết diện dây dẫn đơn vị tính bằng (m2) (0,25 điểm)
  • R: là điện trở của dây dẫn (Ω) ( 0,25 điểm)

B/. BÀI TẬP:

1/. Tóm tắt: (0,5 điểm)

R= 12Ω

U=24V

Tìm I =?

Áp dụng công thức: I= U/R =24/12 = 2(A) (1,5 điểm)

2/. Tóm tắt:(0,5 điểm)

l =1Km =1000m

p= 1,7.10-8 Ωm

S= 34.10-6 m2

R =?

Áp dụng công thức:

Đáp án môn vật lý lớp 9(1,5 điểm)

Đánh giá bài viết
14 3.290
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm