Đề kiểm tra giữa kì I môn Toán lớp 3 trường tiểu học Phú Lương năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra giữa kì I môn Toán lớp 3

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2015 - 2016 gồm phần trắc nghiệm và tự luận, làm trong thời gian 45 phút, đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh lớp 3 ôn tập và củng cố kiến thức môn Toán, chuẩn bị sẵn sàng cho bài thi học kì I sắp tới. Mời các em tham khảo.

Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2014 - 2015

PHÒNG GD-ĐT ĐÔNG HƯNG
TRƯỜNG TH PHÚ LƯƠNG
ĐỀ-BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2015-2016
MÔN TOÁN - LỚP 3
Thời gian làm bài: 45 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Khoanh vào câu trả lời đúng

Câu 1: Số gồm có 9 trăm và 9 đơn vị là số:

A. 909 B. 99 C. 990 D. 999

Câu 2: Bình tính 0: 7 x 1 có kết quả là?

A. 7 B. 1 C. 0 D. 10

Câu 3: Số liền trước số 300 là:

A. 200 B. 299 C. 400 D. 301

Câu 4: Số tròn trăm lớn hơn 500 có tất cả:

A. 2 số B. 5 số C. 3 số D. 4 số

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

701 - 490 211 + 569 29 x 7 36 : 5

Bài 2 (2 điểm): Tính

7 x 9 + 308 = ............................... 36 : 3 x 6 =........................
....................................................... .....................................................
Bài 3 (1 điểm): Tìm X:

a; X: 7 = 14 b; X x 6 = 36

Bài 4: (2 điểm) Khối lớp Ba có 250 học sinh. Khối lớp Hai có 225 học sinh. Hỏi Khối lớp Ba có nhiều hơn Khối lớp Hai bao nhiêu học sinh?

Bài 5 (1 điểm): Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có ba chữ số và số trừ là 900.

Đáp án đề kiểm tra giữa kì I môn Toán lớp 3

Phần trắc nghiệm

Bài 1: (2 điểm) Khoanh đúng mỗi phần cho 0,5 điểm

Câu 1: A

Câu 2: C

Câu 3: B

Câu 4: D

Phần tự luận

Bài 1: (2 điểm) Tính đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm

Đ/s: 211; 780; 203; 7dư 1

Bài 2: (2 điểm) Tính đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm

7 x 9 + 308 = 63 + 308 (0,5 điểm) 36 : 3 x 6 = 12 x 6 (0,5điểm)

= 371 (0,5 điểm) = 72 (0,5 điểm)

Bài 3: (1 điểm) Tìm đúng mỗi số (0,5 điểm)

X : 7 = 14 X x 6 = 36

X= 14 : 7 (0,25 điểm) X = 36 : 6 (0,25 điểm)

X = 2 (0,25 điểm) X = 6 (0,25 điểm)

Bài 4: (2 điểm)

  • Viết đúng câu lời giải (0,5 điểm) Số học sinh khối lớp Ba hơn khối lớp hai là:
  • Viết phép tính đúng (1 điểm) 250 - 225 = 25 ( học sinh)
  • Viết đáp số đúng (0,5 điểm) Đ/s: 25 học sinh

Bài 5: (1 điểm)

  • Tìm đúng số bị trừ cho 0,25 điểm Số bị trừ là 999
  • Viết đúng câu lời giải (0,25 điểm) Ta có phép tính:
  • Viết phép tính đúng (0,25 điểm) 999 – 900 = 9
  • Viết đáp số đúng (0,5 điểm) Đ/s : 9
Đánh giá bài viết
54 24.109
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 3 Xem thêm