Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm học 2014 - 2015 huyện Triệu Phong, Quảng Trị

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 8

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm học 2014 - 2015 huyện Triệu Phong, Quảng Trị là đề thi học kì I lớp 8, giúp các bạn học sinh có thêm đề luyện tập nhằm củng cố kiến thức, học tốt môn Lịch sử 8. Đề kiểm tra có đáp án đi kèm, mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 8 năm 2014 - 2015 trường THCS Lộc Hạ, Nam Định

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 8 huyện Hải Lăng, Quảng Trị năm 2014 - 2015

PHÒNG GD&ĐT TRIỆU PHONG

Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014-2015
Môn: Lịch sử lớp 8
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (3 điểm)

Vì sao cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 được đánh giá là một sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại thế kỷ XX?

Câu 2: (4 điểm)

Trình bày nội dung và tác dụng của Chính sách mới của Ph. Rudơven?

Câu 3: (3 điểm)

Em có nhận xét và suy nghĩ gì về hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ II (1939-1945)?

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 8

Câu 1: (3 điểm) Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 được đánh giá là một sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại thế kỷ XX

 • Cách mạng tháng Mười Nga đưa đến việc thành lập Nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới có ý nghĩa to lớn đối với nước Nga và thế giới.
  • Đối với nước Nga: Sự ra đời của nhà nước XHCN đã đưa nhân dân lao động lên nắm chính quyền ở một nước chiếm 1/6 diện tích thế giới.
  • Đối với thế giới: Có ảnh hưởng đến phong trào cách mạng thế giới đặc biệt là phong trào đấu tranh giành độc lập của các nước thuộc địa và phụ thuộc.

Câu 2: (4 điểm) Nội dung và tác dụng của Chính sách mới của Ph. Rudơven:

 • Nội dung
  • Chính sách mới bao gồm các biện pháp nhằm giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sự phát triển của các ngành kinh tế - tài chính.
  • Ban hành các đạo luật về phục hưng công nghiệp, nông nghiệp và ngân hàng với những quy định chặt chẽ đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước.
  • Nhà nước tư sản đã tăng cường vai trò của mình trong việc cải tổ hệ thống ngân hàng, tổ chức lại sản xuất, cứu trợ người thất nghiệp, ổn định xã hội.
 • Tác dụng:
  • Chính sách mới đã góp phần giải quyết những khó khăn của nền kinh tế, đưa nước Mỹ thoát dần khỏi cuộc khủng hoảng.

Câu 3: (3 điểm) Em có nhận xét và suy nghỉ gì về hậu quả cuộc chiến tranh thế giới thứ II?

 • Đây là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử loài người.
 • Toàn nhân loại phải hứng chịu hậu quả thảm khốc về người và của do chiến tranh gây ra.
 • Chúng ta phải ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hòa bình đó là trách nhiệm của mỗi người, mỗi quốc gia và toàn thể nhân loại.
Đánh giá bài viết
27 7.430
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 1 lớp 8

  Xem thêm