Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 1 trường tiểu học Trưng Vương Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 1

Giới thiệu

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 1

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 1 - Trường tiểu học Trưng Vương là tài liệu tham khảo được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới quý thầy cô, phụ huynh và các em học sinh. Đề thi học kỳ 2 lớp 1 môn Toán học này nhằm giúp các em ôn tập lại kiến thức, vận dụng các kiến thức đã học và việc giải bài tập, nhằm đạt điểm cao trong các bài thi giữa kì, thi cuối kì.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 có bảng ma trận đề thi theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2015 trường tiểu học Thọ Sơn, Nghệ An

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Quang Trung 1

Bài test: Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 1 trường tiểu học Trưng Vương

Trường: Tiểu học Trưng Vương
Lớp: 1……
Họ và tên:..........................
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Môn: Toán
KHỐI I
Năm học: 2011 - 2012
Điểm


Lời phê


Giám thị:.......................................

Giám khảo:...................................

Câu 1 (1 điểm) Viết số vào chỗ trống:

Sáu mươi tư …….                                      Hai mươi tám……..

Bốn mươi lăm………                                  Chín mươi bốn………..

Tám mươi hai……….                                  Bảy mươi sáu……….

Một trăm……….                                          Ba mươi ba………..

Năm mươi bảy…………                              Sáu mươi chín……….

Câu 2: Số? (1 điểm)

Câu 3: (2 điểm)

a) Đặt tính rồi tính:

45 + 32                      31 + 51                         87 – 4                        97 – 67
………..                     …………                      ………..                       ……….
………..                     ………...                        ……….                       ……….
………..                     …………                      ………..                       ………..

b) 79 – 63 = ……..              94 + 5 -4 = ………              16 + 42 = ………               76 – 26 + 10 = …….

Câu 4: (1 điểm)

Viết số vào chỗ chấm:

a) Lúc 6 giờ, kim ngắn chỉ vào số ……, kim dài chỉ vào số ………

b) Lúc 3 giờ, kim ngắn chỉ vào số ………, kim dài chỉ vào số ………

Câu 5: (1 điểm)

Viết tiếp vào chỗ chấm:

Một tuần lễ có …… ngày là: chủ nhật,…………….…………..…….................

Câu 6: (1 điểm)

Đo độ dài các đoạn thẳng rồi viết số đo:

Câu 7: (1 điểm)

Điền Đ hoặc S vào đầu mỗi câu tương ứng

a) 54 – 24 > 45 – 24                       b) 89 – 11 = 36 + 32

c) 45 + 30 > 35 + 40                       d) 97 – 64 < 78 - 35

Câu 8: (2 điểm)

a) Hoa gấp được 25 con chim. Mai gấp được 21 con chim. Hỏi cả hai bạn gấp được tất cả bao nhiêu con chim?

b) Một sợi dây dài 79cm. Bố cắt đi 50cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu cm?

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2015 trường tiểu học Thọ Sơn, Nghệ An

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Quang Trung 1

 
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 1 trường tiểu học Trưng Vương để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Đề thi học kì 2 lớp 1