Đề kiểm tra khảo sát năng lực giáo viên Tiểu học năm 2018 - 2019 (Giáo viên Văn hóa)

8 17.054
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG TH …………….
Họ tên:……………………………….………...
Điểm chung toàn bài
HỘI THI
GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2018-2019
ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC
Dành cho Giáo viên Văn Hóa
Thời gian làm bài 120 phút
(Giáo viên làm bài trực tiếp vào giấy thi)
I. MÔN TOÁN
A. PHN TRC NGHIM KHÁCH QUAN:
Khoanh vào ch cái trưc phương án tr lời đúng trong mi câu dưới đây:
Câu 1. Cho hai phân số
2018
2017
2020
2019
. Hãy so sánh 2 phân số chỉ ra cách so sánh để
kết quả đúng?
u 2. Một mảnh đất nh ch nhật chu vi 120m. Tính diện tích của mảnh đất, biết rằng
nếu chiều rộng tăng thêm 5m, chiều i giảm 5m thì mảnh đất đó tr thành hình vuông.
A. 600m
2
B. 875m
2
C. 900m
2
D. 575m2
u 3. Bán một cái quạt máy giá 336 000 đồng t lãi được 12% so với giá vốn. Giá
vốn của cái quạt :
A. 300 000 đồng
Câu 4. Tính tổng A = 1 + 2 + 4 + 8 + ..................... + 4096 + 8192
ĐỀ CHÍNH THỨC
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 5. Cho tam giác ABC. Nếu giảm đáy BC đi
3
1
thì diện tích giảm đi 127 m
2
. Diện
tích tam giác ABC là:
A. 348 m
2
B. 384 m
2
C. 381m
2
C. 438m
2
Câu 6. Hiện nay cha hơn con 24 tuổi, ba năm nữa tuổi con bằng
5
1
tuổi cha. Vậy tuổi
cha hiện nay là:
A. 22
B. 27
C. 30
D. 32
Câu 7. Cho A=
3
1
+
6
1
+
12
1
+
24
1
+
48
1
+
96
1
. y nh tổng A bằng cách thuận tin nhất.
Câu 8.
5
2
thùng gạo cân nng 40kg. Vậy 4 thùng go như thế cân nng s kg là:
A. 64
B. 100
C. 320
D. 400
Câu 9. (2.5 điểm). Cho dãy số: 5; 10 ; 20 ; 40; 80 ; ..............; ba chữ số tiếp theo là:
A. 160 ; 320 ; 640
B. 120 ; 140; 160
C . 160; 320; 620
D. 160; 220; 640
Câu 10. (2.5 điểm). Hình bên tất cả s tam giác là:
A. 44 tam giác
B. 45 tam giác
C. 46 tam giác
D. 47 tam giác
B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 11. Lớp 5A lớp 5B tham gia trồng cây. Ngày thứ nhất c hai lớp trồng được 115
cây. Ngày thứ hai lớp 5A trồng được 20 cây lớp 5B trồng được 15 cây. Sau hai ngày
đó, số cây của lớp 5B nhiều gấp rưỡi s cây của lớp 5A. Hỏi ngày thứ nhất mỗi lớp
trồng được bao nhiêu cây ?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài giải:
Câu 12. Một gái bán cam, ngày đầu bán được một phần ba số cam một quả. Ngày
thứ hai n được một phần hai số cam còn lại một quả. Ngày thứ ba bán được một
phần năm số cam còn lại một quả thì còn lại hai quả cam. Hỏi lúc đầu gái có tất cả
bao nhiêu quả cam?
Bài giải:

Đề kiểm tra khảo sát năng lực giáo viên Tiểu học

Đề kiểm tra khảo sát năng lực giáo viên Tiểu học năm 2018 - 2019 (Giáo viên Văn hóa) là đề thi đánh giá năng lực 2 môn Toán và Tiếng Việt và phần hiểu biết pháp luật nghiệp vụ sư phạm có đáp án chi tiết kèm theo, với thời gian làm bài 150 phút, đánh giá năng lực giúp quý thầy cô giáo chuẩn bị và ôn tập hiệu quả trước kì thi Giáo viên dạy giỏi Tiểu học cấp trường. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Đề kiểm tra khảo sát năng lực giáo viên Tiểu học gồm 12 câu hỏi môn Toán, 12 câu hỏi môn Tiếng Việt và 12 câu nghiệp vụ sư phạm cho các thầy cô tham khảo chi tiết.Ngoài ra để chuẩn bị cho các kì thi giáo viên giỏi cấp trường, các thầy cô tham khảo chi tiết các tình huống sư phạm thường gặp và các đề thi giáo viên giỏi và các mẹo chuẩn bị cho các bài thi giáo viên dạy giỏi, thi công chức viên chức.

Đề thi giáo viên giỏi Tiểu học các môn khác:

Đánh giá bài viết
8 17.054
Thi giáo viên dạy giỏi Xem thêm