Sáng kiến kinh nghiệm: Rèn kĩ năng quy đồng mẫu số các phân số

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến: Rèn năng quy đồng mẫu số các phân số
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Môn Toán lớp 4
3. Tác giả:
Họ tên: Nguyễn Thị - Nữ
Ngày tháng/năm sinh: 21 - 01 - 1974
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên trường Tiểu học Chí Minh - Chí
Linh - Hải Dương
Điện thoại: 0985367406
4. Đồng tác giả (nếu có):
5. Chủ đầu tạo ra sáng kiến: Tên đơn vị, địa chỉ, điện thoại
6. Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu: Trường Tiểu học Chí Minh - Chí
Linh - Hải Dương; Số điện thoại: 03203882704
7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Sử dụng sáng kiến vào
việc “Rèn năng quy đồng mẫu số các phân số” học sinh lớp 4 rất có tác dụng
đối với mọi đối tượng học sinh. Đặc biệt học sinh tiếp thu chậm, học sinh
năng khiếu. Sáng kiến này cũng áp dụng rộng rãi cho cách dạy quy đồng mẫu số
các phân s lớp 5.
8. Thi gian áp dụng sáng kiến ln đầu: Từ tuần hc 20 m hc 2014 - 2015
HỌ TÊN TÁC GIẢ (KÝ TÊN)
Nguyễn Thị
XÁC NHẬN CỦA QUAN ĐƠN
VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:
Trong thực tế nhiều năm qua giảng dạy Tiểu học, được trực tiếp giảng
dạy lớp 4 tôi nhận thấy toán 4 một nội dung quan trọng song lại khá mới mẻ
đó phần “Phân số”. Qua tìm hiểu, nghiên cứu nội dung, chương trình đặc
điểm tâm học sinh, i phát hiện ra một vấn đề then chốt, học sinh yếu khi học
kiến thức v phân s bởi các em còn lúng túng hay làm sai một khâu quan
trọng đó “Quy đồng mẫu số các phân số”. “Quy đồng mẫu số” một phần
kiến thức then chốt để mở ra kiến thức mới về so sánh phân số, cộng trừ các
phân số. Muốn các em học tốt phần học này thì người giáo viên phải những
biện pháp gì? Cần phải dạy như thế nào để các em tiếp thu bài học một cách nhẹ
nhàng lại nhớ lâu? Với những băn khoăn, trăn trở đó tôi đã tiến hành nghiên
cứu với mục đích tìm ra những biện pháp tối ưu để giải quyết vấn đề trên.
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến:
- Điều kiện: Áp dụng với mọi đối tượng học sinh lớp 4, 5
- Thời gian: Áp dụng từ tuần học 20
- Đối tượng: Học sinh lớp 4A, 4B
3. Nội dung sáng kiến:
3.1. nh mới, nh ng tạo của sáng kiến: Khi dạy học sinh học Quy đồng
mẫu số các phân số điều giáo viên cần nắm cho đưc chủ chốt của phép quy
đồng chính thế o Quy đồng mẫu số các phân số, cách m mu s chung. Khi
đã nắm đưc điều y thì giáo viên không n cảm thấy băn khoăn khi dạy học
sinh ng không n thấy lo lắng với phần kiến thức này,cũng như việc học toán
i chung nữa. Kiên trì, nhiệt nh để dẫn dắt hướng dẫn học sinh thực hiện quy
đồng mẫu số c phân số với i mới ng như luyện tập. Giáo viên cần cho học
sinh luyện tập nhiều để các em nắm chắc 3 cách quy đồng:
- Tìm mẫu số chung bằng cách nhân tất cả các mẫu số với nhau
- Tìm mẫu số chung bằng cách: Nếu các phân số mẫu số cùng chia hết
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
cho một số tự nhiên lớn hơn 1 t ta lấy tích của các mẫu số chia cho số tự nhiên
đó, lấy kết quả đó làm mẫu số chung (tìm mẫu số chung nhỏ nhất, trừ các trường
hợp cách 4.2.3)
Hoặc: Nếu các phân số mẫu số cùng chia hết cho một số tự nhiên lớn
hơn 1 t ta lấy mẫu số lớn nhất lần lượt nhân với 2, 3, 4... cho đến khi tích chia
hết cho các mẫu số còn lại thì lấy tích đó làm mẫu số chung.
- Tìm mẫu số chung bằng cách: Nếu mẫu số lớn nhất chia hết cho các
mẫu số khác thì lấy luôn mẫu số lớn nhất làm mẫu số chung.
(Ở sách giáo khoa không chỉ khái niệm Quy đồng mẫu số các phân số, cách
tìm mẫu số chung, mẫu số chung nhỏ nhất, các bước quy đồng mẫu số các phân
số khi mẫu số của phân số này chia hết cho mẫu s của phân số kia)
3.2. Kh năng áp dng ca ng kiến :S dụng ng kiến trên vào việc dạy
quy đồng mẫu s các phân s cho học sinh lớp 4 rt có c dụng đối với mi đối
tượng hc sinh đặc biệt học sinh có ng khiếu, hc sinh tiếp thu i nhanh. Sáng
kiến này ng áp dng rộng rãi cho ch dạy quy đồng mẫu số c phân s lớp 5.
3.3. Lợi ích thiết thc của ng kiến: Vận dng sáng kiến này s ng cao chất
lượng toàn diện cho hc sinh
4. Giá trị, kết qu đạt được của sáng kiến: Qua sáng kiến tôi đã xây dựng
cho các em một phương pháp mới, tránh được cách quy đồng mẫu số các phân
số máy móc hay nhầm lẫn n các em vẫn thường làm.
5. Kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến:
- Nhà trường cần thường xuyên mở các chuyên đề về dạy toán theo từng
mảng nhỏ để giáo viên dịp giao lưu học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp rồi
áp dụng thực tế giảng dạy.
- Nhà trường đầu thiết bị dạy học, ngoài sách giáo khoa, sách tham
khảo cần phương tiện khác như tranh, ảnh, biểu đồ, phương tiện nghe nhìn, tài
liệu nâng cao cho các môn học đặc biệt môn Toán để giúp chúng tôi những
người giáo viên trực tiếp dạy thuận lợi trong quá trình nghiên cứu giảng dạy.

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 4, 5

Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Rèn kĩ năng quy đồng mẫu số các phân số được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn, giảng dạy tốt bộ môn Toán giúp các em học sinh tiếp thu bài một cách nhanh chóng mà lại nhớ lâu. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Có thể thấy, học sinh yếu khi học kiến thức về phân số bởi các em còn lúng túng hay làm sai ở một khâu quan trọng đó là “Quy đồng mẫu số các phân số”. “Quy đồng mẫu số” là một phần kiến thức then chốt để mở ra kiến thức mới về so sánh phân số, cộng trừ các phân số. Muốn các em học tốt phần học này thì người giáo viên phải có những biện pháp gì? Cần phải dạy như thế nào để các em tiếp thu bài học một cách nhẹ nhàng mà lại nhớ lâu? Sáng kiến kinh nghiệm: Rèn kĩ năng quy đồng mẫu số các phân số tìm ra những biện pháp tối ưu để giải quyết vấn đề trên.

Đánh giá bài viết
2 2.234
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sáng kiến kinh nghiệm lớp 5 Xem thêm