Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn kĩ năng tập luyện đội hình đội ngũ cho học sinh lớp 5

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
MC LC
Phn th nht: Lí do chn sáng kiến
Trang 3
Phn th 2: Ni dung sáng kiến kinh nghim
1. Cơ sở lí lun
Trang 4
Trang 4
2. Thc trng
Trang 4-7
3. Các bin pháp tiến hành để gii quyết vấn đề.
Trang 8-14
4. Hiu qu sáng kiến
Trang 15-16
Phn th 3: Kết lun
Trang 17-19
Tài liu tham kho
Trang 20
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
NHNG CM T VIT TT
HS : Hc sinh
GV : Giáo viên
ĐHĐN: Đi hình đội ngũ
TH : Tiu hc
VD : Ví d
SKKN : Sáng kiến kinh nghim
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Phn I :
LÝ DO CHN SÁNG KIN KINH NGHIM
“Bc tiu hc bc hc nn tảng đặt sở ban đu cho vic hình thành
phát triển nhân cách con người, đt nn tng vng chc cho giáo dc ph thông
cho toàn b h thng giáo dc quốc dân”.
Giáo dc tiu học điều kiện bản để nâng cao dân trí, s ban đầu
hết sc quan trng cho việc đào to tr em phát trin toàn din v Đức, Trí, Lao,
Thể, Mĩ. Bên cạnh vic truyn th kiến thức văn hóa cho các em hc sinh chiếm
nh tri thc để sau này tr thành công dân tài năng cho đất nước. Thì vic phát
trin v th chất cũng vic quan trng không kém. NBác đã nói, “Một người
dân khe mnh thì góp phn làm nên một đất nước khe mnh, mt dân tc khe
mnh mi một đất nước khe mnh vy thì dân mi ờng nước mi
thnh”. Đó cũng hai mc tiêu cao qca chế độ mi. Hai mc tiêu này không
nhng quan h vi nhau n quan h bn cht vi mc tiêu dân giàu
c mạnh, chúng đều đem lại hạnh phúc cho con ngưi, cho dân tc Vit Nam.
Quan điểm “Dân cường thì nước thịnh” quy định tt c các quan điểm khác ca
H Chí Minh, hướng TDTT phc v đắc lc các mục tiêu dân cường, nước thnh.
Dân cường làm nên nước thịnh. Điều này có nghĩa sc kho ca nhân dân
mt trong nhng nhân t to ln quyết định s phát triển đất nước đi tới “Dân giàu
c mạnh”. Do đó, TDTT phục v đắc lc sc kho nhân dân cũng đồng thi góp
phn phc v công cuc chấn hưng đất nước.
Bi vậy phong trào thi đua “Dạy tt, hc tốt” đã đang được trin khai
khắp nơi nhận được s ng ng tích cc ca toàn giáo viên các cp hc.
ng ứng phong trào đó bn thân tôi cũng muốn đóng góp phn công sc bé nh
vào s nghip giáo dc hin nay, sau nhiều năm ging dy vi kinh nghiệm đúc
rút được tôi xin được trình bày mt SKKN Mt s biện pháp rèn ng tp

Sáng kiến kinh nghiệm môn Thể dục lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn kĩ năng tập luyện đội hình đội ngũ cho học sinh lớp 5 là mẫu sáng kiến kinh nghiệm lớp 5 hay đã được áp dụng thành công tại trường TH Mường Bú B, dành cho thầy cô cùng tham khảo, nhằm hoàn thiện phương pháp dạy học của mình. Chúc quý thầy cô dạy tốt!

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Tài liệu học tập lớp 5 để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5.

Phần I: LÝ DO CHỌN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

“Bậc tiểu học là bậc học nền tảng đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành và phát triển nhân cách con người, đặt nền tảng vững chắc cho giáo dục phổ thông và cho toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân”.

Giáo dục tiểu học là điều kiện cơ bản để nâng cao dân trí, là cơ sở ban đầu hết sức quan trọng cho việc đào tạo trẻ em phát triển toàn diện về Đức, Trí, Lao, Thể, Mĩ. Bên cạnh việc truyền thụ kiến thức văn hóa cho các em học sinh chiếm lĩnh tri thức để sau này trở thành công dân tài năng cho đất nước. Thì việc phát triển về thể chất cũng là việc quan trọng không kém. Như Bác đã nói, “Một người dân khỏe mạnh thì góp phần làm nên một đất nước khỏe mạnh, một dân tộc khỏe mạnh mới có một đất nước khỏe mạnh có vậy thì dân mới cường và nước mới thịnh”. Đó cũng là hai mục tiêu cao quý của chế độ mới. Hai mục tiêu này không những có quan hệ với nhau mà còn có quan hệ bản chất với mục tiêu dân giàu nước mạnh, chúng đều đem lại hạnh phúc cho con người, cho dân tộc Việt Nam. Quan điểm “Dân cường thì nước thịnh” quy định tất cả các quan điểm khác của Hồ Chí Minh, hướng TDTT phục vụ đắc lực các mục tiêu dân cường, nước thịnh.

Dân cường làm nên nước thịnh. Điều này có nghĩa sức khoẻ của nhân dân là một trong những nhân tố to lớn quyết định sự phát triển đất nước đi tới “Dân giàu nước mạnh”. Do đó, TDTT phục vụ đắc lực sức khoẻ nhân dân cũng đồng thời góp phần phục vụ công cuộc chấn hưng đất nước.

Bởi vậy phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” đã và đang được triển khai khắp nơi và nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn giáo viên ở các cấp học. Hưởng ứng phong trào đó bản thân tôi cũng muốn đóng góp phần công sức bé nhỏ vào sự nghiệp giáo dục hiện nay, sau nhiều năm giảng dạy với kinh nghiệm đúc rút được tôi xin được trình bày một SKKN “Một số biện pháp rèn kĩ năng tập luyện đội hình đội ngũ cho học sinh lớp 5 khu trung tâm trường TH Mường Bú B” và mong rằng với SKKN này sẽ đóng góp một phần công sức để hưởng ứng vào công việc xây dựng nền giáo dục huyện nhà ngày một đi lên.

Trên đây chỉ là một phần của tài liệu, mời các bạn tải file ĐẦY ĐỦ về tham khảo.

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 5: Một số biện pháp rèn kĩ năng tập luyện đội hình đội ngũ cho học sinh lớp 5 góp một phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng dạy và học môn Thể dục trong trường Tiểu học. Mời quý thầy cô tham khảo thêm các sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học khác.

Đánh giá bài viết
1 554
Sắp xếp theo
    Sáng kiến kinh nghiệm lớp 5 Xem thêm