Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giúp đỡ học sinh yếu kém môn Toán lớp 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giúp đỡ học sinh yếu
kém môn Toán lớp 3
Phần I: MỞ ĐẦU
1. do chọn đề tài
Đất nước ta đang trên đà phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để đất
nước ta ngày càng phát triển sánh vai cùng với các nước khác trong khu vực và
trên thế giới t điều đó phụ thuộc vào chúng ta các thế hệ con em của chúng ta.
Tất cả những ai trong ngành giáo dục những ai quan tâm đến sự nghiệp giáo
dục của con em mình đều mong mỏi cho con em mình tiếp nhận những kiến thức
sâu rộng của nền văn minh nhân loại trở thành những con người có trình độ
học thức, đức, tài để phục vụ đất nước.
Bậc học đầu tiên các em được cắp sách đến toàn trường đó bậc Tiểu học.
Bậc Tiểu học bậc học tạo nền tảng vững chắc cho các em vào đời. Được đến
trường đến lớp đó vinh dự, niềm vui lớn lao của mỗi trẻ thơ mục tiêu của
giáo dục - đào tạo hiện nay giáo dục học sinh một cách toàn diện. Sau khi học
xong tiểu học, các em được lĩnh hội những kiến thức, năng 8 môn học đã
trang bị cho các em đ các em tiếp tục học lên lớp trên.
Toán học một mảng kiến thức xuyên suốt quá trình học toán của học sinh.
không chỉ truyền thụ rèn luyện kỹ năng kỹ xảo tính toán để giúp các em
học tốt môn khác còn giúp các em rèn luyện trí thông minh, óc duy sáng tạo,
khả năng duy gic, làm việc khoa học. vậy chúng ta cần phải quan tâm tới
việc dạy toán Tiểu học.
Trong chương trình toán Tiểu học cũng n chương trình toán lớp 3 gồm
4 mạch kiến thức bản: Trong đó giải các bài toán lời văn vị t đặc biệt
quan trọng. Việc dạy học giải toán giúp học sinh điều kiện rèn luyện phát
triển năng lực duy, phương pháp suy luận những phẩm chất cần thiết của
con người mới.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
Giải toán một mạch kiến thức bản của toán học không chỉ giúp cho
học sinh thực hành vận dụng những kiến thức đã học còn rèn cho học sinh khả
năng diễn đạt ngôn ngữ qua việc trình bày lời giải một cách ràng, chính xác,
khoa học, thông qua việc giải toán lời n học sinh được giáo dục nhiều mặt
trong đó ý thức đạo đức.
Ngày nay, trong quá trình dạy học chương trình sách giáo khoa mới đòi hỏi
người giáo viên cần vận dụng những phương pháp dạy học mới (Phương pháp dạy
học tích cực). Xuất phát từ định hướng đổi mới phương pháp dạy học phù hợp đặc
điểm từng lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, tự rèn luyện kỹ năng
vận dụng kiến thức vào thực tiễn đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh.
Tuy nhiên trong q trình dạy học, người giáo viên còn vận dụng phương
pháp dạy học truyền thống dẫn đến kết quả giảng dạy chưa đạt yêu cầu làm giảm
hứng t học tập của học sinh. Đây một khó khăn không nhỏ đối với giáo viên
học sinh trong quá trình dạy học hiện nay. Đặc biệt việc giải các bài toán
lời văn của giáo viên còn lúng túng về nhiều mặt, một phần không nhỏ học sinh
gặp k khăn khi giải bài toán còn nhầm lẫn sai sót, trình bày bài giải chưa chính
xác, việc hình thành kỹ năng còn chậm, khả năng suy luận kém. Ngoài ra, còn do
điều kiện gia đình càng ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả học tập của các em. Vậy
làm như thế nào để nâng cao chất lượng dạy học môn toán trường Tiểu học?
làm thế nào để nâng cao hứng thú học tập cho học sinh?…. Hàng loạt câu hỏi đặt
ra đã làm cho bao nhiêu thế hệ thầy phải trăn trở suy nghĩ. một giáo
viên đã trực tiếp giảng dạy nhiều năm tôi nhận thấy mình phải trách nhiệm
trong việc giúp đ học sinh được kết quả học tập cao.
Xuất phát từ yêu cầu quan trọng của môn học tình hình thực tế việc dạy
học Toán n trên, tôi đã đi nghiên cứu đề tài:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3
“Một số biện pháp giúp đỡ học sinh yếu kém khắc phục khó khăn khi
giải các bài toán điển hình lớp 3”
2. Mục đích nghiên cứu
- Tìm hiểu đặc điểm tâm sinh của học sinh yếu kém khi học Toán
- Phân tích nguyên nhân của học sinh yếu kém khi học Toán.
- Tập dượt bồi dưỡng nghiên cứu khoa học cho bản thân.
- Đề xuất một số biện pháp giúp học sinh yếu kém khắc phục khó khăn khi
giải các bài toán điển hình lớp 3, góp phần nâng cao chất lượng dạy học
Toán Tiểu học.
3. Đối tượng nghiên cứu
Năm học ........... - ........... tôi được phân công giảng dạy lớp 3A, trường
Tiểu học ........................ nên đối tượng tôi chọn để nghiên cứu học sinh lớp 3A
do tôi chủ nhiệm.
4. Phạm vi nghiên cứu
Nội dung giải toán được sắp xếp hợp lý, đan xen phù hợp với các mạch
kiến thức khác song điều kiện thời gian hạn nên tôi chỉ tiến hành nghiên
cứu về nội dung phương pháp dạy học giải toán lời văn có nội dung hình
học bài toán liên quan đến rút v đơn vị lớp 3 từ đó biện pháp giúp đỡ học
sinh yếu kém khắc phục khó khăn.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cu chun chương trình ni dung dy hc các bài toán đin hình lp 3.
- Nghiên cứu chỉ đạo chung về phương pháp giảng dạy môn toán.
- Điều tra những khó khăn giáo viên và học sinh thường mắc.
- Đề xuất những biện pháp khắc phục.

Một số biện pháp giúp đỡ học sinh yếu kém môn Toán lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giúp đỡ học sinh yếu kém môn Toán lớp 3 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn, giảng dạy tốt bộ môn Toán lớp 3 giúp các em học sinh tiếp thu bài một cách nhanh chóng mà lại nhớ lâu. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 3: Một số biện pháp giúp đỡ học sinh yếu kém môn Toán lớp 3 giúp các thầy cô hướng dẫn các em tự luyện, học tốt môn Toán lớp 3. Đề tài này góp một phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán lớp 3 để tìm ra phương pháp dạy học tốt.

Đánh giá bài viết
3 7.046
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sáng kiến kinh nghiệm lớp 3 Xem thêm