Sáng kiến kinh nghiệm - Một số đổi mới trong hình thức giảng dạy làm quen với văn học chữ viết

Dạy trẻ mầm non là một công việc vất vả, không hề dễ dàng. Để giúp các cô có thêm kinh nghiệm, VnDoc.com xin giới thiệu "Sáng kiến kinh nghiệm - Một số đổi mới trong hình thức giảng dạy làm quen với văn học chữ viết". Hi vọng tài liệu này giúp ich cho các bạn trong quá trình dạy trẻ.

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MẦM NON

Sáng kiến kinh nghiệm lớp mầm non – một số đổi mới trong hình thức giảng dạy làm quen với văn học chữ viết

Thiết kế : Nguyễn Thị Thái Hằng, MN Hoa Lan – Tỉnh Hà Giang

1. Quan niệm và định hướng về SKKN trong giáo dục

1.1. Quan niệm

Sáng kiến: “Ý kiến giúp cho công việc tiến hành tốt hơn”.

Kinh nghiệm: “Điều hiểu biết có thể áp dụng hữu hiệu cho cuộc sống, có được nhờ sự tiếp xúc, từng trải với thực tế”.

1.2. Một số định hướng về các loại SKKN trong GDMN:

SKKN trong lĩnh vực nuôi dưỡng, chăm sóc, GD trẻ MN.

SKKN trong lĩnh vực quản lý giáo dục MN.

SKKN trong lĩnh vực tự học, tự bồi dưỡng.

2. Cấu trúc bản sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non

Phần 1: Mở đầu

 • Sơ lược về cơ sở lý luận của SKKN
 • Thực trạng Vấn đề của SKKN
 • Những suy nghĩ của tác giả về Vấn đề của SKKN
 • Những khó khăn và thuận lợi khi giải quyết Vấn đề của SKKN
 • Lý do và mục tiêu của SKKN

Phần 2: Nội dung SKKN

 • Trình bày và phân tích từng nội dung của SKKN
 • Tóm tắt ý nghĩa toàn bộ nội dung của SKKN
 • Trình bày kết quả của SKKN
 • Bài học kinh nghiệm

Phần 3: Kết luận và kiến nghị

Kết luận:

 • Nêu giá trị cơ bản nhất của SKKN
 • Khẳng định tính khả thi và tính cần thiết của SKKN

Kiến nghị:

 • Các cấp QL và QLGD mầm non
 • Cơ sở GDMN

Ví dụ minh họa:

Về SKKN trong giáo dục mầm non - Phòng giáo dục và Đào tạo thị xã Hà Giang - Trường mầm non Hoa Lan

Đánh giá bài viết
3 2.509
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sáng kiến kinh nghiệm mầm non Xem thêm