Sáng kiến kinh nghiệm: Tổ chức một số trò chơi vận động thể dục lớp 7 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN THỂ DỤC
“TỔ CHỨC MỘT SỐ TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG THỂ DUC LỚP 7 NHẰM
GÂY HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH”
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
I. do chọn đề tài
1. luận:
Trong chương trình giáo dục THCS hiện nay, môn Thể dục cùng với các n
học khác trong nhà trường THCS những vai trò góp phần quan trọng đào tạo
nên những con người phát triển toàn diện.
Thể dục n khoa học tự nhiên tính lôgíc tính vận động cao, chìa
khóa mở ra sự phát triển thể lực trí thức nhân cách cho học sinh.
Muốn học sinh THCS học tốt được môn Thể dục thì mỗi người Giáo viên
không phải chỉ truyền đạt, giảng giải theo các tài liệu đã sẵn trong Sách giáo
khoa, trong c sách hướng dẫn thiết kế bài giảng một cách dập khuôn, máy
móc làm cho học sinh học tập một cách thụ động. Nếu chỉ dạy học như vậy thì
việc học tập của học sinh sẽ diễn ra thật đơn điệu, tẻ nhạt và kết quả học tập sẽ
không cao. một trong những nguyên nhân gây ra cản trở việc đào tạo các
em thành những con người năng động, t tin, sáng tạo sẵn sàng thích ứng với
những đổi mới diễn ra hàng ngày.
Yêu cầu của giáo dục hiện nay đòi hỏi phải đổi mới phương pháp dạy học môn
Thể dục bậc THCS theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của
học sinh. vậy người giáo viên phải gây được hứng thú học tập cho các em
bằng cách lôi cuốn các em tham gia vào các hoạt động học tập. Trò chơi học tập
một hoạt động các em hứng thú nhất. Các trò chơi nội dung Thể dục
thú bổ ích phù hợp với việc nhận thức của các em. Thông qua các trò chơi
các em sẽ lĩnh hội những tri thức toán học một cách dễ dàng, củng cố, khắc sâu
kiến thức một cách vững chắc, tạo cho các em niềm say mê, hứng thú trong học
tập, trong việc làm. Khi chúng tôi đưa ra được các trò chơi Thể dục một cách
thường xuyên, khoa học t chắc chắn chất lượng dạy học môn Thể dục sẽ ngày
càng nâng cao.
Chính những do nêu trên tôi đã chọn chuyên đề kinh nghiệm “Tổ chức
một số trò chơi vận động Thể dục lớp 7 nhằm gâyy hứng thú học tập cho học
sinh”.
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Góp phần đổi mới phương pháp dạy học môn Thể dục bậc THCS theo
phương hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, tăng
cường hoạt động thể phối hợp với học tập giao lưu. Hình thành rèn luyện
kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực hiện.
Góp phần gây hứng t học tập Thể dục cho học sinh, một môn học được coi
ít được quan tâm t việc đưa ra trò chơi Thể dục nhằm mục đích, để các em
học chơi, chơi học. Trò chơi Thể dục không những ch giúp các em lĩnh
hội được tri thức còn giúp các em củng cố khắc sâu các tri thức đó.
3. Nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu
3.1. Nhiệm vụ
Tìm hiểu về các trò chơi học tập Thể dục
Tìm hiểu về thực trạng tài liệu trò chơi Thể dục.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Đối tượng Học sinh khối 7, năm học 2017 2018.
Tài liệu Sách hướng dẫn giáo viên, sách trò chơi Thể dục nói chung.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Để thực hiện đề tài này, tôi đã sử dụng các phương pháp sau
4.1 Nghiên cứu tài liệu
Đọc các tài liệu sách, báo, tạp chí giáo dục… liên quan đến nội dung đề tài
Đọc sách giáo khoa, sách giáo viên, các loại sách tham khảo Thể dục tuổi thơ,
giúp em vui học Thể dục
4.2 Nghiên cứu thực tế
Dự giờ, trao đổi ý kiến với đồng nghiệp về nội dung các trò chơi Thể dục
Tổng kết rút kinh nghiệm trong quá trình dạy học.
Tổ chức tiến hành thực nghiệm sư phạm (Soạn giáo án đã thông qua các
tiết dạy để kiểm tra tính khả thi của đề tài).
II. Vị trí của môn Thể dục trong trường THCS:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bậc THCS bậc học góp phần quan trọng trong việc đặt nền móng cho việc
hình thành phát triển nhân cách học sinh. Môn Thể dục cũng như những môn
học khác cung cấp những tri thức khoa học ban đầu về các môn vận động,
những nhận thức về thế giới xung quanh nhằm phát triển năng lực nhận thức,
hoạt động duy bồi dưỡng tình cảm đạo đức tốt đẹp của con người.
Môn Thể dục trường THCS một môn độc lập, chiếm phần lớn thời gian
trong chương trình học của trẻ. 2 tiết /tuần
Môn Thể dục tầm quan trọng to lớn. bộ môn khoa học nghiên cứu
hệ thống, phù hợp với hoạt động nhận thức tự nhiên của con người.
Môn Thể dục khả năng giáo dục rất lớn trong việc rèn luyện phương pháp
suy nghĩ, phương pháp suy luận lôgíc, ý thức kỷ luật ,hoạt động nhóm thao tác
duy cần thiết đ con người phát triển toàn diện, hình thành nhân cách tốt đẹp
cho con người lao động trong thời đại mới.
III. Đặc điểm tâm của học sinh lớp 7 THCS
lứa tuổi THCS thể của trẻ đang trong thời kỳ phát triển hay nói cụ thể
các hệ quan còn chưa hoàn thiện, thế sức dẻo dai của thể còn thấp nên
trẻ không thể làm lâu một c động đơn điệu, dễ mệt nhất hoạt động quá mạnh
môi trường thiếu dưỡng khí.
Học sinh THCS nghe giảng rất dễ hiểu nhưng cũng sẽ quên ngay khi chúng
không tập trung cao độ. vậy người giáo viên phải tạo ra hứng thú trong học
tập phải thường xuyên được luyện tập.
Học sinh THCS rất d xúc động thích tiếp xúc với một sự vật, hiện tượng
nào đó nhất những hình ảnh gây cảm xúc mạnh.
Trẻ hiếu động , ham hiểu biết cái mới nên dễ gây cảm xúc mới, song các em
chóng chán. Do vậy trong dạy học giáo viên phải sử dụng nhiều dùng dạy học,
đưa học sinh đi tham quan, đi thực tế, tăng cường thực hành, tổ chức các trò
chơi xen kẽ… để củng cố khắc sâu kiến thức.
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Tác dụng của trò chơi Thể dục
Hoạt động vui chơi hoạt động động của nằm trong chính quá trình
hoạt động bản thân trò chơi chứ không nằm kết quả chơi.

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 7 môn Thể Dục

Sáng kiến kinh nghiệm: Tổ chức một số trò chơi vận động thể dục lớp 7 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh được VnDoc sưu tầm, đăng tải nhằm mang đến tài liệu hữu ích cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em lớp 7 vừa học vừa thực hành bằng trò chơi vận động giúp các em học sinh hứng thú và tiếp thu bài một cách nhanh chóng. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Sáng kiến kinh nghiệm: Tổ chức một số trò chơi vận động thể dục lớp 7 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh. Ngoài ra, các thầy cô có thể tham khảo thêm Sáng kiến kinh nghiệm lớp 7Sáng kiến kinh nghiệm THCS trên VnDoc.com để có những phương pháp hay áp dụng trong quá trình dạy học của mình.

Đánh giá bài viết
1 1.635
Sắp xếp theo

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 7

Xem thêm