Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp bảo quản tốt hồ sơ lưu trữ và công tác tuyển sinh trong nhà trường

Sáng kiến kinh nghiệm văn thư

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp bảo quản tốt hồ sơ lưu trữ và công tác tuyển sinh trong nhà trường là sáng kiến kinh nghiệm THCS, nhằm giúp nhà trường quản lý hồ sơ sổ sách và công tác tuyển sinh được tốt hơn. Mời các bạn tham khảo tài liệu.

Sáng kiến kinh nghiệm: Phương pháp giải toán vận tốc trung bình

Sáng kiến kinh nghiệm - Hướng dẫn học sinh tìm lời giải cho bài toán chứng minh bằng phương pháp phân tích ngược trong môn hình học lớp 7

I/ PHẦN GIỚI THIỆU:

Tên sáng kiến kinh nghiệm (hoặc vận dụng SKKN):

MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO QUẢN TỐT HỒ SƠ LƯU TRỮ VÀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG

- Người thực hiện: Nguyễn Thị Tuyết Nhung

- Đơn vị hoặc tập thể, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện, ứng dụng SKKN: Trường THCS Long Hòa.

- Thời gian thực hiện: Tháng 09/ 2014.

- Không gian áp dụng: Trường THCS Long Hòa.

- Thời gian áp dụng: Năm học 2014 – 2015.

II/ PHẦN NỘI DUNG:

1/ Đặt vấn đề:

- Xuất phát điểm:

Trong sự nghiệp đổi mới quản lý và cải cách hành chính nước ta, công tác hành chính có vị trí quan trọng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

Thực hiện tốt công tác này không những góp phần vào công cuộc đổi mới quản lý nhà nước và cải cách hành chính, hoàn thiện hệ thống văn bản, bảo đảm thông tin cho lãnh đạo trong việc ra quyết định quản lý, mà còn giúp cho việc lưu trữ, bảo quản, khai thác tốt nguồn thông tin quý giá được hình thành trong quá khứ.

Ngày nay người ta rất coi trọng công tác hành chính văn thư, công tác hành chính văn thư tốt sẽ giúp nhà quản lý, quản lý tốt hồ sơ thông tin của đơn vị đầy đủ, thông tin tốt sẽ giúp nhà quản lý quyết định được chính xác.

Khi qui mô nhà trường càng lớn, yêu cầu nhiệm vụ càng cao, trang bị càng ngày càng nhiều và hiện đại, quan hệ xã hội ngày càng rộng và chặt chẽ, công tác hành chính văn thư nói chung, công tác học vụ nói riêng cũng không ngừng tăng lên về khối lượng, về phạm vi và càng đòi hỏi phải có chất lượng, tiêu tốn ít thời gian của người cán bộ quản lý cho nên việc tạo điều kiện để người Hiệu trưởng có những hiểu biết về công tác này là cần thiết.

- Lý do chọn đề tài:

Những năm qua, Đảng và nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác văn thư lưu trữ. Nội dung nghiệp vụ đã được Cục văn thư và Lưu trữ nhà nước – Bộ nội vụ từng bước triển khai hướng dẫn ngày càng hoàn thiện hơn.

Việc sưu tầm, tuyển chọn và hệ thống hóa các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Đảng và Nhà nước về công tác Văn thư – Lưu trữ là một công việc làm cần thiết nhằm đám ứng nhu cầu thông tin của lãnh đạo, cán bộ viên chức các cơ quan đơn vị, các tổ chức nói chung và cán bộ viên chức đang làm công tác văn phòng, công tác chuyên môn ngành Văn thư – Lưu trữ nói riêng.

Qua quá trình công tác trong nhà trường, việc tổ chức quản lý và giải quyết các loại văn bản bằng phương pháp khoa học trên cơ sở những qui định chung của nhà nước, tôi nhận thấy công tác hành chính văn thư nói chung, công tác học vụ nói riêng trong đó công tác tuyển sinh vô cùng quan trọng nên tôi quyết định chọn đề tài: "Một số biện pháp bảo quản tốt hồ sơ lưu trữ và công tác tuyển sinh trong nhà trường" làm sáng kiến kinh nghiệm nhằm giúp nhà trường quản lý hồ sơ sổ sách và công tác tuyển sinh được tốt hơn.

- Tầm quan trọng của vấn đề chọn đề tài:

Công tác hành chính chủ yếu là thu thập, xử lý, bảo quản, truyền đạt thông tin giữa đơn vị với cơ quan khác và giáo viên, học sinh trong nhà trường.

Công tác hành chính bao gồm các việc như: Giao dịch, lưu trữ hồ sơ, văn bản, báo cáo và các tư liệu, thống kê... trên tất cả các mặt họat động.

Văn phòng nhà trường vừa là nơi giao dịch, vừa là nơi lưu trữ hồ sơ, văn bản của nhà trường, cũng vừa là nơi thông báo các chủ trương, kế hoạch, lịch công tác hàng tháng, hàng tuần của nhà trường để giáo viên biết mà thực hiện.

Văn phòng nhà trường có nhiệm vụ giúp Hiệu trưởng trong công tác văn thư, lưu trữ, trong công tác quản lý tài sản vật tư, thực hiện chế độ chính sách, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh làm tốt nhiệm vụ dạy và học. Về mặt hành chính, văn phòng đóng vai trò một trạm thông tin.

Muốn thực hiện vai trò của một trạm thông tin, văn phòng phải thực hiện một số biện pháp nghiệp vụ: Tiếp nhận, ghi nhớ, truyền đạt, theo dõi và phối hợp công việc nhằm giúp cho Hiệu trưởng quản lý nhà trường có hiệu quả và đưa mọi hoạt động vào nề nếp.

Công tác tuyển sinh vào trường THCS thực hiện theo Quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạo, đảm bảo nghiêm túc, an toàn, công bằng, chính xác, đánh giá đúng trình độ người học phản ánh đúng chất lượng dạy và học, thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của Sở giáo dục, Phòng giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh trong năm học, bằng phương thức xét tuyển phải đúng quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Do đó việc xác định giá trị hồ sơ phải được tiến hành một cách thận trọng, đảm bảo những nguyên tắc, phương pháp và tiêu chuẩn nhất định để quản lý tốt hồ sơ, đó là tầm quan trọng mà tôi chọn đề tài: "Một số biện pháp bảo quản tốt hồ sơ lưu trữ và công tác tuyển sinh trong nhà trường ".

- Phạm vi của SKKN và đối tượng áp dụng:

Toàn thể giáo viên và học sinh trường THCS Long Hòa.

Đánh giá bài viết
4 37.542
Sắp xếp theo

    Sáng kiến kinh nghiệm lớp 9

    Xem thêm