Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm dạy các bài toán chuyển động đều môn Toán lớp 5 đạt hiệu quả cao

VnDoc. com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
MC LC
I. PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................ 2
1. Lí do chọn đề tài. ........................................................................................... 2
2. Mục đích nghiên cứu. .................................................................................... 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. ................................................................ 2
4. Phương pháp nghiên cứu. .............................................................................. 3
II. PHẦN NỘI DUNG ........................................................................................... 3
1. Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm ...................................................... 3
1.1. Mục tiêu dạy học môn toán lớp 5 ........................................................... 3
1.2. Yêu cầu về kiến thức – kỹ năng của môn toán lớp 5 ............................. 4
1.3. Yêu cầu về kiến thức – kỹ năng cần đạt về số đo thời gian và chuyển
động đều của môn toán lớp 5 ........................................................................ 4
1.4. Một số dạng toán về toán chuyển động được dạy ở toán 5.................... 5
2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm ....................... 6
2.1. Khảo sát học sinh. .................................................................................. 6
2.2. Kêt quả: .................................................................................................. 7
2.3. Kết luận: ................................................................................................. 8
3. Các giải pháp giải quyết vấn đề. ................................................................... 8
3.1. Rèn kĩ năng đổi đơn vị đo cho học sinh. ................................................ 8
3.2. Cung cấp cho học sinh nắm vững các hệ thống công thức. ................. 10
3.3 Giúp học sinh có thể tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng. ............. 10
3.4. Giúp học sinh giải các bài tập theo từng dạng bài cụ thể. ................... 10
4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm. ......................................................... 18
III. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................................... 19
1. Kết luận. ...................................................................................................... 19
2. Kiến nghị. .................................................................................................... 19
VnDoc. com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Toán học có vị trí rất quan trọng phù hợp với cuộc sống thực tiễn, đó cũng
là công cụ cần thiết cho các môn học khác và để giúp cho học sinh nhận thức thế
giới xung quanh, để hoạt động có hiệu quả trong mọi lĩnh vực.
Khả năng giáo dục nhiều mặt của môn toán rất to lớn: phát triển
duy, trí tuệ, vai trò quan trọng trong việc rèn luyện tính suy luận, tính khoa
học toàn diện, chính xác, duy độc lập sáng tạo, linh hoạt, góp phần giáo dục
tính nhẫn nại, ý chí vượt khó khăn.
Từ vtrí và nhiệm vụ cùng quan trọng của môn toán, vấn đề đặt ra cho
người thầy làm thế nào để giờ dạy học toán hiệu quả cao, học sinh phát
triển tính tích cực, chủ động sáng tạo trong việc chiếm lĩnh kiến thức toán học.
Theo tôi, các phương pháp dạy học bao giờ cũng phải xuất phát từ vị trí, mục
đích nhiệm vụ, mục tiêu giáo dục của bài học môn toán. không phải
cách thức truyền thụ kiến thức, cách giải toán đơn thuần phương tiện tinh
vi để tổ chức hoạt động nhận thức tích cực, độc lập giáo dục phong cách làm
việc một cách khoa học, hiệu quả.
Hiện nay, giáo dục tiểu học đang thực hiện yêu cầu đổi mới phương pháp
dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh, làm cho hoạt động dạy
học trên lớp “nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả”. Để đạt được yêu cầu đó, giáo viên
phải phương pháp hình thức dạy học để vừa nâng cao hiệu quả cho học
sinh, vừa phợp với đặc điểm tâm sinh của lứa tuổi tiểu học trình độ
nhận thức của học sinh, để đáp ứng với công cuộc đổi mới của đất nước nói
chung và của ngành giáo dục tiểu học nói riêng.
2. Mục đích nghiên cứu
Xét riêng về loại toán chuyển động đều lớp 5, ta thấy đây loại toán
khó, nội dung phong phú, đa dạng... vì thế cần phải có phương pháp cụ thể đề ra
để dạy giải các bài toán chuyển động đều nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy
của giáo viên, phát triển khả năng duy linh hoạt óc sáng tạo của học sinh
tiểu học.
Bên cạnh đó ta còn thấy các bài toán chuyển động đều rất nhiều kiến
thức được áp dụng vào thực tế cuộc sống, bài toán chuyển động đều cung cấp
một lượng vốn sống hết sức cần thiết cho một bộ phận các em học sinh không có
điều kiện học tiếp bậc phổ thông sở mà phải nghỉ học để bước vào cuộc sống
lao động sản xuất.
Từ nhiều do nêu trên, tôi chọn đề tài “Một số kinh nghiệm dạy các bài
toán chuyển động đều môn Toán lớp 5 đạt hiệu quả cao" với mong muốn đưa
ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học các bài toán chuyển động đều
lớp 5.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
a. Đối tượng nghiên cứu:
Lớp thực nghiệm: Lớp 5B Trường Tiểu học Minh Khôi
b. Phạm vi nghiên cứu:
VnDoc. com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3
Chương trình Toán 5 (hiện hành), Chương bốn, phần II - Vận tốc, Quãng đường,
Thời gian.
4. Phương pháp nghiên cứu.
Để thực hiện đề tài này tôi đã sử dụng một số phương pháp như sau:
+ Phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề
+ Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm
+ Phương pháp vận dụng lý thuyết kiến tạo trong dạy học
+ Phương pháp trực quan
II. PHẦN NỘI DUNG
1. Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm
1.1. Mục tiêu dạy học môn toán lớp 5
-Bổ sung những hiểu biết cần thiết về phân số thập phân, hỗn số để chuẩn bị học
số thập phân.
-Biết khái niệm ban đầu về số thập phân; đọc, viết, so sánh, sắp thứ tự các số
thập phân
*Lớp 5 lớp cuối cùng tiểu học. Nội dung môn toán lớp 5 đã được chỉnh
theo tinh thần đổi mới giáo dục tiểu học. Sách giáo khoa toán 5 được biên soạn
theo nội dung đó được thể hiện theo chủ đề lớn sau đây :
- Ôn tập và bổ sung về số tự nhiên.
- Phân số. Các phép tính về phân số.
-Số thập phân các phép tính về số thập phân
- Hình học, chu vi, diện tích và thể tích
- Số đo thời gian, toán chuyển động đều
- Ôn tập cuối năm
*Với nội dung trên toán 5 có vị trí:
- Hệ thống hóa và khái quát hóa ở mức độ hoàn chỉnh hơn lớp 4 đối với các kiến
thức về số tự nhiên (đặc điểm cấu trúc của số tự nhiên, hệ thập phân các phép
tính, tính chất các phép tính quy tắc tính, bổ sung kiến thức về dấu hiệu chia
hết cho 2, 5, 3, 9) mở rộng khái niệm số tự nhiên sang phân số số thập
phân, cách đọc và viết bốn phép tính trên phân số, số thập phân.
- Bổ sung hệ thống hóa các bảng đơn vị đo đại lượng thông thường, trong đó
các bảng đơn vị đo thời gian. Bảng đơn vị đo khối lượng, đo độ dài, đo diện tích,
đo thể tích. Các đơn vị đo đại lượng dược viết dưới dạng số tự nhiên, phân số và
số thập phân. Do đó các phép tính trên số đo đại kượng, về thực chất là đưa về
các phép tính tn số tự nhiên, phân số và số thập phân.
- Tiếp tục sử dụng các biểu thức chữ để khái quát hóa bằng công thức chữ tất cả
các tính chất phép tính. Các quy tắc tính chu vi, diện tích và thể tích các hình đã
học. Giúp học sinh tiếp tục thực hiện giải phương trình bất phương trình đơn
giản trên phân số và số thập phân.

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm dạy các bài toán chuyển động đều môn Toán lớp 5 đạt hiệu quả cao đưa ra một số giải pháp giảng dạy bài toán chuyển động đều ở lớp 5, giúp các em học sinh tiếp thu bài một cách nhanh chóng. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu sáng kiến kinh nghiệm lớp 5: Một số kinh nghiệm dạy các bài toán chuyển động đều môn Toán lớp 5 đạt hiệu quả cao, mời các thầy cô tham khảo thêm các sáng kiến kinh nghiệm bậc Tiểu học khác để áp dụng cho việc giảng dạy trở nên dễ dàng hơn.

Đánh giá bài viết
1 1.690
Sắp xếp theo
    Sáng kiến kinh nghiệm lớp 5 Xem thêm