Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ 4-5 tuổi tại trường mầm non

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
MỤC LỤC
I. MỞ ĐẦU. ......................................................................................................... ….3
1. Lý do chọn đề tài………………………………………………………………. 3
2. Mục đích nghiên cứu. ........................................................ ………………………4
3. Đối tượng nghiên cứu : ................................................................................ …….5
4. Kế hoạch nghiên cứu: ....................................................................................... 5
5. Phương pháp nghiên cứu: ..................................................................................... 6
II. NỘI DUNG ......................................................................................................... 6
1. Cơ sở lý luận của sáng kiến. ................................................................................. 6
2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến . .................................................. 7
3. Các sáng kiến đã được sử dụng để giải quyết vấn đề . ......................................... 8
3.1Chuẩn bị đồ dùng và trang phục …………………………………………….. 8
3.2Hình thức gây hứng thú cho trẻ trong giờ giáo dục âm nhạc ……………..
10
3.3 Làm quen âm nhc mi lúc mi nơi. ....................................................... …..11
3.4 Làm quen âm nhc qua các gi hot động khác ……………………… 13
3.5 Giáo dc âm nhc cho tr trên hoạt động chung ( tiết hc ) ………… ..16
3.6 Làm quen âm nhạc thông qua các trò chơi ....................................................... 19
3.7 Ứng dụng công nghệ thông tin.......................................................................... 21
3.8 Phối kết hợp với phụ huynh. ............................................................................ 22
4. Hiệu quả sáng kiến . ............................................................................................ 22
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. ...................................................................... 23
1.Kết luận . .............................................................................................................. 22
2. Kiến nghị:……………………………………………………………………... 24
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SÁNG KIẾN
NĂM HỌC 2019 2020
Tên sáng kiến:"Mt s bin pháp nâng cao chất lượng giáo dc âm nhc cho
tr 4-5 tui ti trưng mầm non Trung sơn"
- Họ và tên: Nguyễn Thị Cẩm Vân.
- Ngày, tháng, năm, sinh: 15-12-1984
- Dân tộc: Tày
- Năm vào nghành : 2004
- Đơn vị công tác: Trường MN Trung Sơn.
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng mầm non.
- Nhiệm vụ phân công: Giáo viên dạy lớp Mẫu 4-5 tuổi Đồng Cướm
I.MỞ ĐẦU
1. do chọn đề tài:
Như chúng ta đã biết, âm nhạc tác động vào con người ngay từ khi còn nằm
trong bụng mẹ, nằm trong nôi, khi được nghe tiếng ru à ơi của mẹ. Thông qua âm
nhạc trẻ sẽ linh hoạt, mạnh dạn, tự tin, thông minh hơn. Âm nhạc còn giúp trẻ phát
triển ngôn ngữ, phát triển tai nghe cảm xúc cho trẻ. Trong chương trình giáo
dục mầm non, bộ môn giáo dục âm nhạc là một bộ môn nghệ thuật hết sức gần gũi
với trẻ, là hoạt động được trẻ yêu thích, là nguồn hứng thú mạnh mẽ để trẻ cảm thụ
nghệ thuật còn phương tiện thiết thực cho các hoạt động giáo dục. thể
coi âm nhạc là một bộ phận không thể tách rời với công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.
Giáo viên thể mở nhạc không lời êm dịu làm nhạc nền trong khi đang diễn ra
các hoạt động khác cuả trẻ ( giờ ăn, chơi các góc chơi, chơi ngoài trời, giờ tạo
PHÒNG GD&ĐT YÊN SƠN
TRƢỜNG MN TRUNG SƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trung sơn , ngày 13 tháng 5 năm 2020
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
hình...). Ca hát nghe nhạc giúp trẻ duy trì tập trung, phấn khởi trong khi hoạt
động. Trẻ thích hát theo lời bài hát, hay đung đưa người theo tiếng nhạc giai
điệu êm dịu, vui tươi, nhộn nhịp. Ngoài ra, giáo viên Mầm non sử dụng âm nhạc đ
ổn định lớp, nhóm, vào bài, chuyển tiếp các phần trong giờ học hoặc chuyển từ
hoạt động này sang hoạt động khác để tạo sự hứng thú, thư giãn, gây sự chú ý cho
trẻ. Ý thức vai tcủa giáo dục âm nhạc cho nên hoạt động học “Giáo dục âm
nhạc” đã trở thành một hoạt động không thể thiếu được trong trường lớp Mầm non.
Cùng với sự quan tâm chđạo của các cấp, trong những năm qua, bản thân tôi đã
đang cố gắng đi sâu tìm những biện pháp thích hợp nhằm nâng cao chất lượng
dạy và học cho hoạt động làm quen giáo dục âm nhạc.
Sáng kiến kinh nghiệm được nghiên cứu nhằm khảo sát đưa ra những
đánh giá bộ về thực trạng việc tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ 3
tuổi nói riêng trẻ mầm non nói chung trường tôi hiện nay. Qua đó đưa ra các
biện pháp nhằm đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động, giúp trẻ linh hoạt, mạnh
dạn, thông minh qua việc sáng tạo các động tác minh họa kết hợp khi hát rèn
luyện cho trẻ, khi vận động theo nhạc sẽ thúc đấy sự vận động thể, sự nhanh
nhẹn khéo léo, bền bỉ dẻo dai qua các động tác, giúp định hướng sự phát triển
thể chất, ngôn ngữ, duy, nhận thức, khả năng giao tiếp tình cảm hội của
trẻ nhằm góp phần tạo nên một con người phát triển toàn diện theo mục tiêu của
giáo dục mm non.
Những biện pháp của sáng kiến kinh nghiệm đưa ra giúp cho hoạt động
giáo dục âm nhạc trở nên nhẹ nhàng, tự nhiên, hấp dẫn với trẻ đồng thời cũng đưa
ra một số hướng dẫn giáo viên cách động viên giúp đỡ trẻ, cách lựa chọn đề tài gần
gũi, phù hợp với mong muốn của trẻ, đặc biệt vận dụng tốt phương pháp dạy học
lấy trẻ làm trung tâm không áp đặt trẻ phải chấp nhận ý kiến của giáo viên một
cách thụ động giúp trẻ lĩnh hội kiến thức một cách toàn diện theo cách riêng
phù hợp với khả năng, năng lực của bản thân trẻ chính vì vy tôi chọn đề tài" Mt
s bin pp nâng cao chất lượng giáo dc âm nhc cho tr 4-5 tui ti trưng

Sáng kiến kinh nghiệm môn âm nhạc bậc mầm non

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ 4-5 tuổi tại trường mầm non được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, dành cho quý thầy cô cùng tham khảo.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

MỤC LỤC

I. MỞ ĐẦU. …................................................................................................3

1. Lý do chọn đề tài………………………………………………………………. 3

2. Mục đích nghiên cứu. ………………………...............................................4

3. Đối tượng nghiên cứu : ……......................................................................5

4. Kế hoạch nghiên cứu: …...........................................................................5

5. Phương pháp nghiên cứu: ........................................................................6

II. NỘI DUNG.. .............................................................................................6

1. Cơ sở lý luận của sáng kiến.  ..................................................................6

2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến .................................... 7

3. Các sáng kiến đã được sử dụng để giải quyết vấn đề ........................... 8

3.1Chuẩn bị đồ dùng và trang phục …………………………………………….. 8

3.2Hình thức gây hứng thú cho trẻ trong giờ giáo dục âm nhạc …………….. 10

3.3 Làm quen âm nhạc ở mọi lúc mọi nơi. …..................................................11

3.4 Làm quen âm nhạc qua các giờ hoạt động khác ………………………… 13

3.5 Giáo dục âm nhạc cho trẻ trên hoạt động chung (tiết học) …………… ..16

3.6 Làm quen âm nhạc thông qua các trò chơi ..............................................19

3.7 Ứng dụng công nghệ thông tin. ................................................................21

3.8 Phối kết hợp với phụ huynh. ....................................................................22

4. Hiệu quả sáng kiến ................................................................................... 22

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. .....................................................................23

1. Kết luận .................................................................................................... 22

2. Kiến nghị:……………………………………………………………………... 24

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

-----------------------

Mời các thầy cô tham khảo thêm nhiều Sáng kiến kinh nghiệm mầm non khác đã được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 6.288
Sắp xếp theo

    Sáng kiến kinh nghiệm mầm non

    Xem thêm