Sáng kiến kinh nghiệm lớp 2: Rèn kỹ năng đọc cho học sinh

           
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP …………….
TRƯỜNG TIỂU HỌC …………….
===***===
BÁO CÁO SÁNG KIẾN
“Rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 2”.
Tác giả: …………………………………..
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị: Trường tiểu học ……………….
Địa chỉ: Phường ………………………..
Tháng 10, Năm 2018
           
MỤC LỤC
Nội dung
Trang
I. Lời giới thiệu
2-5
II. n sáng kiến
5
III. c gi sáng kiến
5
IV. Chủ đầu tạo ra sáng kiến
5
V. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến
5
VI. Ngày sáng kiến được áp dụng
5
VII. Mô tả bản chất của sáng kiến
5 - 18
VIII. Những thông tin cần bảo mật
18
IX. c điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến
18
X. Đánh giá lợi ích thu được
18 - 20
XI. Danh sách người tham gia sáng kiến
20
XIII.Đánh giá của hội đồng khoa học nhà trường
20
X.Tài liệu
21
           
Phần mở đầu
1. Lời giới thiệu
Nền giáo dục Việt Nam đó trải qua nhiều m đổi mới và thu được nhiều thành quả
tốt đẹp. Tiếp tục phát huy những kết qu đó đạt được, từng bước thực hiện các mục tiêu
của xã hội. Năm học ........-........ toàn ngành giáo dục cùng đẩy mạnh phong trào thi đua:
Dạy tốt- học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đi lên con đường công nghiệp
hoá, hiện đại hoá đất nước.
Ngày nay, đất nước đang trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại h nên rất cần
những con người tri thức, khoa học kỹ thuật. Trước u cầu của sự phát triển kinh
tế hội đòi hỏi nền giáo dục phải thay đổi mục tiêu đào tạo, cải tiến lại nội dung
phương pháp dạy học. Đó việc làm rất bức xúc cần thiết hiện nay.
Chính vậy, chất ợng dạy và học trong nhà trường đang vấn đề được các nhà
giáo dục hết sức quan tâm. Đây một trong những việc làm quan trọng, góp phần đào
tạo nhân tài cho đất nước. thế, biết bao thầy cụ giáo ngày đêm miệt mài nghiên cứu
để có những sáng kiến mới, những kinh nghiệm hay, nhằm cải tiến phương pháp dạy học
cho phù hợp với nhận thức của học sinh.
Trong giáo dục phổ thông nói chung trường Tiểu học nói riêng, môn học Tiếng
Việt một môn quan trọng, chiếm vị trí ch yếu trong chương trình. Môn y đặc
trưng bản là: vừa môn học cung cấp cho học sinh một khối lượng kiến thức
bản nhằm đáp ng được những mục tiêu, nhiệm vụ của từng bài học, vừa công cụ để
học tập tất cả các môn học khác. Trẻ em muốn nắm được kỹ năng học tập, trước hết cần
nghiên cứu tiếng mẹ đẻ chìa khóa của nhận thức, của sự phát triển trí tu đúng đắn,
cần thiết cho tất cả các em khi bước vào cuộc sống. nước ta, môn Tiếng Việt vai trò
quan trọng, một môn học chính , trong đó không thể không kể đến môn Tập đọc.
Dạy môn Tập đọc trong các trường Tiểu học đang một vấn đề được c trường,
các nhà nghiên cứu toàn hội quan tâm. Biết đọc có thêm một công cụ mới để học
tập, để giao tiếp, để nắm bắt được mọi thông tin diễn ra hàng ngày trong hội. Thông
qua việc đọc các tác phẩm văn chương, con người không những được thức tỉnh về nhận
thức cũn rung động về tình cảm, nảy nở những ước tốt đẹp, được khơi dậy năng
lực hành động, sức mạnh cũng như được bồi dưỡng tâm hồn. Tập đọc một phân môn

Sáng kiến kinh nghiệm: Rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm: Rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 2 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn, giảng dạy tốt bộ môn Tiếng Việt lớp 2 giúp các em học sinh tiếp thu bài một cách nhanh chóng mà lại nhớ lâu. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 2: Rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 2 giúp các thầy cô hướng dẫn các em tự luyện, học tốt môn Tiếng Việt lớp 2. Đề tài này góp một phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Việt lớp 2 để tìm ra phương pháp dạy học tốt.

Đánh giá bài viết
5 7.535
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sáng kiến kinh nghiệm lớp 2 Xem thêm