Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giúp HS lớp một, quay phải, quay trái đúng hướng

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giúp HS lớp một, quay phải,
quay trái đúng hướng
I. DO CHỌN ĐỀ TÀI
Hoạt động giáo dục thể chất trong nhà trường vai trò hết sức quan trọng,
giúp học sinh phát triển một cách toàn diện về đức, trí, thể, mỹ….Bên cạnh đó,
còn giúp các em hiểu được một số kiến thức, kỹ năng bản để tập luyện, giữ
gìn sức khỏe, nâng cao năng lực, góp phần rèn luyện nếp sống nh mạnh, tác
phong nhanh nhẹn, thói quen tự giác tập luyện TDTT. Giáo dục thể chất một
hình thức giáo dục chuyên biệt cùng với các hoạt động giáo dục khác (đạo đức,
thẩm mỹ….) góp phần giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ.
Môn Thể dục cấp tiểu học nhiệm vụ trang bị cho học sinh một số tri thức, kỹ
năng đơn giản cần thiết nhằm rèn luyện thế bản; làm giàu vốn kỹ ng
vận động để c em học tập một cách hiệu quả nhất. Từ đó p phần bảo vệ,
tăng cường sức khỏe phát triển các tố chất thể lực cho học sinh. Ngoài ra,
còn góp phần giáo dục ý thức tổ chức, kỷ luật một số phẩm chất đạo đức
khác, tạo tiền đề cho quá trình hình thành nhân cách tốt cho học sinh. vậy,
môn thể dục nói chung nội dung đội hình đội ngũ nói riêng được đưa vào
chương trình giảng dạy chính thức tất cả các cấp học, ngành học.
Đội hình đội ngũ một nội dung quan trọng của chương trình thể dục lớp 1.
Rèn luyện đội hình đội ngũ trong quá trình dạy học góp phần nâng cao hiệu qu
giờ Thể dục. Đặc biệt “Động tác quay phải, quay trái” động tác được phân
bố xuyên suốt tất cả các khối lớp các cấp học, m nền tảng bản cho
những nội dung học khác. Học sinh lớp 1 đây giai đoạn đầu của lứa tuổi
cắp sách tới trường, các em còn bỡ ngỡ, bước đầu làm quen với trường mới,
bạn mới, thầy giáo mới. c em rất hiếu động, ít tập trung chú ý, định
hướng không gian chưa rõ. i tập quay phải, quay trái tưởng chừng rất quen
thuộc nhưng để các em xác định biết ch xoay người theo đúng hướng
khẩu lệnh thì không đơn giản, mất rất nhiều thời gian, ng sức của cả thầy
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
trò. Điều đó khiến tôi rất băn khoăn, trăn trở. vậy tôi đã suy nghĩ, nghiên
cứu m cho mình một hướng đi mới nhiều sáng tạo, đó m ra: “Các
giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả i tập quay phải, quay trái đối với học
sinh lớp 1”.
II. THỰC TRẠNG
1. Chương trình sách giáo khoa
Nội dung chương trình của bài tập quay phải, quay trái lớp 1 theo tài liệu
hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Thể dục tiểu cụ thể:
STT
Tên bài
Bài
Chủ đề, nội dung
Số
tiết
Mục tiêu
1
ĐHĐN
Trò chơi
4
Tập hợp hàng dọc,
dóng hàng, đứng,
nghiêm, đứng nghỉ;quay
phải, quaytrái. Trò
chơi: “Diệt các con vật
hại”
1
Biết cách tập hợp hàng
dọc, dóng thẳng hàng.- Biết
cách đứng nghiêm, đứng
nghỉ.–Nhận biết được
hướng để xoay người về
hướng bên phải hoặc n
trái (có thể còn
chậm).– Biết tham gia chơi
trò chơi.
2
ĐHĐN
Trò chơi
5
Tập hợp hàng dọc,
dóng hàng, đứng
nghiêm, đứng
nghỉ; quay phải, quay
trái. Trò chơi: Qua
đường lội”
1
Biết cách tập hợp hàng
dọc, dóng thẳng hàng.- Biết
cách đứng nghiêm, đứng
nghỉ. Nhận biết đúng
hướng để xoay người theo
(có thể còn chậm) Bước
đầu làm quen với trò chơi.
3
ĐHĐN
Trò chơi
6
Tập hợp hàng dọc,
dóng hàng, đứng
1
Biết cách tập hợp hàng
dọc, dóng thẳng hàng.- Biết
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
nghiêm, đứng nghỉ,quay
phải, quay trái.Dàn
hàng, dồn hàng.– Trò
chơi: “Qua đường lội”
cách đứng nghiêm,đứng
nghỉ. Nhận biết đúng
hướng để xoay người theo
hướng đó. Làm quen với
cách dồn hàng, dàn hàng.
– Biết cách chơi trò chơi.
4
ĐHĐN
Trò chơi
7
Tập hợp hàng dọc,
dóng hàng, đứng
nghiêm, đứng nghỉ,quay
phải, quay trái.Dàn
hàng, dồn hàng.– Trò
chơi: “Qua đường lội”
1
Biết cách tập hợp hàng
dọc, dóng thẳng hàng.- Biết
cách đứng nghiêm, đứng
nghỉ. Nhận biết đúng
hướng để xoay người theo
đúng hướng. Biết cách dàn,
dồn hàng.– Biết cách chơi trò
chơi.
5
ĐHĐN
Trò chơi
33
Tập hợp hàng dọc,
dóng hàng, đứng
nghiêm, đứng
nghỉ; quay phải, quay
trái. Chuyền cầu theo
nhóm 2 người.
Biết cách tập hợp hàng
dọc, dóng hàng, đứng
nghiêm, đứng nghỉ; quay
phải, đúng quay trái (nhận
biêt đúng hướng xoay
người theo). Biết ch
chuyền cầu theo nhóm 2
người
Như vậy theo phân phối chương trình, nội dung đội hình, đội ngũ quay phải,
quay trái lớp 1 gồm 5 bài tương ứng với 5 tiết học chính khóa 5 tiết học tăng
buổi. Đây một nội dung trọng tâm trong chương trình.
II. Một số thuận lợi khó khăn
2.1. Về phía học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 môn Thể Dục

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giúp HS lớp 1, quay phải, quay trái đúng hướng được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em vừa học vừa thực hành bằng trò chơi dành cho bộ môn Thể Dục 1 giúp các em học sinh tiếp thu bài một cách nhanh chóng. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp giúp HS lớp một, quay phải, quay trái đúng hướng. Muốn các em học tốt và làm tốt thì người giáo viên phải có những biện pháp cụ thể là vừa dạy học kèm theo là thực hành tổ chức trò chơi. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 1.011
Sắp xếp theo
    Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 Xem thêm