Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập Tiếng Việt 1 trang 90, 91, 92, 93 Bài 3: Câu hỏi của sói

Giải bài tập Tiếng Việt 1 trang 90, 91, 92, 93 Bài 3: Câu hỏi của sói gồm có phần phần yêu cầu, phần đáp án chuẩn và phần giải thích, hướng dẫn chi tiết cho từng câu hỏi có trong cuốn Vở bài tập Tiếng Việt 1 (Tập 2) sách Kết nối tri thức.

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

CHỦ ĐIỂM 5: BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG

Bài 3: Câu hỏi của sói

Câu 1 trang 90  Tiếng Việt 1 tập 2 Kết nối tri thức

Quan sát các con vật trong tranh:

a. Các con vật trong tranh đang làm gì?

b. Em thấy các con vật này như thế nào?

Giải bài tập Tiếng Việt 1 trang 90, 91, 92, 93 Bài 3: Câu hỏi của sói

Hướng dẫn trả lời:

a. Các con vật trong tranh đang cùng nhau vui vẻ nhảy múa thành hình vòng tròn.

b. Em thấy các con vật trong tranh đều rất đáng yêu và dễ thương, hiền lành.

Câu 2 trang 90 Tiếng Việt 1 tập 2 Kết nối tri thức

Đọc:

Câu hỏi của sói

Một chú sóc đang chuyền trên cành cây bỗng trượt chân, rơi trúng đầu lão sói đang ngái ngủ. Sói chồm dậy, túm lấy sóc. Sóc van nài:

- Xin ngài hãy thả tôi ra!

Sói nói:

- Được, ta sẽ thả, nhưng ngươi hãy nói cho ta biết: Vì sao bọn sóc các ngươi cứ nhảy nhót vui đùa suốt ngày, còn ta lúc nào cũng thấy buồn bực?

Giải bài tập Tiếng Việt 1 trang 90, 91, 92, 93 Bài 3: Câu hỏi của sói

Sóc bảo:

- Thả tôi ra, rồi tôi sẽ nói.

Sói thả sóc ra. Sóc nhảy tót lên cây cao, rồi đáp vọng xuống:

- Mỗi khi nhìn thấy anh, chúng tôi đều bỏ chạy vì anh hay gây gổ. Anh hay buồn bực vì anh không có bạn bè. Còn chúng tôi lúc nào cũng vui vì chúng tôi có nhiều bạn tốt.

(Theo Truyện cổ Grim)

  • Từ ngữ: ngái ngủ, van nài, nhảy tót, gây gổ

Câu 3 trang 91 Tiếng Việt 1 tập 2 Kết nối tri thức

Trả lời câu hỏi:

a. Chuyện gì xảy ra khi sóc đang chuyền trên cành cây?

b. Sói hỏi sóc điều gì?

c. Vì sao sói lúc nào cũng cảm thấy buồn bực?

Giải bài tập Tiếng Việt 1 trang 90, 91, 92, 93 Bài 3: Câu hỏi của sói

Hướng dẫn trả lời:

a. Khi đang chuyền trên cành cây, sóc trượt chân rơi trúng đầu lão sói.

b. Sói hỏi sóc: Vì sao nhà sóc cứ nhảy nhót vui đùa suốt ngày, còn sói thì lúc nào cũng thấy buồn bực.

c. Lúc nào sói cũng cảm thấy buồn bực vì sói không có bạn bè.

Câu 4 trang 92 Tiếng Việt 1 tập 2 Kết nối tri thức

Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi c ở mục 3.

Sói lúc nào cũng cảm thấy buồn bực vì (…)

Hướng dẫn trả lời:

Giải bài tập Tiếng Việt 1 trang 90, 91, 92, 93 Bài 3: Câu hỏi của sói

Câu 5 trang 92 Tiếng Việt 1 tập 2 Kết nối tri thức

Chọn từ ngữ để hoàn thiện câu và viết câu vào vở:

nhảy nhót

gây gổ

hát

tốt bụng

chăm chỉ

Hướng dẫn trả lời:

Giải bài tập Tiếng Việt 1 trang 90, 91, 92, 93 Bài 3: Câu hỏi của sói

Câu 6 trang 92 Tiếng Việt 1 tập 2 Kết nối tri thức

Quan sát tranh và dùng từ ngữ trong khung để nói theo tranh:

gây gổ

bạn bè

chơi

Giải bài tập Tiếng Việt 1 trang 90, 91, 92, 93 Bài 3: Câu hỏi của sói

Hướng dẫn trả lời:

Các bạn nhỏ đang chơi trò xếp thành vòng tròn bạn bè.

Câu 7 trang 92 Tiếng Việt 1 tập 2 Kết nối tri thức

Nghe viết:

Sói luôn cảm thấy buồn bực vì sói không có bạn bè. Còn sóc lúc nào cũng vui vẻ vì sóc có nhiều bạn tốt.

Hướng dẫn trả lời:

Giải bài tập Tiếng Việt 1 trang 90, 91, 92, 93 Bài 3: Câu hỏi của sói

Câu 8 trang 93 Tiếng Việt 1 tập 2 Kết nối tri thức

Chọn dấu thanh phù hợp thay cho chiếc lá:

Dấu hỏi hay dấu ngã?

sợ hai

xấu

gây

buồn ba

bay nhay

co cây

Hướng dẫn trả lời:

sợ hãi

xấu hổ

gây gổ

buồn

bay nhảy

cỏ cây

Câu 9 trang 93 Tiếng Việt 1 tập 2 Kết nối tri thức

Giải ô chữ Đi tìm nhân vật

a. Giải câu đố ở bên dưới, tìm ô chữ hàng ngang. Đọc tên nhân vật ở hàng dọc màu hồng.

b. Nói về nhân vật đó.

Giải bài tập Tiếng Việt 1 trang 90, 91, 92, 93 Bài 3: Câu hỏi của sói

(1) Sớm sớm lích rích,
Rất thích bắt sâu
Sâu trốn ở đâu,
Cũng tìm ra được.

(Là con gì?)

(2) Ngày ngày ngồi đợi
Mái hiên ngoài hè
Mỗi khi chủ về
Vẫy đuôi mừng rỡ.

(Là con gì?)

(3) Trông xa tưởng là mèo
Lại gần hóa ra chim
Ban ngày ngủ lim dim
Đêm đêm đi lùng chuột.

(Là con gì?)

Hướng dẫn trả lời:

a. Trả lời câu đố:

(1) Sớm sớm lích rích,
Rất thích bắt sâu
Sâu trốn ở đâu,
Cũng tìm ra được.

(CHIM SÂU)

(2) Ngày ngày ngồi đợi
Mái hiên ngoài hè
Mỗi khi chủ về
Vẫy đuôi mừng rỡ.

(CHÓ)

(3) Trông xa tưởng là mèo
Lại gần hóa ra chim
Ban ngày ngủ lim dim
Đêm đêm đi lùng chuột.

(CÚ MÈO)

Điền vào bảng như sau:

Giải bài tập Tiếng Việt 1 trang 90, 91, 92, 93 Bài 3: Câu hỏi của sói

b. Sóc là nhân vật trong truyện Câu hỏi của sói. Sóc lúc nào cũng vui vẻ vì có nhiều bạn tốt.

Luyện tập thêm

Câu 1: Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu:

a) yêu quý/ nên được/ Hoa/ mọi người/ lại tốt bụng/ vừa hiền lành

b) dạy/ chúng em/ giúp đỡ/ Cô giáo/ phải biết/ bạn bè

c) em lại/ được học/ Mỗi ngày đến trường/ nhiều điều hay

Hướng dẫn trả lời:

Học sinh sắp xếp các từ ngữ như sau:

a) Hoa vừa hiền lành lại tốt bụng nên được mọi người yêu quý.

b) Cô giáo dạy chúng em phải biết giúp đỡ bạn bè.

c) Mỗi ngày đến trường em lại được học nhiều điều hay.

Câu 2: Điền vào chỗ trống:

a) ich hoặc inh (cùng dấu thanh thích hợp)

Mẹ mua một cuốn l... mới về treo ở phòng khách.

b) ươu hoặc iêu (cùng dấu thanh thích hợp)

Thư là một bạn nhỏ k... căng nên không được bạn bè quý mến.

Hướng dẫn trả lời:

Điền vào chỗ trống như sau:

a) Mẹ mua một cuốn lịch mới về treo ở phòng khách.

b) Thư là một bạn nhỏ kiêu căng nên không được bạn bè quý mến.

Câu 3: Đánh dấu x vào ☐ trước câu viết đúng:

a)

☐ Sau cơn mưa thì sẽ suất hiện cầu vồng.

☐ Xau cơn mưa thì sẽ xuất hiện cầu vồng.

☐ Sau cơn mưa thì sẽ xuất hiện cầu vồng.

☐ Sau cơn mưa thì sẽ xuất hiện cầu vòng.

b)

☐ Những tia nắng đàu tiên đã xuất hiện trên mái nhà.

☐ Nhửng tia nắng đầu tiên đã xuất hiện trên mái nhà.

☐ Những tia nắng đầu tiên đã suất hiện trên mái nhà.

☐ Những tia nắng đầu tiên đã xuất hiện trên mái nhà.

Hướng dẫn trả lời:

Điền dấu x như sau:

a)

☐ Sau cơn mưa thì sẽ suất hiện cầu vồng.

☐ Xau cơn mưa thì sẽ xuất hiện cầu vồng.

☒ Sau cơn mưa thì sẽ xuất hiện cầu vồng.

☐ Sau cơn mưa thì sẽ xuất hiện cầu vòng.

b)

☐ Những tia nắng đàu tiên đã xuất hiện trên mái nhà.

☐ Nhửng tia nắng đầu tiên đã xuất hiện trên mái nhà.

☐ Những tia nắng đầu tiên đã suất hiện trên mái nhà.

☒ Những tia nắng đầu tiên đã xuất hiện trên mái nhà.

-------------------------------------------------

>> Tiếp theo: Giải bài tập Tiếng Việt 1 trang 94, 95, 96, 97 Bài 4: Chú bé chăn cừu

Ngoài bài Giải bài tập Tiếng Việt 1 trang 90, 91, 92, 93 Bài 3: Câu hỏi của sói trên đây, chúng tôi còn biên soạn và sưu tầm thêm nhiều Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 1 sách Kết nối, đề thi giữa kì 1 lớp 1, đề thi học kì 1 lớp 1đề thi học kì 2 lớp 1 tất cả các môn. Mời quý thầy cô, phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, cùng các tài liệu học tập hay lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm dành riêng cho lớp 1:

Rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp tài liệu của các thầy cô và các bạn.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
15
Sắp xếp theo

    Giải Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

    Xem thêm