Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài 3: Bạn của gió trang 12 Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức Tập 2

Giải bài tập Tiếng Việt 1 trang 12, 13 Bài 3: Bạn của gió gồm có phần phần yêu cầu, phần đáp án chuẩn và phần giải thích, hướng dẫn chi tiết cho từng câu hỏi có trong cuốn Vở bài tập Tiếng Việt 1 (Tập 2) sách Kết nối tri thức.

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Câu 1 trang 12 SGK Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức Tập 2

Quan sát tranh:

Giải bài tập Tiếng Việt 1 trang 12, 13 Bài 3: Bạn của gió

a. Tranh vẽ những vật gì?

b. Nhờ đâu mà những vật đó có thể chuyển động?

Hướng dẫn trả lời:

a. Tranh vẽ chong chóng, con diều, thuyền buồm.

b. Nhờ có gió mà những vật đó có thể chuyển động.

Câu 2 trang 12 SGK Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức Tập 2

Đọc

Bạn của gió

Ai là bạn gió?
Mà gió đi tìm
Bay theo cánh chim
Lùa trong tán lá…

Gió nhớ bạn quá
Nên gõ cửa hoài
Đẩy sóng dâng cao
Thổi căng buồm lớn.

Giải bài tập Tiếng Việt 1 trang 12, 13 Bài 3: Bạn của gió

Khi gió đi vắng
Lá buồn lặng im
Vắng cả cánh chim
Chẳng ai gõ cửa.

Sóng ngủ trong nước
Buồm chẳng ra khơi
Ai gọi: Gió ơi
Trong vòm lá biếc.

(Ngân Hà)

Giải bài tập Tiếng Việt 1 trang 12, 13 Bài 3: Bạn của gió

  • Từ ngữ: lùa, hoài, vòm lá, biếc

Câu 3 trang 13 SGK Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức Tập 2

Tìm trong hai khổ thơ cuối những tiếng cùng vần nhau

Giải bài tập Tiếng Việt 1 trang 12, 13 Bài 3: Bạn của gió

Hướng dẫn trả lời:

Giải bài tập Tiếng Việt 1 trang 12, 13 Bài 3: Bạn của gió

Giải bài tập Tiếng Việt 1 trang 12, 13 Bài 3: Bạn của gió

Giải bài tập Tiếng Việt 1 trang 12, 13 Bài 3: Bạn của gió

Giải bài tập Tiếng Việt 1 trang 12, 13 Bài 3: Bạn của gió

Câu 4 trang 13 SGK Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức Tập 2

Trả lời câu hỏi

a. Ở khổ thứ nhất, gió đã làm gì để tìm bạn?

b. Gió làm gì khi nhớ bạn?

c. Điều gì xảy ra khi gió đi vắng?

Hướng dẫn trả lời:

a. Ở khổ thứ nhất, để tìm bạn thì gió đã bay theo cánh chim, lùa trong tán lá.

b. Khi nhớ bạn, gió đã gõ cửa, đẩy sóng dâng cao, thổi căng buồm lớn.

c. Khi gió đi vắng thì lá buồm lặng im, cánh chim không thấy và chẳng có ai gõ cửa.

Câu 5 trang 13 SGK Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức Tập 2

Học thuộc lòng một khổ thơ mà em thích.

→ HS tự chọn 1 khổ thơ yêu thích và học thuộc.

Câu 6 trang 13 SGK Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức Tập 2

Trò chơi: Tìm bạn cho gió

Giải bài tập Tiếng Việt 1 trang 12, 13 Bài 3: Bạn của gió

→ HS chơi theo sự hướng dẫn của giáo viên ở trên lớp.

Bài tập cuối tuần lớp 1 Kết nối tri thức - Tuần 19

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức Tuần 19

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Kết nối tri thức Tuần 19

-------------------------------------------------

>> Tiếp theo: Giải bài tập Tiếng Việt 1 trang 14, 15, 16, 17 Bài 4: Giải thưởng tình bạn

Ngoài bài Giải bài tập Tiếng Việt 1 trang 12, 13 Bài 3: Bạn của gió trên đây, các em học sinh có thể tham khảo thêm các bài hướng dẫn giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức giải sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức cùng các Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án chi tiết bám sát chương trình học. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
10
Sắp xếp theo

    Giải Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

    Xem thêm