Sáng kiến kinh nghiệm - Quy đồng mẫu số các phân số

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 5: Quy đồng mẫu số các phân số

Sáng kiến kinh nghiệm - Quy đồng mẫu số các phân số là tài liệu tham khảo hữu ích với các quý thấy cô. Tài liệu này đưa ra một số kinh nghiệm dạy bài quy đồng mẫu số các phân số trong môn toán lớp 5, hi vọng giúp các thầy cô có thêm kinh nghiệm để hoàn thành tốt bài giảng của mình.

Sáng kiến kinh nghiệm: “Quy đồng mẫu số các phân số”

GỢI MỞ

I/ ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong chương trình phân số của môn toán lớp 5, học sinh được học bài “Quy đồng mẫu số các phân số”. Bài học này giúp cho việc so sánh, cộng trừ phân số dễ dàng hơn.

Khi luyện tập, nếu áp dụng theo quy tắc trong sách giáo khoa thì học sinh sẽ lúng túng khi phải quy đồng nhiều phân số mà kết quả của chúng là những phân số có tử số và mẫu số là những số lớn.

Ví dụ:

Tiết 17: Bài luyện tập ở sách giáo khoa có bài tập sau:

Quy đồng mẫu số các phân số sau:

7,6781512

Hay bài: Quy đồng các phân số sau đây sao cho mẫu số chung của nó bé nhất

7,251536

Ở trung học cơ sở, học sinh sẽ được học cách quy đồng mẫu số với mẫu số chung bé nhất, nhưng ở bậc tiểu học lại không đề cập đến cách quy đồng này.

Vậy làm cách nào để giúp học sinh có thể tìm được mẫu số chung bé nhất khi quy đồng mẫu số các phân số đó?

II/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Theo sách giáo khoa hiện nay, có hai trường hợp để quy đồng mẫu số.

1/Trường hợp tổng quát:

Quy tắc:

Muốn quy đồng mẫu số hai phân số , ta có thể làm như sau:

- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.

- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất .

VD: Quy đồng mẫu số hai phân số sau:

73


108

Ta có:

7=7 x 8=561010 x 880
3=3 x 10=3088 x 1080

2/Trường hợp riêng

Trong một số trường hợp có thể quy đồng bằng cách đơn giản hơn: Đó là khi mẫu số của phân số này chia hết cho mẫu số của phân số kia.

Đánh giá bài viết
11 16.119
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sáng kiến kinh nghiệm lớp 5 Xem thêm