Hướng dẫn giải một số dạng bài tập tính theo phương trình hóa học cho học sinh lớp 8

VnDoc. com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- 1 -
Mục lục
Mục lục .............................................................................................................................. 1
I. Sơ lược lý lịch tác giả ..................................................................................................... 2
II. - Sơ lược đặc điểm tình hình ......................................................................................... 2
- Tên sáng kiến ................................................................................................................... 2
- Lĩnh vực ........................................................................................................................... 2
III. Mục đích yêu cầu của sáng kiến .................................................................................. 2
1. Thực trạng ban đầu trước khi áp dụng sáng kiến .................................................... 2
2. Sự cần thiết phải áp dụng sáng kiến ........................................................................ 3
a. Lí do chọn đề tài .................................................................................................. 2
b. Điểm mới trong nghiên cứu ................................................................................. 3
3. Nội dung sáng kiến .................................................................................................. 3
a. Tiến trình thực hiện .............................................................................................. 3
b. Thời gian thực hiện .............................................................................................. 3
c. Biện pháp tổ chức ................................................................................................ 3
IV. Hiệu quả đạt được ........................................................................................................ 12
1. Đối với học sinh ....................................................................................................... 12
2. Đối với giáo viên ..................................................................................................... 12
3. Đối với tổ chuyên môn ............................................................................................ 12
4. Đối với trường ......................................................................................................... 12
V. Mức độ ảnh hưởng ........................................................................................................ 13
1. Khả năng triển khai .................................................................................................. 13
2. Bài học kinh nghiệm ................................................................................................ 13
VI. Kết luận ....................................................................................................................... 14
VnDoc. com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- 2 -
PHÒNG GD VÀ ĐT CHỢ MỚI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN CAO CẢNH Độc lập – Tự do Hạnh phúc
Long Điền B, ngày 24 tháng 12 năm 2018
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện sáng kiến
I. Sơ lược lý lịch tác giả:
- Họ và tên: Nguyễn Thanh Phong. Giới tính: Nam.
- Ngày tháng năm sinh: 24/06/1978.
- Nơi thường trú: Ấp Thị 2, TT Chợ Mới huyện Chợ Mới – An Giang.
- Đơn vị công tác: Trường THCS Nguyễn Cao Cảnh.
- Chức vụ hiện nay: Giáo viên.
- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Hóa.
- Lĩnh vực công tác: Dạy lớp môn Hóa.
II. Sơ lược đặc điểm tình hình đơn vị:
- Trường THCS Nguyễn Cao Cảnh 14 lớp học, toàn trường có 32 giáo viên, chia làm 5
tổ chuyên môn. Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình trong công tác, có trình độ chuyên môn
cao và ứng dụng tốt công nghệ thông tin. Ban Giám Hiệu rất quan tâm đến công tác giảng
dạy để nâng cao chất lượng bộ môn. Công Đoàn quan tâm động viên, hỗ trợ giáo viên
trong giảng dạy, hỗ trợ các phong trào.
- Chính quyền địa phương nhiệt tình quan tâm đến công tác giáo dục của nhà trường.
- thành viên thuộc tổ Toán Tin Hóa, là tổ ghép, toàn trường 01 giáo viên dạy
Hóa khối 8, 9 nên gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
- Một bộ phận phụ huynh do bận đi làm ăn xa, ít quan tâm đến việc học tập của các em.
- Phòng bộ môn Hóa học đã bàn giao, chưa sử dụng được do chưa có hệ thống nước.
Tên sáng kiến: Hướng dẫn giải một số dạng bài tập tính theo phương trình hóa học cho
học sinh lớp 8.
Lĩnh vực: Hóa học.
III. Mục đích yêu cầu của đề tài, sáng kiến:
1. Thực trạng ban đầu trước khi áp dụng sáng kiến:
- Học sinh lớp 8 lớp học mới bắt đầu tiếp cận với bài tập tính theo phương trình hóa
học (PTHH). Khi gặp dạng bài tập y các em thường blúng túng, khó hiểu, nhất m
cách giải.
- Các em chưa khắc u các bước giải bài tập tính theo phương trình hóa học, chưa nắm
chắc các công thức chuyển đổi (số mol, khối lượng chất…) hoặc công thức tính nồng độ
mol, nồng độ phần trăm của dung dịch.
- năng lập PTHH còn yếu: viết sai công thức hóa học của các chất phản ứng chất
mới sinh ra, chọn hệ số cân bằng sai, thay đổi chỉ số nguyên tử trong công thức hóa học.
- Ý thức học tập ở lứa tuổi học sinh lớp 8 chưa cao.
2. Sự cần thiết phải áp dụng sáng kiến:
a. Lý do chọn đề tài:
VnDoc. com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- 3 -
- Giáo viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế cuộc cách mạng công nghệ 4.0, việc nâng
cao chất lượng, hiệu quả giáo dục điều cần thiết, tích cực đổi mới phương pháp giảng
dạy, đổi mới phương pháp giải bài tập, hướng dẫn giải bài tập hiệu quả cao, tiết kiệm thời
gian, dễ nhớ .
- Các dạng bài tập hóa học rất phong phú đa dạng, thế phải chọn lọc tìm phương
pháp giải hiệu quả. Trong quá trình giảng dạy tôi thy phương trình hóa học yếu tố tiên
quyết để giải bài toán tính theo phương trình hóa học, chỉ có thể học tốt khi học sinh
năng lập phương trình hóa học thành thạo. Đặc biệt nhất rèn luyện cho học sinh nắm
vững năng chọn hệ số thật thành thạo. Do đó tôi chọn đề tài sáng kiến “Hướng dẫn giải
một số dạng bài tập tính theo phương trình hóa học cho học sinh lớp 8”. Tiến hành áp dụng
sáng kiến này vào đơn vị trường THCS Nguyễn Cao Cảnh.
b. Điểm mới trong nghiên cứu:
Thực hiện dạy học phân hóa đối tượng học sinh khá giỏi, trung bình, yếu kém.
Phát triển năng lực học sinh khá giỏi qua các dạng bài tập tính theo phương trình
hóa học.
3. Nội dung sáng kiến:
3.1. Tiến trình thực hiện:
- Chọn lọc một số dạng bài tập tính theo phương trình hóa học từ dễ đến khó.
- Gíup học sinh phân tích, lập đồ mối quan hệ giữa các đại lượng, tìm hiểu đề bài,
đưa ra phương pháp giải.
- Cho thêm bài tập tương tự để học sinh luyện tập, hình thành kĩ năng giải bài tập.
- Thực hiện kiểm tra khả năng tiếp thu của học sinh, rút kinh nghiệm về phương pháp.
3.2. Thời gian thực hiện:
- Bắt đầu học bài phương trình hóa học ở năm học 2015-2016 đến năm học 2017-2018.
- Học kì 1 năm học 2018-2019.
3.3. Biện pháp tổ chức:
3.3.1. Yêu cầu cần thiết để giải bài tập tính theo phương trình hóa học
Để đạt kết quả tốt, giáo viên và học sinh cần thực hiện tốt các yêu cầu sau:
a)Đối với học sinh
- Ghi nhớ và sử dụng thành thạo các công thức tính dưới đây và thể tích 1 mol khí
ở đktc.
(1) Khối lượng chất m = n . M
(2) Số mol:
dd
; ; .
22,4
dktc
M
V
m
n n n C V
M
(3) Thể tích chất khí ở đktc: V
đktc
= n . 22,4 lít
Trong đó: + m là khối lượng chất (đơn vị tính gam).
+ n là số mol (đơn vị tính mol).
+ M là khối lượng mol chất (đơn vị tính gam).
+ V là thể tích chất khí ở đktc (đơn vị tính lít).
(4) Nồng độ phần trăm của dung dịch
%.100.%
dd
ct
m
m
C
Trong đó: + C% là nồng độ phần trăm (đơn vị tính %)
+ m
ct
là khối lượng chất tan (đơn vị tính gam).

SKKN: Hướng dẫn giải bài tập tính theo phương trình hóa học lớp 8

Học sinh lớp 8 là lớp học mới bắt đầu tiếp cận với bài tập tính theo phương trình hóa học. Khi gặp dạng bài tập này các em thường bị lúng túng, khó hiểu, nhất là tìm cách giải. Sáng kiến kinh nghiệm: Hướng dẫn giải một số dạng bài tập tính theo phương trình hóa học cho học sinh lớp 8 sẽ là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô có thêm phương pháp dạy học hiệu quả. Chúc quý thầy cô dạy tốt!

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu sáng kiến kinh nghiệm lớp 8: Hướng dẫn giải một số dạng bài tập tính theo phương trình hóa học cho học sinh lớp 8, mời các bạn tham khảo thêm các sáng kiến kinh nghiệm THCS khác.

Đánh giá bài viết
1 213
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sáng kiến kinh nghiệm lớp 8 Xem thêm