SKKN: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 rèn kĩ năng phát âm chuẩn các từ ngữ và dấu thanh khó khi học môn Tiếng Việt

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
SKKN: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 rèn năng phát âm chuẩn các từ ngữ
dấu thanh khó khi học môn Tiếng Việt
I. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. do chọn đề tài:
Như chúng ta đã biết, năng phát âm chuẩn một trong những ng đặc biệt
quan trọng trong 4 năng nghe đọc nói viết trong môn Tiếng việt tiểu học. Nhất các
em học sinh lớp Một, lớp đầu cấp đặt nền móng cho khối kiến thức về sau. ngay từ đầu
năm học, việc học môn Tiếng việt theo chương trình giáo dục tổng thể năm 2018 đã thể
hiện rất tầm quan trọng của môn học này bởi chiếm 420 tiết / năm học. môn học
số tiết nhiều nhất trong 9 môn học chính lớp Một. Điều này đã chứng tỏ giáo dục
đang thay đổi chương trình môn Tiếng Việt đang được chú trọng.
Nhưng một nỗi vất vả cho mỗi thầy dạy lớp 1 đối ợng học sinh vừa mới đến
trường còn quá non yếu về mọi mặt, từ ý thức học tập đến những năng học bài đều bắt
đầu từ con số 0. Ngay buổi đầu vào học, giáo đã phải dỗ dành, chăm chút như con cái
trong nhà để từng bước đưa các em vào nền nếp học tập theo một lộ trình kế hoạch
dạy học đã đề ra. Đặc biệt hơn những em chưa qua mẫu giáo thì việc tham gia học tập
những buôi đầu càng gây nhiều khó khăn cho giáo viên hơn nữa. Đây cũng mộ trong
những nguyên nhân gây nhiều trở ngại trong việc dạy học Tiếng Việt của giáo viên.
Ngoài ra còn nhiều nguyên nhân khác như ảnh hưởng của tiếng địa phương, tiếng mẹ
đẻ,… các em những phát âm chua chuẩn dẫn đến gặp khó khăn khi học Tiếng Việt
cụ thể phát âm chuẩn Tiếng Việt.
một giáo viên đã nhiều năm kinh nghiệm trong công tác dạy dạy học lớp 1,
một lớp học khó khăn vất vả nhất cấp học tiểu học, i luôn chú trọng đến việc rèn luyện
các năng học Tiếng Việt cho các em bởi đây tiền đề cho c em học tập các môn
khác. n cạnh đó sách Tiếng Việt Kết nối tri thức với cuộc sống năm học này (2020
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
2021) đã thay đổi hoàn toàn hình thức cũng như nội dung dạy học. Tức mỗi bài học,
học sinh phải thực hiện được 5 nội dung gồm: Nhận biết, đọc, viết, đọc nói. Thời
lượng thực hiện trong 2 tiết. Điều này cho thấy khâu đọc rất được c trọng trong mỗi i
học.
Nhận thức được vấn đề trên, qua thời gian dạy một số tuần i đã nắm được c
yếu t bản của dạy học môn Tiếng Việt tìm ra được một số biện pháp nhằm giúp
em rèn năng phát âm chuẩn các từ ngữ dấu thanh khó khi học môn học này. Vì vậy,
tôi chọn đề tài: "Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 rèn ng phát âm chuẩn các
từ ngữ dấu thanh khó khi học môn Tiếng Việt".
II. NỘI DUNG.
1. NỘI DUNG GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP:
1.1 Giải pháp thứ nhất: Rèn cho học sinh phát âm theo mẫu.
Giáo viên cần luyện năng phát âm chuẩn cho học sinh ngay từ chữ cái đầu tiên.
Muốn học sinh phát âm chuẩn trước hết giáo viên phải phát âm chuẩn, phải biết cách lắng
nghe quan sát cách phát âm của từng học sinh để nhanh chóng nhận ra lỗi phát âm của
các em do đâu. Từ đó giáo viên lập kế hoạch hướng dẫn cho các em phát âm theo mẫu.
Giáo viên phải tạo điều kiện cho học sinh tự quan sát lắng nghe lời đọc của bạn. Cho
học sinh tự nêu lỗi phát âm của mình. Sau đó giáo viên hướng dẫn cách phát âm của chữ
em phát âm chưa đúng nghe đọc mẫu. Từ đó các em phát âm lại theo âm chuẩn thật
chính xác.
dụ: Khi dạy bài M m N n (sách Tiếng Việt 1 tập 1 B sách kết nối tri thức với
cuộc sống, trang 44)
Sau khi giáo viên học sinh cùng thực hiện đọc xong phần âm, ghép âm để đọc
từ hoạt động 2: Đọc. Đến phần quan t tranh để đọc từ ngữ, giáo viên lần ợt đưa
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: mè, me, đỏ, ca nô. Sau khi đưa tranh minh hoạ
nêu yêu cầu nói nhân vật trong tranh cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn me. Thì lúc này
giáo viên cần đọc mẫu nhiều lần, đọc chậm, phát âm từ ng me (lờ-a-la-sắc-lá. Mờ-
e-me), uốn lưỡi cong để học sinh bắt chước rồi đọc theo những từ ngữ y thường
không chỉ học sinh đọc sai mới đọc một s em do ảnh hưởng của phương ngữ, tiếng
mẹ đẻ nên phát âm nhầm lẫn l với n hoặc ngược lại.
Hoặc khi dạy bài G g Gi gi (sách Tiếng Việt 1 tập 1 Bộ sách kết nối tri thức với
cuộc sống, trang 46)
Sau khi giáo viên học sinh cùng thực hiện đọc xong phần âm, ghép âm để đọc
từ hoạt động 2: Đọc. Đến phần quan t tranh để đọc từ ngữ, giáo viên lần ợt đưa
tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: gô, đồ gỗ giá đỗ cụ già. Sau khi đưa tranh minh ho
nêu u cầu nói nhân vật trong tranh cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn đồ gỗ. Thì tương tự
như ví dục đã nêu trên giáo viên cần đọc mẫu nhiều lần, đọc chậm, phát âm từ ngữ
dấu ngã (g-ô-gô ngã-gỗ), uốn giọng đọc dấu để học sinh bắt chước rồi đọc theo những
từ ngữ này thường không chỉ học sinh đọc sai mới đọc một số em do ảnh hưởng của
phương ngữ, tiếng mẹ đẻ nên phát âm nhầm lẫn dấu hỏi với dấu ngã hoặc ngược lại.
1.2. Giải pháp thứ hai: Phân tích giữa âm chữ ghi âm:
Giáo viên hướng dẫn cách phát âm của từng chữ dụ: âm "v" với phụ âm v giáo
viên cần tả vị trí của lưỡi; răng trên ngậm hờ môi dưới, hơi ra bị sát nhẹ rồi giáo viên
phát âm mẫu, học sinh luyện đọc theo.
Tương tự khi dạy bài bài T t Tr tr (sách Tiếng Việt 1 tập 1 Bộ sách kết nối tri
thức với cuộc sống, trang 56) với âm tr đầu ỡi chạm vào vòm cứng bật ra không
tiếng thanh. Khi giáo viên phát âm mẫu từ trê hay tre ngà đều phải thực hiện như trên
để chuẩn âm giúp học sinh lắng nghe làm theo chuẩn.

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 rèn kĩ năng phát âm chuẩn các từ ngữ và dấu thanh khó khi học môn Tiếng Việt hệ thống những kinh nghiệm của bản thân đối với công việc mình đảm nhiệm để mang lại hiệu quả thiết thực khi dạy các em về cách phát âm chuẩn nhất. Mời các bạn tham khảo chi tiết.

Ngoài SKKN: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 rèn kĩ năng phát âm chuẩn các từ ngữ và dấu thanh khó khi học môn Tiếng Việt trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Toán lớp 1 hơn.

Đánh giá bài viết
1 4.191
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 Xem thêm