Sáng kiến kinh nghiệm: Tổ chức một số trò chơi trong dạy học Toán lớp 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Kinh nghiệm tổ chức một số trò chơi trong dạy học Toán lớp 1
1. Trò chơi: “Nhiều hơn, ít hơn”
* Mục đích:
Học sinh biết so sánh số lượng của các nhóm đồ vật;
Biết sử dụng từ “nhiều hơn”, “ít hơn” trong khi chơi;
Rèn tính nhanh nhẹn, chín c trong khi làm bài tập.
* Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị sẵn các tấm bìa, mỗi tấm bìa vẽ sẵn một số
hình, số lượng hình mỗi tấm bìa khác nhau.
* Hình thức tổ chức: Giáo viên chia lớp thành 3 nhóm.
* Cách tiến hành: Giáo viên đưa hai nhóm đối tượng số lượng khác nhau,
các nhóm nhìn nhanh nêu nhanh nhóm đồ vật o s lượng nhiều hơn,
nhóm đồ vật o số lượng ít n.
dụ: Giáo viên đưa tấm bìa vẽ: một bên 4 bông hoa, một bên 2 cái
(cách vẽ ơng ứng 1 1. Minh họa bằng hình vẽ ới đây), Học sinh nhìn
nhanh, nêu nhanh xem hoa nhiều hơn hay nhiều hơn hoa,
* Tổng kết cuộc chơi: Nhóm nào số người nêu nhanh đúng nhiều thì
nhóm đó thắng cuộc.
Nhóm thắng cuộc được cả lớp thưởng cho một tràng pháo tay hoan hô.
II- Các số đến 10: phần này, tôi chia thành hai giai đoạn như sau:
1.
Các số 1, 2, 3, 4, 5:
2.
Trò chơi: “Em tên gì?”
* Mục đích: Củng cố về nhận biết số lượng các nhóm không quá 5 đồ vật,
đồng thời bước đầu rèn luyện trí nh khả năng suy luận logic cho học sinh.
* Chuẩn bị: 5 dải ruy băng trên đó có vẽ 1, 2, 3, 4, 5 hình qu dâu tây.
* Hình thức tổ chức:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Chọn ra một đội 5 học sinh theo tinh thần xung phong, nên lấy một tổ đại
diện để thi đua giữa các tổ.
* Cách tiến nh:
Khi bắt đầu trò chơi, giáo viên buộc quanh đầu mỗi em một dải ruy băng.
Trong thời gian ngắn nhất, các em phải đếm s dâu tây trên mũ của 4 bạn kia
nhanh chóng đoán ra trên mũ của mình mấy quả dâu tây. Nếu đoán được
trên của mình 3 quả dâu tây, thì em đó nói: “Tôi quả u tây thứ 3”.
* Tổng kết trò chơi:
Người đoán đầu tiên được 3 điểm
Người đoán th hai được 2 điểm
Người đoán ba được 1 điểm
Hai người còn lại sẽ không được tính điểm
Sau lần chơi thứ nhất, giáo viên đổi các em chơi tiếp. Chơi đến khoảng 3
lần thì tổng kết xem tổ nào thắng.
² Chú ý: Giáo viên thể để mỗi em chỉ chơi 1 lần, sau 5 lần chơi thì được 3
em số điểm cao nhất để chơi với nhau chọn ra nhà địch luôn giới thiệu
đúng tên của mình.
1. Trò chơi: “Xây nhà”
* Mục đích: Củng cố thực hành so sánh các số trong phạm vi 5, đồng thời rèn
luyện tính nhanh nhẹn, đồng đội cho học sinh.
* Chuẩn bị:
Vẽ 3 ngôi nhà trên 3 tờ giấy hình n:
* Hình thức tổ chức: Bút dạ u (3 chiếc)
Chia lớp thành 3 đội chơi ( số đội thể thay
đổi cho phù hợp với số học sinh của lớp)
* Cách tiến nh:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Mỗi tổ sẽ được nhận một ngôi nhà một chiếc
bút dạ màu. c em sẽ chuyền tay nhau ngôi nhà từ đầu
đến cuối tổ. Mỗi em khi cầm được ngôi nhà phải nghĩ ra một số để điền vào
một ô trống hai bên cột dấu >, <, =; mỗi s các em điền sẽ một viên
gạch y nhà. Mỗi em chỉ được điền một lần. Các em 5 phút để xây. Khi
ngôi nhà đến tay bạn cuối cùng thì em đó phải nhanh chóng mang ngôi nhà của
mình dán lên bảng.
* Tổng kết trò chơi:
Tổ nào điền đúng nhanh nhất tổ đó thắng cuộc.
1. b) Các số 6, 7, 8, 9, 10:
2. Trò chơi thi v đẹp:
* Mục đích: Củng cố thứ tự các s trong phạm vi 10, đồng thời rèn luyện kỹ
năng ghi nhớ, óc quan sát, tinh thần đồng đội cho học sinh.
* Chuẩn bị:
ba tấm bìa trên đó đánh số t 1 đến 10 theo một thứ tự nào đó để khi
nối các điểm lại sẽ được hình một con vật, đồ vật,…
Hai chiếc bút dạ to.
* Hình thức tổ chức:
Chia lớp thành các đội chơi, tùy theo số lượng tranh giáo viên chuẩn bị
được.
* Cách tiến nh:
Phát cho mỗi tổ một hình. Sau hiệu lệnh của giáo các tổ sẽ thảo luận để
nối các điểm với nhau theo th tự từ 1 đến 10.
* Tổng kết trò chơi:
Hết thời gian tổ nào hoạt thành đúng, đẹp thì nh phần thắng.
1. Trò chơi: “Thi vượt dốc”

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Tổ chức một số trò chơi trong dạy học Toán lớp 1 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em vừa học vừa thực hành bằng trò chơi dành cho bộ môn Toán giúp các em học sinh tiếp thu bài một cách nhanh chóng. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Sáng kiến kinh nghiệm về tổ chức một số trò chơi trong dạy học Toán lớp 1. Muốn các em học tốt và làm tốt thì người giáo viên phải có những biện pháp cụ thể là vừa dạy học kèm theo là thực hành tổ chức trò chơi. Sáng kiến kinh nghiệm: Tổ chức một số trò chơi trong dạy học Toán lớp 1 là biện pháp tối ưu để giúp các em học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

Đánh giá bài viết
1 4.605
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 Xem thêm