Sáng kiến kinh nghiệm: Gây hứng thú học tập phân môn Học vần lớp Một qua các trò chơi

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Y BAN NHÂN DÂN HUYN CAO LÃNH
TRƢỜNG TIU HC PHONG M 3
-µ-µ-µ-
SÁNG KIN KINH NGHIM
GÂY HNG THÚ HC TP
PHÂN MÔN HC VN LP MT
QUA CÁC TRÒ CHƠI
TÁC GI: NGUYN TH HNG NHO
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. PHN M ĐẦU
I. LÍ DO CHỌN Đ TÀI
Vui chơi một hot động không th thiếu được của con người mi la
tui, nht la tui tiu hc, bi l đây là đặc điểm tâm sinh lí ca các em. Vui
chơi không những giúp cho các em rèn luyn th lc, rèn luyn các giác quan mà
còn tạo hội cho các em đưc giao lưu với nhau, đưc hp tác vi bn bè,
đồng đội trong nhóm, trong tổ; thông qua đó, các em sẽ dn hoàn thin những
năng giao tiếp. Đó năng được đặt ra hàng đầu trong mc tiêu ca môn Tiếng
Vit bc Tiu hc nói chung ca môn Tiếng Vit lp 1 nói riêng. Điều này
chng t: hoạt động vui chơi hoạt động h tr ích cho vic hc, nếu kết hp
s dng hình thức trò chơi trong hc tp môn Tiếng Vit s mang li hiu qu cao
bi vì :
- Đây một hình thc hoạt động hc tp, to ra bu không khí hc tp d
chu, thoi mái làm cho hc sinh tiếp thu kiến thc mt cách t nhiên vi tâm trng
h hởi, vui tươi.
- Giúp hc sinh rèn luyn, cng c, tiếp thu kiến thức đồng thi, phát trin
vn kinh nghiệm mà các em đã được tích lũy trong cuộc sng thông qua hoạt động
chơi.
- Phát triển duy nhanh nhạy, óc sáng to, x nhanh các tình hung khi
tham gia trò chơi.
- Phát huy năng lực cá nhân, rèn tính hòa nhp cộng đồng, nâng cao năng lực
hợp tác đồng thi giáo dc ý thc t chc k luật, có tính đồng đi khi tham gia trò
chơi học tp.
Tóm lại, trò chơi không chỉ phương tiện mà n phương pháp giáo dc
làm thế nào để t chức được các trò chơi học tp tht s hiu qu trong nhng
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
gi dy phân môn Hc vn Tiếng Việt 1 là điều tôi luôn suy nghĩ, tìm tòi. Sau
đây tôi sẽ trình bày kinh nghiệm “Gây hứng thc tp phân môn Hc vn lp
Một qua các trò chơi”.
II. MỤC ĐÍCH VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Mục đích nghiên cứu
Như đã nói phần trên, mục đích nghiên cứu ca sáng kiến là vn dng mt
s trò chơi vào dạy hc nhm tích cc hóa quá trình hc tp ca hc sinh trong
phân môn Hc vn.
2. Phƣơng pháp nghiên cứu
Để thc hin ni dung ca sáng kiến, tôi đã sử dng mt s phương pháp
bn sau:
- Phương pháp nghiên cu thuyết: Phương pháp phân tích, tng hp, khái
quát hóa.
- Phương pháp ly ý kiến chuyên gia: nhằm đưa ra các trò chơi phù hợp vi
đặc điểm tâm sinh lí hc sinh, có hiu qu hc tp cao.
III. GII HN CỦA ĐỀI
Sưu tm, nghiên cu cách thc t chc mt s trò chơi để s dng trong quá
trình ging dy phân môn Hc vn lp Mt.
IV. K HOCH THC HIN
- Tháng 08, đầu tháng 09 năm 2011: Tiến hành khảo sát, điều tra hng thú
hc tp phân môn Hc vn ca học sinh; đọc sách tham khảo, sưu tầm tài liu.
- T tháng 09 năm 2011 đến tháng 02 năm 2012: Tập hp d liu, thiết kế
mt s trò chơi và thực hin th nghim.
- Tháng 03 năm 2012: Rút kinh nghiệm, viết thu hoch.

Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Việt lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm: Gây hứng thú học tập phân môn Học vần lớp Một qua các trò chơi là mẫu sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 mới nhất, hướng dẫn các thầy cô báo cáo các đề tài sáng kiến kinh nghiệm hay ở bậc Tiểu học. Mời các bạn tham khảo chi tiết.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

A. PHẦN MỞ ĐẦU

I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Vui chơi là một hoạt động không thể thiếu được của con người ở mọi lứa tuổi, nhất là ở lứa tuổi tiểu học, bởi lẽ đây là đặc điểm tâm sinh lí của các em. Vui chơi không những giúp cho các em rèn luyện thể lực, rèn luyện các giác quan mà nó còn tạo cơ hội cho các em được giao lưu với nhau, được hợp tác với bạn bè, đồng đội trong nhóm, trong tổ; thông qua đó, các em sẽ dần hoàn thiện những kĩ năng giao tiếp. Đó là kĩ năng được đặt ra hàng đầu trong mục tiêu của môn Tiếng Việt bậc Tiểu học nói chung và của môn Tiếng Việt ở lớp 1 nói riêng. Điều này chứng tỏ: hoạt động vui chơi là hoạt động hỗ trợ có ích cho việc học, nếu kết hợp sử dụng hình thức trò chơi trong học tập môn Tiếng Việt sẽ mang lại hiệu quả cao bởi vì :

- Đây là một hình thức hoạt động học tập, tạo ra bầu không khí học tập dễ chịu, thoải mái làm cho học sinh tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên với tâm trạng hồ hởi, vui tươi.

- Giúp học sinh rèn luyện, củng cố, tiếp thu kiến thức đồng thời, phát triển vốn kinh nghiệm mà các em đã được tích lũy trong cuộc sống thông qua hoạt động chơi.

- Phát triển tư duy nhanh nhạy, óc sáng tạo, xử lí nhanh các tình huống khi tham gia trò chơi.

- Phát huy năng lực cá nhân, rèn tính hòa nhập cộng đồng, nâng cao năng lực hợp tác đồng thời giáo dục ý thức tổ chức kỉ luật, có tính đồng đội khi tham gia trò chơi học tập.

Tóm lại, trò chơi không chỉ là phương tiện mà còn là phương pháp giáo dục và làm thế nào để tổ chức được các trò chơi học tập thật sự hiệu quả trong những giờ dạy phân môn Học vần ở Tiếng Việt 1 là điều tôi luôn suy nghĩ, tìm tòi. Sau đây tôi sẽ trình bày kinh nghiệm “Gây hứng thú học tập phân môn Học vần lớp Một qua các trò chơi”.

II. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Mục đích nghiên cứu

Như đã nói phần trên, mục đích nghiên cứu của sáng kiến là vận dụng một số trò chơi vào dạy học nhằm tích cực hóa quá trình học tập của học sinh trong phân môn Học vần.

2. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện nội dung của sáng kiến, tôi đã sử dụng một số phương pháp cơ bản sau:

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Phương pháp phân tích, tổng hợp, khái quát hóa.

- Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: nhằm đưa ra các trò chơi phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí học sinh, có hiệu quả học tập cao.

III. GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI

Sưu tầm, nghiên cứu cách thức tổ chức một số trò chơi để sử dụng trong quá trình giảng dạy phân môn Học vần ở lớp Một.

IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

- Tháng 08, đầu tháng 09 năm 2011: Tiến hành khảo sát, điều tra hứng thú học tập phân môn Học vần của học sinh; đọc sách tham khảo, sưu tầm tài liệu.

- Từ tháng 09 năm 2011 đến tháng 02 năm 2012: Tập hợp dữ liệu, thiết kế một số trò chơi và thực hiện thử nghiệm.

- Tháng 03 năm 2012: Rút kinh nghiệm, viết thu hoạch.

---------------------

Trên đây chỉ là một phần của tài liệu, mời các bạn tải file ĐẦY ĐỦ về tham khảo.

Ngoài Sáng kiến kinh nghiệm: Gây hứng thú học tập phân môn Học vần lớp Một qua các trò chơi, các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng lớp 1, bài tập môn Tiếng Việt lớp 1, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,... và các sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học khác.

Đánh giá bài viết
1 303
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1 Xem thêm