Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp giúp học sinh học tốt dạng giải toán có lời văn trong môn Toán lớp 3

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
PHÒNG GD & ĐT ..............
TRƢỜNG TH .....................................
TÊN BIN PHÁP
“Biện pháp giúp hc sinh hc tt dng gii toán có lời văn
trong môn Toán lp 3A
Trƣờng Tiu hc ...............
Giáo viên: ................
Đơn vị: Trƣờng Tiu hc .........................
......................................................
Năm học: 2020 2021
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo ...............................
I. Tôi ghi tên dƣới đây:
Số
TT
Họ và tên
Ngày
tháng
năm
sinh
Chức
danh
Trình
độ
chuyên
môn
Tỷ lệ (%)
đóng góp
vào việc
tạo ra sáng
kiến
1
Giáo
vn 9
môn
Cao đng
Sư phạm
Tiu học
100%
Là tác gi đề ngh xét công nhn sáng kiến: Bin pháp giúp hc sinh hc tt
dng gii toán có lời văn trong môn toán lớp 3A trƣờng Tiu hc .................”.
2. Ch đầu tư sáng kiến:
H và tên: ...................
Giáo viên trường Tiu hc ................................
S đin thoi: . Địa ch email:
3. Tên sáng kiến: “Biện pháp giúp hc sinh hc tt dng gii toán có lời văn
trong môn toán lớp 3A trƣờng Tiu hc .....................”.
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
4. Ngày sáng kiến được áp dng hoc áp dng th: Sáng kiến được tôi nghiên
cu và áp dng ti lp 3A tng Tiu hc .................. t ny 10/09/20120 - Năm
hc 2020 2021
5. Lĩnh vực áp dng:
Sáng kiến của tôi đã được áp dng hiu qu lp 3A trường Tiu hc
.................. và có th áp dng trong toàn khi 3 của các trường Tiu hc.
6. Mô t bn cht sáng kiến:
* Tìm hiểu nguyên nhân lí do chọn sáng kiến:
Năm học 2020-2021 tôi tiếp tục được phân công dạy lớp 3A.
+ Đặc điểm tình hình lp 3A:
- Tng s hc sinh: 37 em
- Trong đó: + Nam: 24 em.
+ N:13 em.
- Đúng độ tui: 37.em = 100 %
Trong quá trình ging dy và theo dõi chất lượng hc tp dng toán có lời văn
đa phần các em đều gặp khó khăn, về phn tâm s st, ngại đọc c bài toán.
Hc sinh thy khó vic sp xếp các d kiện đu bài cho, t nhng d kiện đó
chưa hình dung ra cần phi thc hin như thế nào để giải được bài toán đúng
(thường gp gii toán bng hai phép tính).
một số học sinh khi tóm tắt, tìm hiểu đề còn nhiều khó khăn, lúng túng,
máy móc. Các bài toán vtính diện tích, chu vi của hình chữ nhật hình vuông
còn lẫn lộn.

Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 3 mới nhất

Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp giúp học sinh học tốt dạng giải toán có lời văn trong môn Toán lớp 3 là mẫu sáng kiến kinh nghiệm lớp 3 mới nhất, tài liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, tham khảo hiệu quả dành cho các em học sinh và thầy cô giáo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Tài liệu học tập lớp 3 để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo ...............................

I. Tôi ghi tên dưới đây:

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi công tác

Chức danh

Trình độ chuyên môn

Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến

1

Giáo viên 9 môn

Cao đẳng Sư phạm Tiểu học

100%

Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: “Biện pháp giúp học sinh học tốt dạng giải toán có lời văn trong môn toán lớp 3A trường Tiểu học .................”.

2. Chủ đầu tư sáng kiến:

Họ và tên: ...................

Giáo viên trường Tiểu học ................................

Số điện thoại: . Địa chỉ email:

3. Tên sáng kiến: “Biện pháp giúp học sinh học tốt dạng giải toán có lời văn trong môn toán lớp 3A trường Tiểu học .....................”.

4. Ngày sáng kiến được áp dụng hoặc áp dụng thử: Sáng kiến được tôi nghiên cứu và áp dụng tại lớp 3A trường Tiểu học .................. từ ngày 10/09/20120 - Năm học 2020– 2021

5. Lĩnh vực áp dụng:

Sáng kiến của tôi đã được áp dụng có hiệu quả ở lớp 3A trường Tiểu học .................. và có thể áp dụng trong toàn khối 3 của các trường Tiểu học.

6. Mô tả bản chất sáng kiến:

* Tìm hiểu nguyên nhân lí do chọn sáng kiến:

Năm học 2020-2021 tôi tiếp tục được phân công dạy lớp 3A.

+ Đặc điểm tình hình lớp 3A:

- Tổng số học sinh: 37 em

- Trong đó: + Nam: 24 em.

+ Nữ:13 em.

- Đúng độ tuổi: 37.em = 100 %

Trong quá trình giảng dạy và theo dõi chất lượng học tập dạng toán có lời văn đa phần các em đều gặp khó khăn, về phần tâm lý là sợ sệt, ngại đọc cả bài toán. Học sinh thấy khó ở việc sắp xếp các dữ kiện đầu bài cho, từ những dữ kiện đó chưa hình dung ra cần phải thực hiện như thế nào để giải được bài toán đúng (thường gặp ở giải toán bằng hai phép tính).

Có một số học sinh khi tóm tắt, tìm hiểu đề còn nhiều khó khăn, lúng túng, máy móc. Các bài toán về tính diện tích, chu vi của hình chữ nhật và hình vuông còn lẫn lộn.

Một số em tính cách rụt rè, tự ti vào bản thân, thiếu tập trung nên khi đọc đề toán còn chưa chú ý, loay hoay làm việc riêng khi cô giáo khai thác bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì dẫn đến chưa hiểu bài toán cho biết và yêu cầu gì? Từ đó không biết giải bài toán bằng cách nào cho đúng. Trình bày bài ẩu, lời giải chưa rõ ràng, chưa đủ ý.

Các em chưa chú ý đến khâu kiểm tra, thường cho rằng bài toán đã giải xong khi tính ra đáp số của bài. Tình trạng này xảy ra ở hầu hết các học sinh trong lớp.

---------------------

Trên đây chỉ là một phần của tài liệu, mời các bạn tải file ĐẦY ĐỦ về tham khảo.

Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp giúp học sinh học tốt dạng giải toán có lời văn trong môn Toán lớp 3 là mẫu Sáng kiến kinh nghiệm lớp 3 góp một phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng dạy và học trong trường Tiểu học. Mời quý thầy cô tham khảo thêm các sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học khác.

Đánh giá bài viết
1 2.968
Sắp xếp theo
    Sáng kiến kinh nghiệm lớp 3 Xem thêm